Giới thiệu về môn học quản lý xây dựng 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ QLDA TRONG XÂY DỰNG

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án xây dựng

Chương 2: Phạm vi quản lý xây dựng

Chương 3: Các quy trình trong QLDA

PHẦN II: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QLDA

Chương 4: Quản lý yếu tố hình thành dự án

Chương 5: Quản lý phạm vi hoạt động dự án

Chương 6: Quản lý tiến độ dự án

Chương 7: Quản lý chi phí dự án

Chương 8: Quản lý chất lượng dự án

 

 

 

pptx30 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Ngày: 23/09/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giới thiệu về môn học quản lý xây dựng 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG 19/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1Giảng viên: ThS Hồ Anh BìnhTrường Đại học Công Nghệ Sài Gòn1CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNHPHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ QLDA TRONG XÂY DỰNGChương 1: Tổng quan về quản lý dự án xây dựngChương 2: Phạm vi quản lý xây dựng Chương 3: Các quy trình trong QLDAPHẦN II: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QLDAChương 4: Quản lý yếu tố hình thành dự ánChương 5: Quản lý phạm vi hoạt động dự ánChương 6: Quản lý tiến độ dự ánChương 7: Quản lý chi phí dự ánChương 8: Quản lý chất lượng dự án29/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNHPHẦN II: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QLDAChương 9: Quản lý nguồn nhân lực dự ánChương 10: Quản lý thông tin dự án Chương 11: Quản lý rủi ro dự ánChương 12: Quản lý cung ứng dự ánChương 13: Quản lý về an toàn dự ánChương 14: Các vấn đề liên quan môi trường dự ánChương 15: Quản lý tài chính dự ánChương 16: Quản lý khiếu nại bồi thường trong dự án39/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 141.1 Khái niệm dự ánKhái niệm. Tính chất dự án1.2 Quản lý dự ánKhái niệm. Tiêu chuẩn quản lý dự án1.3 Một số đặc điểm của dự ánVòng đời dự ánCác thành phần của dự án1.4 Phạm vi của quản lý xây dựng9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 151. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁNMột tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc cụ thể, do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc về thời gian, chi phí và kết quả hoạt động” (Viện Tiêu chuẩn quốc gia Anh, ‘Guide to Project Management’ 2000)Một nỗ lực tạm thời được tiến hành để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất (PMI, PMBOK 2004)9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 161.1. KHÁI NIỆM DỰ ÁN/ĐỊNH NGHĨAPhạm vi của dự án: Mỗi dự án là duy nhất và phải được thể hiện bằng văn bản, có xem xét yêu cầu hoạt động, mức độ dịch vụ, các quy định phải tuân thủ và chất lượng của sản phẩm.Ngân sách: Nguồn tài chính cần thiết cho dự ánThời gian thực hiện: Ngày khởi đầu và kết thúc xác định của dự án9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 171.1. KHÁI NIỆM DỰ ÁN/ TÍNH CHẤTTính duy nhấtMục đích rõ ràngThời gian tồn tại hữu hạnBị giới hạn bởi các nguồn lực hạn chếMang tính rủi ro cao9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 181.1. KHÁI NIỆM DỰ ÁN/ TÍNH CHẤTQuản lý dự án (QLDA) là việc vận dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật để ra các quyết định quản lý phù hợp luật pháp, đưa dự án đạt tới các mục tiêu đặt ra (PMBOK 2004)9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 191.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1101.2. QUẢN LÝ DỰ ÁNThời gianKết quảNguồn lựcQLDAĐúng thời hạnĐạt mục tiêu về chất lượng, kết quảĐúng nguồn lực được phân bổHình: Tiêu chuẩn quản lý dự ánTại sao phải quản lý dự án?9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1111.2. QUẢN LÝ DỰ ÁNQuản lý dự án và quản lý nghiệp vụ: Quản lý nghiệp vụ là quản lý liên tục các công việc hàng ngày của doanh nghiệp, tổ chức, không có điểm kết thúc. Quản lý nghiệp vụ phải đảm bảo tất cả các hoạt động của công ty được thực hiện trôi chảy và các nhân viên làm việc đúng chức trách của mình.Quản lý dự án chỉ quản lý một dự án duy nhất, trong một thời gian nhất định với một số các nhiệm vụ nhất định để đạt được mục tiêu cụ thể9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1121.2. QUẢN LÝ DỰ ÁNTiêu chuẩn quản lý dự ánPRINCE2 ứng dụng phổ biến tại Anh, Châu Âu và ÚcPMBOK áp dụng phổ biến ở Bắc Mỹ và các nước ngoài Châu Âu và Úc, với các quy trình chuẩn hoá đã được đưa vào chuẩn quốc gia của Mỹ ANSI/PMI 99-001-2008QLDA theo chuẩn PMIThực hiện theo các quy trình.5 giai đoạn (nhóm quy trình), 9 vùng kiến thức với 42 quy trình.Vòng đời của quản lý dự án.9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1131.2. QUẢN LÝ DỰ ÁNVòng đời của một dự án9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1141.3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1151.3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁNBiến động về chi phí thay đổi và rủi ro theo vòng đời của DA Các chủ thể liên quan tới dự ánNhóm chủ thể gián tiếp : Nhân viên của các bộ phận không liên quan trực tiếp tới dự án; quản lý môi trường, hành chính, chính trịNhóm chủ thể trực tiếp : Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế / giám sát, Nhà quản lý dự án, nhà quản lý chức năng, nhà quản lý nghiệp vụ tham gia vào dự án, khách hàng, nhà cung cấp 9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1161.3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1172. PHẠM VI QUẢN LÝ XÂY DỰNGThe Project ProcessProject set-upMajor Project ProposalsProject DefinitionConceptual DesignScheme DesignDetailed DesignTender Invitation & AssessmentManufacture EquipmentInstall EquipmentConfirm CompletionTest & CommissionProject ReviewAppoint Project Sponsor Assess Project Priority Assess Budget Implications Est. Proj. Deliverables and Objectives Appoint Project Leader Approve Project Set-upDraft Statement of Requirements (SoR) Review & Approve SoR Identify Resources Appoint Project Team Produce & Maintain Procurement Plans Undertake Project Risk Assessment Prepare Project Boundary Document Develop Project Management Plan (PMP)* Raise initial TCD-R/PERF** Prepare Preliminary Conceptual Design** Raise/Extend/Update initial TCD-R/PERF Prepare Outline Conceptual Design Define Design Constraints Prepare Interface Requirements Spec. (IRP) Finalise Conceptual Design Hold Conceptual Design Review (CDR) Clear CDR Issues Initiate Modification Safety Case Update PMP Approve Proceed to Detailed DesignRaise/Extend Sub-system TCD-Rs/PERFs Agree Classifications & Interfaces Prepare Sub-system Scheme Design Hold Sub-system Scheme Design Review (SDR) Clear Sub-system SDR Issues Update PMP Use TCD-I/MMAC for Sub-system SD ApprovalExtend TCD-Rs/PERFs Prepare Sub-system Detailed Design Hold Detailed Design Review (DDR) Clear Sub-system DDR Issues Use TCD-I/MMAC for Sub-system DD Approval Prepare Final Documents including: - Design Documents., Machine Compatibility Documents., Safety Case ModificationCompile Tender Docs.*** Send out Invitations (ITTS) Hold Clarification Meetings Receive Tenders Evaluate Tenders Arrange site visits Approve changes to Specs. Choose preferred CompanyRaise Contract Documentation Place Contract Hold Kick off Meeting (KOM) Clarify Issues (Quality Plan) Monitor Progress Witness key Procedures Complete Release Note Approve Complete Package**** Approve Release Note Pack & Dispatch EquipmentReceive Equipment Pre-test Equipment Install equipmentTest Equipment against Test Schedule Commission Complete SystemConfirm Technical Completion Review Project Records Complete Handover Documents Resolve Reservations Obtain Acceptance of Completed ProjectInitiate ProjectUndertake DesignImplement Project Complete Project EFDA/CSU/JOC ManagementProject Leader/Project Team/EFDA/CSUProject Team/IRP/EFDA/CSU/JDCProject Team/InterfacesProject Team/Interfaces/EFDA/CSU/JDCProject Team/ICMProject Team/ICM/EFDA/CSUProject Team/EFDA/CSUProject Team/CSUUndertake Post Project ReviewProject Team/Contracts/EFDAProject Team/Contractor/ICMPrepare Technical Design Ensure Machine Compatibility Prepare Safety Case Modification*** These will comprise:- Technical Specification - Drawings - Contractual Requirements Note: Overall Project Management and Reporting will be as defined in the Project Management Plan (PMP)**** This includes supporting documentationGate 4Gate 1Gate 2Gate 3Gates (Formal Decision Points) See accompanying notesGate 0Project Justification - Approve Project DefinitionDesign Approval - Approval of Final DocumentsReadiness for Manufacture - Approval to place ContractReadiness for Operation - Acceptance of SystemStrategic and Budgetary ApprovalUndertake Tender* This will include:- Initial WBS, OBS and CBS - Project Plan - Risk and Procurement Strategies ** These will only take place here for large projects demanding DO effort for preliminary Conceptual workUNCONTROLLED WHEN PRINTEDQuy trình: một chuỗi các hoạt động đều đặn hay liên tục được thực hiện theo một cách đã định nhằm đạt được kết quả9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1193. QUY TRÌNH QLDA (PMI)9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1203. QUY TRÌNH QLDA (PMI)OutputCác công cụ và kỹ thuậtInputInput: tài nguyên tổ chức, output từ các quy trình liên quan đã thực hiệnCác công cụ và kỹ thuật: ý kiến chuyên gia, công cụ phần mềm, công cụ phần cứng, bảng biểu mẫu, các kỹ thuật tương ứngOutput: tài nguyên tổ chức, kết quả mới từ thực hiện quy trìnhKhởi sự dự án (Initiating)Lập kế hoạch (Planning)Thực thi (Executing)Kiểm soát (Controlling)Kết thúc dự án (Closing)5 nhóm quy trình/42 quy trình/9 mảng kiến thức3 nội dung của quy trình: Đầu vào, công cụ và kỹ thuật để xử lý đầu vào, đầu ra9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1213. QUY TRÌNH QLDA (PMI)9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1223. QUY TRÌNH QLDA (PMI)Nhóm quy trình Khởi sự (Initiation)Được thực hiện để xác định và thông qua dự ánKết quả: Bản điều lệ dự án (quy mô, nguồn tài chính) và Danh sách các chủ thể liên quan đến dự án. Giấy phép DAĐược lặp lại ở mỗi giai đoạn trong các dự án lớn9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1233. QUY TRÌNH QLDA (PMI)Nhóm quy trình Lập kế hoạch (Planning)Xác định quy mô của dự án, sàng lọc lại các mục tiêu dự án, lựa chọn phương án hành động tốt nhất để đạt tới các mục tiêu ấyKết quả: Bản kế hoạch quản lý dự án và các tài liệu dự án hướng dẫn việc thực thi dự án. 9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1243. QUY TRÌNH QLDA (PMI)Nhóm quy trình Thực thi dự án (Executing)Thực hiện các công việc được xác định trong bản kế hoạch QLDATrọng tâm: kết hợp con người và các nguồn lực theo phương thức nhất định nhằm đạt được mục tiêu dự án.Chi tiêu phần lớn kinh phí của dự án9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1253. QUY TRÌNH QLDA (PMI)Nhóm quy trình Kiểm soát dự án (Controlling)những quy trình cần thiết để theo dõi, xem xét, điều tiết quá trình và tiến độ của dự án; xác định những bộ phận dự án cần thay đổi; và bắt đầu những thay đổi tương ứng9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1263. QUY TRÌNH QLDA (PMI)Nhóm quy trình Kết thúc dự án (Closing)Gồm những quy trình được thực hiện để hoàn thiện tất cả các công việc trên mọi quy trình quản lý nhằm chính thức hoàn thành dự án9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1273. QUY TRÌNH QLDA (PMI)PMBOK Processes289/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 1293. QUY TRÌNH QLDA (PMI)Bài giảng môn học Quản lý dự án, Đỗ Thị Lan Anh, Bộ môn Quản lý dự án – Khoa tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông.Bài giảng môn học Quản lý dự án Hệ thống thông tin, PGS. TS Hà Quang Thụy, Trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN.Project Management Introduction, Michel Tollenaere (INPG), G-SCOP Laboratory.9/24/2020Bài giảng Quản lý xây dựng 130TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxstu_qlxd_1_c1_5959.pptx
Tài liệu liên quan