Giáo án Trả bài làm văn số 4

-Đặc biệt còn nhiều em cẩu thả trong việc trình

bày, viét tắt tuỳ tiện, thiếu dấu, thiếu nét viết số

không đúng nguyên tắc.

+ 10 Toán 2: Huyền Trang, Việt, Duy, Văn Đức

+ 10 Lí: Ngọc Linh, Đông, Nguyễn Huy Hùng,

Vũ Trang, Lượng, Hằng, Kiên.

+ 10 Hoá: Đoan, Hoa, Kì Anh, Nhất, Thanh

Minh

-Diễn đạt còn lúng túng; Còn dùng văn nói

+ 10 Toán 2: Huyền Trang, Duy, Việt, Thanh

Tùng, Hải, .

+ 10 Lí: HảI, Hiếu, Cường, Trần Đức.

+10 Hoá: Minh Thành, Hiếu, Thắng, Tuấn.

-Một số em chữ còn xấu, ẩu

+ 10 Toán 2: Kiên, Nguyễn Trang, Thanh Tùng,

Nguyễn Trung Đức, Hiếu.

+ 10 Lí: Tùng A, Thế Hùng, Cường, Lượng,

Trọng, Đông, Hiếu.

pdf5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/09/2014 | Lượt xem: 786 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án Trả bài làm văn số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 4 A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp H S - Quen với cách làm bài gồm có hai phần: Trắc nghiệm và tự luận - Củng cố bài phân tích tác phẩm văn học - Thấy được các điểm mạnh, điểm yếu trong bài viết của mình. Từ đó đề ra phương hướng phát huy và cách thức sửa chữa B/ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN - Những bài làm của HS - Bảng hệ thống lỗi, những đoạn văn hay trong bài của HS - Thiết kế bài học C/ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp giữa nêu vấn đề và trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi D/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Nêu yêu cầu của đề - Đề yêu cầu làm nổi bật nội dung gì? Phương thức biểu đạt chính? III. Nhận xét bài làm ( Xem tiết 49+50) 1. HS tự nhận xét bài của mình - Đối chiếu với các yêu cầu vừa nêu xem bài của mình đã đúng yêu cầu, đúng phương thức biểu đạt chưa? - Bài đã huy động kiến thức ra sao? - Đã đáp ứng được những yêu cầu nào? Còn thiếu những gì? - Nếu viết lại thì sẽ bổ sung như thế nào?( Về kĩ năng viết bài, hệ thống ý, diễn đạt, bố cục, trình bày, chính tả, ngữ pháp...) 2. GV nhận xét bài làm của a. Trắc nghiệm Hầu hết các em làm đúng yêu cầu - Một số em làm tốt đạt điểm tối đa +10 Toán 2: Thanh Mai, Thuỷ + 10 Lí: Cường, Hải b. Bài văn - Một số em đã có ý thức viết đúng kiểu bài, văn phân tích tương đối sâu sắc, có cảm xúc +10 Toán 2: Thuỳ Linh, Ngọc Linh, Thanh Mai, Hoàng Mai, + 10 Lí: Thanh Sơn, Thảo, Nhất + 10 Hoá: Thu Hương, Thảo, Cúc b. Nhược điểm - Một vài em chưa thật cố gắng đầu tư suy nghĩ khi làm bài + 10 Toán 2: Trường, Huyền Trang, Việt + 10 Lí: Kiên, Hiếu, Hải + 10 Hoá: Long, Thư, Toàn, Thắng, Minh Thành... IV. Chữa lỗi - GV trao đổi với HS về những lời nhận xét ,HS nhận ra lỗi V. Trả bài, biểu dương, đọc một bài hay trong - Đặc biệt còn nhiều em cẩu thả trong việc trình bày, viét tắt tuỳ tiện, thiếu dấu, thiếu nét viết số không đúng nguyên tắc... + 10 Toán 2: Huyền Trang, Việt, Duy, Văn Đức + 10 Lí: Ngọc Linh, Đông, Nguyễn Huy Hùng, Vũ Trang, Lượng, Hằng, Kiên... + 10 Hoá: Đoan, Hoa, Kì Anh, Nhất, Thanh Minh… - Diễn đạt còn lúng túng; Còn dùng văn nói + 10 Toán 2: Huyền Trang, Duy, Việt, Thanh Tùng, Hải, ... + 10 Lí: HảI, Hiếu, Cường, Trần Đức... +10 Hoá: Minh Thành, Hiếu, Thắng, Tuấn... - Một số em chữ còn xấu, ẩu + 10 Toán 2: Kiên, Nguyễn Trang, Thanh Tùng, Nguyễn Trung Đức, Hiếu... + 10 Lí: Tùng A, Thế Hùng, Cường, Lượng, Trọng, Đông, Hiếu... +10 Hoá: Xuân Minh, Tuân, Thư, Huy, Long, Thắng... lớp - Sửa lỗi về chính tả, diễn đạt - 10 Toán 2: Thanh Mai, Hoàng Mai - 10 Lí; Thanh Sơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf80_.pdf
Tài liệu liên quan