Hiệu quả và kết quả tham vấn

Là để thực hiện giám sát tính khả thi của một NQ do HĐND đã ban hành từ năm 2007 về Chương trình phát triển nhà ở và tham vấn để chuẩn bị cho việc ban hành một chính sách mới về chương trình giảm nghèo của tỉnh; tham vấn nhằm đảm bảo việc ban hành nghị quyết của HĐND thực hiện đúng theo Luật định (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND);

ppt20 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hiệu quả và kết quả tham vấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hiệu quả và kết quả tham vấn Là để thực hiện giám sát tính khả thi của một NQ do HĐND đã ban hành từ năm 2007 về Chương trình phát triển nhà ở và tham vấn để chuẩn bị cho việc ban hành một chính sách mới về chương trình giảm nghèo của tỉnh; tham vấn nhằm đảm bảo việc ban hành nghị quyết của HĐND thực hiện đúng theo Luật định (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND); Mục đích của tham vấn Mục đích của tham vấn (tt) Đồng thời, tạo cơ hội cho người dân bày tỏ nguyện vọng và đóng góp ý kiến về một chính sách có liên quan; tham vấn còn giúp Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh thu nhận thêm nhiều thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng và quyết định điều chỉnh, bổ sung hay ban hành chính sách đảm bảo tính khả thi, sát thực tiễn và phù hợp với lòng dân . Tham vấn để có cơ sở xem xét quyết định vấn đề Qua các hoạt động tham vấn từ đi “thực địa khảo sát” đến tổ chức “Hội nghị nơi cư trú”; Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tiếp nhận được những thông tin rất thật, cần thiết và bổ ích; khai thác được những kinh nghiệm thực tế trong dân gian; thị sát trực tiếp vấn đề; bước đầu làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình thực hiện Tham vấn để có cơ sở xem xét quyết định vấn đề (tt) Tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến CBCC các cấp” được nghe nhiều ý kiến phát biểu từ cấp chính quyền, đến các tổ chức đoàn thể, các CBCC; từ đó, soi rọi, so sánh lại với thực tế đã khảo sát, kết nối với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước đã và đang tổ chức thực hiện; cho chúng ta một số nhận định về kết quả, sự cần thiết của chính sách tham vấn liên quan; đồng thời có dịp cho cán bộ công chức, các tổ chức Nhà nước nhìn nhận, xem xét cách điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thấy trách nhiệm của mình để hiểu dân, gần dân hơn. Với các đối tượng này, ta khai thác sâu về các giải pháp thực hiện. Tham vấn để có cơ sở xem xét quyết định vấn đề (tt) Tại “Hội nghị nhóm trọng tâm”; các vấn đề được xâu chuổi, phân tích trên mọi khía cạnh một cách toàn diện, đồng bộ; những vấn đề mấu chốt được làm rõ hơn và các giải pháp được xem xét, phân tích, củng cố, hình thành. Trên cơ sở này, Thường trực và các Ban HĐND chắt lọc vấn đề tiếp tục làm rõ tại “Hội nghị các bên liên quan” ; chủ yếu là làm việc với UBND – cơ quan có trách nhiệm cao nhất, cùng các bên liên quan kiểm chứng lại những thông tin cần thiết; UBND tỉnh phải báo cáo giải trình làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau đặt ra xung quanh nội dung tham vấn. Tham vấn để có cơ sở xem xét quyết định vấn đề (tt) Kết quả tham vấn là cơ sở để Thường trực, các Ban HĐND yêu cầu UBND trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung Nghị quyết 85 về chương trình nhà ở; đi tới ban hành nghị quyết mới thay nghị quyết cũ; đồng thời ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn”. Đồng Tháp xác định Hội nghị các bên liên quan là đỉnh điểm của toàn bộ quá trình tham vấn. Tham vấn để có cơ sở xem xét quyết định vấn đề (tt) Việc sử dụng phương tiện thông tin phục vụ cho hoạt động tham vấn là rất cần thiết; nhằm mục đích phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung tham vấn, mục đích ý nghĩa, kết quả của tham vấn; thu thập thêm nhiều nguồn thông tin khác nhau, có thêm cơ sở kiểm chứng, so sánh phục vụ cho việc xem xét, quyết định chính sách. Tham vấn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp trong hệ thống chính trị , hệ thống chính quyền ở địa phương: Nội dung chọn tham vấn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đây cũng là chủ trương của Đảng và nhà nước, có phạm vi điều chỉnh rộng nên việc tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu ảnh hưởng là thực hiện đúng theo luật định. Đồng Tháp xem đó là nhiệm vụ, là một hoạt động cần thiết nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; Tham vấn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp trong hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền ở địa phương (tt) Khi Thường trực HĐND tỉnh đề xuất thí điểm tham vấn thì nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao từ nhiều phía: Đảng đoàn HĐND đồng ý về mặt chủ trương và thường xuyên theo dõi lãnh đạo; Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc hướng dẫn địa phương tổ chức các cuộc tham vấn tại cơ sở, xây dựng văn bản báo cáo theo yêu cầu, tham dự các cuộc tham vấn để kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; Thường trực HĐND các cấp tích cực hưởng ứng và cùng đồng hành tham gia Tham vấn thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp trong hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền ở địa phương (tt) Do vậy, kế hoạch triển khai thực hiện tham vấn được xây dựng chi tiết, cụ thể đến từng hoạt động (từ địa điểm, thời gian, đối tượng, hình thức tổ chức) và được thống nhất thực hiện từ tỉnh đến huyện, xã, đến các thành viên liên quan. Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành bám sát các Nhóm công tác và địa bàn tham vấn; kịp thời điều chỉnh những vướng mắc phát sinh nên các hoạt động tham vấn được thực hiện đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra: đúng quy trình, đảm bảo về mặt nội dung, đúng công cụ lựa chọn; địa điểm, đối tượng tham vấn. Tham vấn nhân dân thực sự giải quyết được mối quan hệ 2 chiều: tạo cơ hội cho người dân bày tỏ nguyện vọng và được đóng góp ý kiến về một chính sách có liên quan; người dân thấy mình được tôn trọng, được hỏi ý kiến, được chia sẽ và thấy trách nhiệm rõ hơn. Đối với Nhà nước có dịp nhìn nhận xem xét cách điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và thấy trách nhiệm của mình để hiểu dân, gần dân hơn; đồng thời tạo điều kiện cho Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh thu nhận thêm những thông tin cần thiết phục vụ cho việc thẩm tra, xem xét, quyết định những chính sách sát thực tiễn, có tính khả thi cao .Tham vấn làm rõ trách nhiệm và góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan, được nhân dân đồng tình ủng hộ:Tham vấn làm rõ trách nhiệm và góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan, được nhân dân đồng tình ủng hộ (tt) Đi tham vấn ở cơ sở về các nội dung trên, được nghe nhiều nơi, nhiều người nói cụm từ “vượt lên chính mình” rất mừng. Đi tiếp xúc cử tri, chúng tôi mạnh dạn báo cáo trước cử tri 2 nghị quyêt về nghèo và về nhà mà HĐND tỉnh vừa ban hành là có sự tham gia của người dân vào việc hoạch định chính sách; tâm tư nguyện vọng hợp lý của cử tri đã được ghi nhận thể hiện vào nội dung của Nghị quyết. Tham vấn làm rõ trách nhiệm và góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan, được nhân dân đồng tình ủng hộ (tt) Một chuyên gia của Dự án đã nói rằng: Hai nội dung Đồng Tháp chọn tham vấn đều hướng vào dân, vì dân, cùng nhân dân đi tới mục đích “An khang thịnh vượng” và ‘An cư lạc nghiệp”, nên tạo được sự đồng thuận rất cao của các cấp, các ngành, được sự ủng hộ của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, được lòng dân Kết quả 2 nghị quyết mới được ban hành kịp thời, đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với lòng dân. Tham vấn góp phần tăng cường năng lực, làm mới thêm hoạt động của HĐND - Trước hết, tham vấn về một chính sách liên quan đảm bảo việc ban hành Nghị quyết của HĐND thực hiện đúng theo Luật định. - Thông qua các hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân, giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND có điều kiện thực hiện các hoạt động giám sát sâu theo chuyên đề, hiểu và nắm chắc vấn đề hơn; nâng cao chất lượng giám sát; đồng thời đổi mới hoạt động giám sát của HĐND theo hướng phát huy vai trò giám sát của cử tri trong thực hiện các chính sách. Tham vấn góp phần tăng cường năng lực, làm mới thêm hoạt động của HĐND (tt) - Qua họat động tham vấn giúp Cán bộ Văn phòng nâng cao tính khái quát, tổng hợp vấn đề, công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch khoa học, hợp lý, cụ thể, lường trước được một số khó khăn vướng mắc chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch nhằm đạt mục đích đề ra; xây dựng phong cách làm việc khoa học, năng động, sáng tạo.Tham vấn nhân dân là cần thiết, cần tiếp tục nhân rộng Qua phân tích về hiệu quả và kết quả đạt được trên; cần khẳng định đây là hoạt động cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động của HĐND. Năm 2010, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chọn 2 chuyên đề nằm trong chương trình xây dựng nghị quyết và giám sát để tổ chức tham vấn; một số huyện, thị trong tỉnh cũng có hướng tổ chức thực hiện thí điểm một số chính sách liên quan trên địa bàn. Tham vấn nhân dân là cần thiết, cần tiếp tục nhân rộng (tt) Do vậy, Đồng Tháp đề nghị Dự án tiếp tục nhân rộng họat động này để thực hiện rộng rãi hơn. Thời gian, nhân lực, công sức, tài chính bỏ ra cho tham vấn năm 2009 là phù hợp, cần thiết. Năm 2010, nếu được tiếp cận dự án sớm thì sẽ chủ động hơn trong thực hiện. Tham vấn nhân dân là những biểu hiện gần dân, sâu sát và tôn trọng nhân dân Hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân vừa qua của Đồng Tháp, theo phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 13 thì “Việc tham vấn ý kiến của nhân dân trong quá trình chuẩn bị nghị quyết về xoá nghèo và chương trình xây dựng nhà ở nông thôn là một trong những biểu hiện gần dân, sâu sát nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đó chính là Hội đồng nhân dân đã làm nên nghị quyết thực tiễn của lòng dân, vì nhân dân và nhân dân rất đồng tình”./. Xin cám ơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthieu_qua_ket_qua_tham_van_6255.ppt
Tài liệu liên quan