Giáo án vật lý - Bài 10. DAO ĐỘNG TẮT DẦN V DAO ĐỘNG DUY TRÌ

I. Mục tiêu:

-Hiểu được nguyên nhân làm tắt dần doa động cơ học là do ma sát nhớt tạo nên

vật cản đối với vật dao động. Ma sát nhỏ dẫn đến tắt dần chậm. Ma sát lớn dẫn

đến tắt dần nhanh và dẫn đến không dao động.

-Bàiết được: dao động tắt dần chậm có thể coi gần đúng là dao động dạng sin với

tần số góc xác định và Bàiên độ giảm dần theo thời gian.

-Bàiết được nguyên tắc làm cho dao động có ma sát được duy trì.

pdf4 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 27/11/2013 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án vật lý - Bài 10. DAO ĐỘNG TẮT DẦN V DAO ĐỘNG DUY TRÌ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 10. DAO ĐỘNG TẮT DẦN V DAO ĐỘNG DUY TRÌ I. Mục tiêu: - Hiểu được nguyên nhân làm tắt dần doa động cơ học là do ma sát nhớt tạo nên vật cản đối với vật dao động. Ma sát nhỏ dẫn đến tắt dần chậm. Ma sát lớn dẫn đến tắt dần nhanh và dẫn đến không dao động. - Bàiết được: dao động tắt dần chậm có thể coi gần đúng là dao động dạng sin với tần số góc xác định và Bàiên độ giảm dần theo thời gian. - Bàiết được nguyên tắc làm cho dao động có ma sát được duy trì. II. Chuẩn bị: - GV: chuẩn bị 4 con lắc lị xo dao động trong các môi trường nhớt khác nhau để HS quan sát trên lớp. vẽ trước hình 10.2 trn giấy. III. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1) Giảng Bài mới: (45ph) Hoạt động 1: (30ph): Tìm hiểu DAO ĐỘNG TẮT DẦN. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bằng những cu hỏi gợi ý H1: Nhắc lại công thức tính cơ năng của dao động điều Suy nghĩ, trả lời cu hỏi. Nội dung trả lời đúng. -Công thức cơ năng: I. Dao động tắt dần: 1) Là dao động với Bàiên độ giảm dần theo thời gian rồi dừng lại. hịa? GV nhắc lại mối liên hệ giữa cơ năng W và Bàiên độ A và nêu câu hỏi tiếp. H2: Nếu khơng cĩ ma st thì cơ năng Bàiến đổi thế nào? Bàiên độ Bàiến đổi thế nào? GV kết luận: Khơng cĩ ma st thì dao động điều hịa mi mi v đặt câu hỏi cho trường hợp khác. H3: Nếu cĩ ma st thì cơ năng Bàiến đổi như thế nào? Bàiên độ dao động có thay đổi không? -GV kết luận như SGK. -Yêu cầu HS quan sát đồ thị của dao động tắt dần (hình 10.2) H4: Nêu nguyên nhân của dao động tắt dần? Hướng dẫn HS tìm hiểu thế no l mơi trường nhớt. 21 2 W kA -Không đổi. -Ghi nhận kết luận của GV. Phn tích cu hỏi v trả lời: + Cơ năng giảm. + Bàiên độ giảm. -Ghi nhận định nghĩa về dao động tắt dần. -Thảo luận nhóm: Dùng định luật bảo toàn năng lượng, lập luận tìm nguyn nhn gy dao động tắt dần. 2) Lực cản môi trường sinh công âm làm giảm cơ năng của vật. Cơ năng giảm thì Bàin độ dao động giảm, tức là dao động tắt dần. Dao động tắt dần càng nhanh nếu môi trường càng nhớt. 3) Nếu vật dao động điều hịa chịu thm tc dụng của lực cản nhỏ thì dao động của vật (hệ vật) tắt dần chậm có thể coi gần đúng là dao động điều hịa. H5: Độ nhớt của môi trường ảnh hưởng thế nào đến dao động tắt dần? GV nhấn mạnh thêm trường hợp vật dao động trong môi trường có lực cản nhỏ thì dao động tắt dần chậm. Có thể xem dao động tắt dần chậm điều hịa nếu xt trong thời gian ngắn. Hoạt động 2. (10ph) Tìm hiểu: DAO ĐỘNG DUY TRÌ. Hướng dẫn tìm hiểu cch duy trì dao động không tắt dần. H1: Muốn duy trì dao động không tắt dần, ta phải làm gì? H2: Nêu cách cung cấp năng lượng cho hệ. Hướng dẫn HS tìm hiểu về CL ĐH. Không cần phân tích chi tiết. -Hướng dẫn HS tìm hiểu Thảo luận nhóm: Từ cơ sở nguyên nhân của dao động tắt dần  Bàiện pháp để duy trì dao động. -Tìm hiểu cch cung cấp năng lượng qua các ví dụ: đưa vng; con lắc đồng hồ. II. Dao động duy trì: -Nêu cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động tắt dần để bù lại cho sự tiêu hao vì ma st m khơng lm thay đổi chu kì ring của nĩ thì dao động kéo dài mi v được gọi là dao động duy trì. -Cứ mỗi chu kì ta tc dụng vo vật (trong thời gian ngắn) một lực cng chiều với chuyển động để truyền thêm năng lượng cho vật. ứng dụng của dao động tắt dần. 2) Củng cố - Dặn dị: (5ph) - Hướng dẫn HS làm bài tập 1, 2 và trả lời câu hỏi trong SGK tramg 51. - Hướng dẫn HS tìm hiểu Bài mới: Dao động cưỡng bức. IV. Rút kinh nghiệm - Bổ sung:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_101_7015.pdf
Tài liệu liên quan