Giáo án vật lý - Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng

A. MỤC TIÊU

1. kiến thức

-Hiểu rừ khái niệm, biểu thức của lực hướng tâm, lực quỏn tớnh li tõm.

-Hiểu hiện tượng tăng giảm và mất trọng lượng.

2. Kỹ năng

-Biết vận dụng các khái niệm để giải thích được hiện tượng tăng, giảm, mất trọng

lượng.

-Biết vận dụng các kiến thức để giải các bài toán động lực học về chuyển động

trũn đều.

B. CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

-Thớ nghiệm ở cỏc hỡnh H22.1, H22.3, H22.4

2. Học sinh

- ễn tập về trọng lực, lực quỏn tớnh.

-Ôn tập về gia tốc trong chuyển động trũn đề.

3. Gợi ý dụng CNTT

-Chuyển một số cõu hỏi trong SGK thành cõu hỏi trắc nghiệm.

-Chuẩn bị một số đoạn video về chuyển động của các vật trong hệ quy chiếu phi

quán tính chuyển động trũn.

pdf4 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 26/11/2013 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án vật lý - Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỰC HƯỚNG TÂM VÀ LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM HIỆN TƯỢNG TĂNG, GIẢM, MẤT TRỌNG LƯỢNG A. MỤC TIÊU 1. kiến thức - Hiểu rừ khái niệm, biểu thức của lực hướng tâm, lực quỏn tớnh li tõm. - Hiểu hiện tượng tăng giảm và mất trọng lượng. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng các khái niệm để giải thích được hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng. - Biết vận dụng các kiến thức để giải các bài toán động lực học về chuyển động trũn đều. B. CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Thớ nghiệm ở cỏc hỡnh H22.1, H22.3, H22.4 2. Học sinh - ễn tập về trọng lực, lực quỏn tớnh. - Ôn tập về gia tốc trong chuyển động trũn đề. 3. Gợi ý dụng CNTT - Chuyển một số cõu hỏi trong SGK thành cõu hỏi trắc nghiệm. - Chuẩn bị một số đoạn video về chuyển động của các vật trong hệ quy chiếu phi quán tính chuyển động trũn. C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(5 phỳt): Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Hệ quy chiếu phi quỏn tớnh, lực quỏn tớnh là gỡ? - Trình bày cõu trả lời - Gia tốc trong chuyển động trũn đều? - Trình bày cõu trả lời - Nờu cõu hỏi về hệ quy chiếu phi quỏn tớnh, lực quỏn tớnh và các đặc điểm của nó. - Nhận xột cõu trả lời. - Nêu câu hỏi về gia tốc trong chuyển động trũn đều. - Nhận xột cõu trả lời. Hoạt động 2 (10.phỳt): Tỡm hiểu về lực hướng tâm, lực quỏn tớnh li tõm. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Đọc SGK, phần 1. Tỡm hiểu: Thế nào là lực hướng tâm? Thế nào là lực quỏn tớnh li tõm. - Trả lời cõu hỏi C1 - Trả lời cõu hỏi C2 - Yêu cầu HS đọc phần 1 SGK - Gợi ý cho HS nhận biết về lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. - Nờu cõu hỏi C1 SGK - Nhận xột cõu trả lời. - Nờu cõu hỏi C2 SGK. - Nhận xột cõu trả lời. Hoạt động 3 (15.phỳt): Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Đọc SGK, phần 2 - Trình bày hiểu biết về mỡnh về trọng lực, trọng lượng biểu kiến. - Trả lời cõu hỏi C3. - Trình bày cõu hỏi trả lời. - Yêu cầu HS đọc SGK. - Nêu câu hỏi đánh giá hiểu biết của HS về trọng lực, trọng lương và trọng lượng biểu kiến. - Nhận xột cõu trả lời của HS. - Nờu cõu hỏi C3. - Nhận xột cõu trả lời. - Nờu cõu hỏi yờu cầu HS chỉ rừ hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng. - Nhận xột cõu trả lời. Hoạt động 4 (5.phỳt): Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Trả lời cõu hỏi trắc nghiệm theo nội dung cõu 1-4 (SGK). - Giải bài tập 1 SGK. - Trình bày cõu trả lời. - Ghi tóm tắc các kiến thức cơ bản: Lực hướng tâm, lực quỏn tớnh li tõm, hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng. - Yờu cầu HS trả lời cỏc cõu hỏi 1, 2, 3và 4 trong SGK. - Nhận xột cõu trả lời của HS. - Nờu bài tập 1 SGK. - Nhận xột cõu trả lời của HS. - Đánh giá, nhận xột kết quả giờ dạy. Hoạt động 5 (5.phỳt): Hướng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh Sự trợ giỳp của giỏo viờn - Ghi cõu hỏi và bài tập về nhà - Những sự chuẩn bị cho bài sau - Nờu cõu hỏi và bài tập về nhà. - Yờu cầu: HS chuẩn bị bài sau d. Rút kinh nghiệm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluc_huong_tam_va_luc_quan_tinh_li_tam_hien_tuong_tang_7986.pdf
Tài liệu liên quan