Giáo án toán học lớp 6 -Ôn tập chương II (tiết 2

I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:

-Luyện tập 4 phép tính trong tập Z ở 2 trọng tâm :

+ Luyện tập quy tắc

+ Luyện tập tính chất

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT.

-Máy tính

-Máy chiếu hắt, giấy bóng kính, bút viết bảng

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 867 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án toán học lớp 6 -Ôn tập chương II (tiết 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
«n tËp ch­¬ng 2 1 Môn:.Toán Lớp:6 Ôn tập chương II (tiết 2) I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM: - Luyện tập 4 phép tính trong tập Z ở 2 trọng tâm : + Luyện tập quy tắc + Luyện tập tính chất II. CƠ SỞ VẬT CHẤT. - Máy tính - Máy chiếu hắt, giấy bóng kính, bút viết bảng III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN HỌC SINH 5'  Ôn tập lý thuyết  Nhấn mạnh trọng tâm  Xem lại phần bài tập ôn tập lú thuyết của nhóm mình tiết trước «n tËp ch­¬ng 2 2 15'  Bài tập 1  Cho học sinh phát biểu phương pháp  Giáo viên nghe và chuẩn hoá  Học sinh phát biểu phương pháp  Các nhóm làm việc 5'  Bài tập 2  Giáo viên giao việc  Các nhóm làm bài tập 10'  Bài 3  Giáo viên có sẵn bài tập trong máy  Các nhóm làm bài tập 10'  Bài trắc nghiệm  Giáo viên trình diễn và pháp vấn câu hỏi  Học sinh trả lời «n tËp ch­¬ng 2 3 NỘI DUNG CÁC BÀI TẬP LÀM TRÊN LỚP 1) Tính các tổng đại số sau (- 13) + (-15) + (- 8) 500 - (-200) - 210 – 100 -(-129) + (-119) – 301 + 12 777 – (-111) – (-222) + 20 2) Tìm x: 2x - 35 = 15 - 3x 3) Điền các số sau vào ô trống sao cho tổng hàng ngang, dọc, chéo đều bằng nhau:1, -1, 2, -2, 3, -3 5 4 0 «n tËp ch­¬ng 2 4 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Cho 2 tập hợp: X= {3, -5, 7} Y= { -2, 4, -6, 8} Câu 1: Có bao nhiêu tích a.b (aX, bY) A) 34 B) 3.4 C) 3+4 Câu 2: Có bao nhiêu tích a.b (aX, bY) >0 ? A) 12 B) 7 C) 1.2 + 1.2 +1.2= 6 Câu 3: Có bao nhiêu tích a.b (aX, bY)<0 ? A) 6 B) 3 C) 5 Câu 4: Có bao nhiêu tích a.b (aX, bY) là bội của 6 ? A) 10 B) 5 C) 6 «n tËp ch­¬ng 2 5 Câu 5: Có bao nhiêu tích a.b (aX, bY) là ước của 20 ? A) 2 B) 4 C) 6 Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của tích a.b (aX, bY)là: A) -50 B) -40 C) -42 Câu 7: Giá trị lớn nhất của tích a.b (aX, bY)là: A) 24 B) 56 C) 70

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfontapchuong2_tiet2_0465..pdf