Hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp - Phần V: Hệ thống tiền lương theo công việc

Tiền lương của người lao động phụ thuộc vào công việc thực tế đảm nhiệm.

- MLCV phụ thuộc vào mức độ phức tạp và tầm quan trọng của công việc

- TLCV phản ánh chính xác hơn mức độ cống hiến đóng góp của NLĐ.

- Phù hợp với cơ chế thị trường

 

ppt34 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 22/01/2013 | Lượt xem: 758 | Lượt tải: 3download
Nội dung tài liệu Hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp - Phần V: Hệ thống tiền lương theo công việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHTTLCV.ppt
Tài liệu liên quan