Giáo án vật lý - Tiết 60: Bài Tập VềCác Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học

I.Mục tiêu:

1 Kiến thức

HS nắ m được nguyên lí I va II của NĐLH và quy ước vềdấu của các

đại lượng trong nguyên lí I đểvận dụng giải các dạng bài tập có liên

quan .

2. Kĩnăng.

Rèn cho HS kĩ năng vận dụng giải BT.

II.Trọng tâm:

 BT vềnguyên lí I NĐLH.

 BT vềvận dụng quy ước vềdấu của các đại lượng trong nguyên

lí I NĐLH.

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 728 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án vật lý - Tiết 60: Bài Tập VềCác Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 60: Bài Tập Về Các Nguyên Lí Của Nhiệt Động Lực Học I.Mục tiêu: 1 Kiến thức HS nắm được nguyên lí I va II của NĐLH và quy ước về dấu của các đại lượng trong nguyên lí I để vận dụng giải các dạng bài tập có liên quan . 2. Kĩ năng. Rèn cho HS kĩ năng vận dụng giải BT. II.Trọng tâm:  BT về nguyên lí I NĐLH.  BT về vận dụng quy ước về dấu của các đại lượng trong nguyên lí I NĐLH. III. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Hệ thống một số kiến thức liên quan và một số bài tập vận dụng 2. Học sinh: Giải bài tập SBT ở nhà. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Hoạt động 1 ( 10 phút ): Ôn tập, cũng cố . Ôn tập theo hướng dẫn  CH 1 Nguyên lí I NĐLH Nguyên lí I NĐLH 2. Hoạt động 2 ( 31 phút ): Bài tập ?  CH 2 Quy ước về dấu ? U A Q   Quy ước về dấu Q > 0 : Vật nhận nhiệt lượng Q < 0 : Vật truyền nhiệt lượng A > 0 : Vật nhận công A < 0 : Vật thực hiện công  HS ghi nhận dạng bài tập, thảo luận nêu cơ sở vận dụng .  Ghi bài tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải  Phân tích bài toán, tìm mối liên hệ giữa đại lượng đã cho và cần tìm  Tìm lời giải cho cụ thể  GV nêu loại bài tập, yêu cầu Hs nêu cơ sở lý thuyết áp dụng .  GV nêu bài tập áp dụng, yêu cầu HS: - Tóm tắt bài toán, - Phân tích, tìm mối liên hệ giữa đại lượng đã cho và cần tìm Bài 1: BT 33.8 SBT Giải : a) Vì quá trình là đẳng áp và giảm thể tích nên chất khí nhận công A > 0 b) Nhiệt độ cuối cùng của khí : 2 12 1 . 0,006.300 180 0,01 V TT K V    c) Công chất khí nhận bài  Hs trình bày bài giải. Phân tích những dữ kiện đề bài, đề xuất hướng giải quyết bài toán HS thảo luận theo nhóm tìm hướng giải theo gợi ý. Cả lớp theo dõi, nhận xét. Nêu từng bước giải : Vẽ đồ thị Tính nhiệt độ cuối Tính công chất khí nhận Cả lớp theo dõi, nhận xét. Nêu từng bước giải : - Tìm lời giải cho cụ thể bài Đọc đề và hướng dẫn HS phân tích đề để tìm hướng giải Gọi hai HS lên bảng giải và so sánh. Yêu cầu HS vẽ đồ thị, viết công thức tính nhiệt độ cuối và công chất khí nhận được. GV nhận xét, lưu ý bài làm, cho điểm Gọi một HS khác lên bảng sửa Yêu cầu HS nêu phương pháp giải. được : . . 10 (0,01 0,006) 400Ap A p V F S s J V          Bài 2: BT VI.7 SBT Giải : Động năng của viên đạn khi va chạm với tường : 2 3 21 1 .2.10 .(200) 40 2 2d W mv J   Khi bị bức tường giữ lại, viên đạn nhận công A = Wđ Do viên đạn không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài nên công A bằng độ tăng nội năng : 3 Hoạt động 3 ( 4 phút ): Tổng kết bài học Tính động năng viên đạn Tính công A và độ tăng nội năng U Tính độ tăng nhiệt độ. GV nhận xét, lưu ý bài làm, cho điểm - Cho làm bài tập thêm: Nhiệt độ của không khí trong một căn phòng rộng 70 m3 là 100C. sau khi sưởi ấm nhiệt độ của phòng là 260C. Tính công mà không khí của phòng sinh ra khi dãn đẳng áp ở áp suất 100KPa (ĐS:A = 395,7KJ) U A  Phần nóng lên của viên đạn là do độ tăng nội năng : 3 40 2.10 .234 QQ mc t t C mc          HS Ghi nhận : - Kiến thức, bài tập cơ  GV yêu cầu HS: - Chổt lại kiến thức, IV. TỔNG KẾT GIỜ HỌC bản đã - Kỹ năng giải các bài tập cơ bản   Ghi nhiệm vụ về nhà bài tập cơ bản đã học - Ghi nhớ và luyện tập kỹ năng giải các bài tập cơ bản  Giao nhiệm vụ về nhà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftiet_60_6279.pdf
Tài liệu liên quan