Hình học 9 - Bài 1: Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Hình trụ

Diện tích xung quanh của hình trụ

Diện tích toàn phần của hình trụ

Cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳn

pdf17 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hình học 9 - Bài 1: Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning -------- Bài giảng: Bài 1: HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Chương trình Toán (hình học) 9 ban cơ bản Giáo viên: Chu Thị Nhẫn chuthinhan@gmail.com Trường THCS Thanh Yên huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Tháng 02/2012 Next HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Next Back HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Trong bài này chúng ta sẽ học Hình trụ Diện tích xung quanh của hình trụ Diện tích toàn phần của hình trụ Cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng Next Back HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ 1. Hình trụ Quay hình chữ nhật 1 vòng theo 1 cạnh cố định ta được hình trụ Trục Đường sinh =chiều cao Next Back HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ 2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng a) Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là một hình tròn bằng hình tròn đáy Next Back Hình trụ sau khi cắt Mặt cắt Hình trụ trước khi cắt HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ 2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng b) Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục thì mặt cắt là một hình chữ nhật Hình trụ sau khi cắt Mặt cắt Hình trụ trước khi cắt Next Back C D Hình 76 Chiếc cốc thuỷ tinh và ống nghiệm đều có dạng hình trụ, phải chăng mặt nước trong cốc và mặt nước trong ống nghiệm là những hình tròn? Mặt nước trong cốc là hình tròn( cốc để thẳng). Mặt nước trong ống nghiệm (để nghiêng) không phải là hình tròn. HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Hoạt động 2 Cột 1 Cột 2 . A B Tích 2 cạnh kề nhau. C . B Diện tích hình chữ nhật bằng C Diện tích hình tròn bằng A Chu vi đường tròn bằng Chính xác Chưa đúng You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Bạn phải trả lời trước khi học tiếp Trả lời Trả lời Xóa X 2r 2 r (các câu ở cột 2 sang cột 1 để được nội dung đúng) Kéo thả HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ B A A O1 O1 B O2 O2 C D 3. Diện tích xung quanh của hình trụ  Tổng diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình tròn đáy ( diện tích toàn phần) của hình trụ :  Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng: 2r  Diện tích hình chữ nhật : 2rh  Diện tích một đáy của hình trụ : 2 r 2 2 2rh r   HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ 3. Diện tích xung quanh của hình trụ r h 22 2tpS rh r   h 2xqS rh 2 r 2r 2xqS rh Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Next Back HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Diện tích xung quanh của hình trụ trên là 15 100 Chính xác Chưa đúng You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Bạn phải trả lời trước khi học tiếp Trả lời Tr lời Xóa X HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ 5cm 10cm 5cm 5cm 100 150 50 Chọn đáp án đúng A) . B) . C) . D) . . 150 250 Chính xác Chưa đúng You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Bạn phải trả lời trước khi học tiếp Trả lời Trả lời Xóa X 120 100 100 5cm 10cm 5cm 5cm Chọn đáp án đúng HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Diện tích toàn phần của hình trụ trên là A) . B) . C) . D) . HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Củng cố: Quay hình chữ nhật 1 vòng theo 1 cạnh cố định ta được hình trụ Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là một hình tròn bằng hình tròn đáy Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục thì mặt cắt là một hình chữ nhật 2xqS rh Diện tích xung quanh 22 2tpS rh r  Diện tích toàn phần Next Back HÌNH TRỤ, DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ Chính xác Chưa đúng You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Bạn phải trả lời trước khi học tiếp Trả lời Trả lời Xóa X Chọn tất cả các đáp án đúng cho dưới đây Củng cố: A) AD là bán kính đáy B) AC là đường sinh C) AB là trục D) CD là đường sinh E) BC là bán kínhđáy Bán kính đáy Chiều cao Chu vi đáy Diện tích xung quanh . A) . B) . C) . Chính xác Chưa đúng You answered this correctly! Your answer: The correct answer is: You did not answer this question completely Bạn phải trả lời trước khi học tiếp Trả lời Trả lời Xóa X 2 8 4 32  1 10 2 10  5 4 10 25  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới Next Back DẶN DÒ Các em về nhà học thuộc lí thuyết Làm các bài tập 5, 7, 8 trang 110 – 111 sách giáo khoa. Next Back L/O/G/O Thank you very much! And see you again chuthinhan@gmail.com Back TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách giáo khoa toán 9 tập II, NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản tháng 1 năm 2010  Sách giáo viên toán 9 tập II, NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản tháng 1 năm 2009  Website

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhinh_tru_dien_tich_xung_quanh_va_the_tich_hinh_tru_1838.pdf
Tài liệu liên quan