Hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp - Phần I và II

Tiền lương là giá cả của SLĐ được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa NLĐ & NSDLĐ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Mức lương tối thiểu: là mức lương thấp nhất do Nhà nước quy định để trả lương cho lao động giản đơn nhất trong điều kiện làm việc bình thường.

 

ppt37 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 3download
Nội dung tài liệu Hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp - Phần I và II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTQTL.ppt
Tài liệu liên quan