Giáo án toán học lớp 6: Bài 12 chương 3: Phép chia phân số

I. Yêu cầu trọng tâm:

-Học sinh nắm được định nghĩa hai số nghịch đảo của nhau và quy tắc

thực hiện phép chia phân số.

-Học sinh biết vận dụng quy tắc chia phân số để thực hiện các phép tính.

II. Cơ sở vật chất.

-Giấy A1có kẻ sẵn ô chữ

pdf6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án toán học lớp 6: Bài 12 chương 3: Phép chia phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 12 ch­¬ng 3: PhÐp chia ph©n sè 1 Môn: Toán Lớp: 6 Bài 12 chương 3: Phép chia phân số I. Yêu cầu trọng tâm: - Học sinh nắm được định nghĩa hai số nghịch đảo của nhau và quy tắc thực hiện phép chia phân số. - Học sinh biết vận dụng quy tắc chia phân số để thực hiện các phép tính. II. Cơ sở vật chất. - Giấy A1 có kẻ sẵn ô chữ III. Tổ chức lớp: Nhóm Công việc Công cụ Hoạt động 1 Thực hiện phép tính Giấy A1có kẻ ô chữ Hoạt động 2 Thực hiện hoạt động "xây tường" Giấy A1 IV. Tiến trình tiết dạy: Các hoạt động Thờ i gian Công việc Giáo viên học sinh 3'  ổn định tổ chức  ổn định tổ chức  12'  Giới thiệu khái niệm SNĐ và quy tắc chia phân số  Dùng phần mềm trình diễn đã soạn để giới thiệu khái niệm mới  Chú ý lắng nghe và ghi nhớ 12'  Hoạt động theo nhóm  Chia nhóm và hướng dẫn hoạt động  Hoạt động theo nhóm 13'  Báo cáo hoạt động  Điều khiển các nhóm báo cáo và đánh giá  Cử đại diện báo cáo kết quả và theo dõi nhóm khác báo cáo 5'  Chơi trò chơi  Toàn lớp chơi trò chơi Bµi 12 ch­¬ng 3: PhÐp chia ph©n sè 2 Nhóm hoạt động 1 1. Nhiệm vụ: - áp dụng quy tắc thực hiện phép tính để hoàn thành bài tập 2. Công cụ, tài liệu: - Giấy A1đã kẻ sắn ô chữ 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 12' Báo cáo 4' Hoạt động 1: Hãy dùng mũi tên nối các số nghịch đảo của nhau thành một cặp 0,25 )0,( ba a b 0,125 3 2 2 11 3 26 b a (a,b 0) 4 15% 8 Hoạt động 2: Em có biết ai là người đã sáng chế ra thuốc nổ Đinamit không? Hãy thực hiện các phép tính sau và điền chữ cái tương ứng với kết quả phép tính vào ô trống các em sẽ được câu trả lời. 2: 13 4 0 7 3: 3 2 E 9: 7 3 L 17 3: 34 9 A 11 6:24  O 3 5: 9 5  F 11 7:0  D 2 3:15 B )9(: 4 3  N 2 3 21 1 3 1  13 2 9 14 0 12 1 -44 -10 9 14 21 1 Bµi 12 ch­¬ng 3: PhÐp chia ph©n sè 3 Em có biết ông còn nổi tiếng vì điều gì nữa không ? Bµi 12 ch­¬ng 3: PhÐp chia ph©n sè 4 Nhóm hoạt động 2 1. Nhiệm vụ: - áp dụng quy tắc thực hiện phép tính để hoàn thành bài tập 2. Công cụ, tài liệu - Bút màu - Giấy A1 có vẽ sẵn bức tường cần xây 3. Các hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 12' Báo cáo 4' Hoạt động 1: Hãy tô màu cho các ô số sau biết hai phân số nghiạch đảo của nhau có cùng một màu 0,25 0,125 2 11 b a (a,b 0) 15% )0,( ba a b 3 2 3 26 4 8 Hoạt động 2: Hãy "xây bức tường" ở hình bên bằng cách điền số thích hợp vào các "viên gạch" theo quy tắc: a b a:b 7 3 2 9 11 1  9 14 Bµi 12 ch­¬ng 3: PhÐp chia ph©n sè 5 trò chơi Hãy thực hiện các phép tính để gắn các miếng bìa vào đúng ô có chứa kết quả để xếp thành đường đi giúp ếch về nhà 2 4 1 8 27 9 2 1 2 21 5 4 -2 -10 21 14 3 5 4 23 19 10 1 24 3 6 7 3 2 18 3 34 3 -4 13 8 5 18 5 33 0 12 5 32 20 19 23 12 11 1 - 5 33 3 4 9: 2 3 11 1: 5 3  7: 2 3 11 12: 55 48 5 7: 10 7 13 8:1 17: 2 3 19:23  8 1: 5 4 Bµi 12 ch­¬ng 3: PhÐp chia ph©n sè 6 Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung 0 1 2 Trình bày Không trình bày được Trình bày được nhưng không rõ ràng Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc Kiến thức Không nắm được khái niệm SNĐ và quy tắc chia phân số Nắm được quy tắc chia phân số nhưng vẫn còn nhần lẫn Nắm vững khái niệm SNĐ và quy tắc chia phân số Kỹ năng Không thực hiện được các phép tính Thực hiện được phép tính nhưng còn nhầm lẫn Thực hiện thành thạo phép tính và nắm vững quy tắc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb12c3s6_phepchiaphanso_6221..pdf
Tài liệu liên quan