Ho ra máu với hình XQ tim phổi bình thường

Ho ra máu: triệu chứng đáng sợ, do nhiều

nguyên nhân lành tính hoặc ác tính, do

nhiều nguồn gốc nhưTai Mũi Họng, Tiêu

Hóa, đường hô hấp thấp

• Chụp hình tim phổi khoãng 50% bình

thường

• Các bước đi tiếp theo?

pdf25 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 17/09/2016 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Ho ra máu với hình XQ tim phổi bình thường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hemoptysis with Normal Chest Film Ho ra máu với hình XQ Tim Phổi bình thường BS NGUYỄN VĂN CÔNG, BS.LÊ HỮU LINH TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC Đặt vấn đề • Ho ra máu: triệu chứng đáng sợ, do nhiều nguyên nhân lành tính hoặc ác tính, do nhiều nguồn gốc như Tai Mũi Họng, Tiêu Hóa, đường hô hấp thấp • Chụp hình tim phổi khoãng 50% bình thường • Các bước đi tiếp theo? Case 1: Female 55yo, cough with hemoptysis infrequently for some months. BN Nữ 55 tuổi, ho đàm có máu không thường xuyên vài tháng nay Normal chest Xray Hình tim phổi bình thường A chest CT scan is performed, L apical mass found, confirmed by endoscopic Bronchial washing examination CT scan cho thấy khối u vùng đỉnh T, xác định bởi khám nội soi rửa phế quản . No mass found in the bronchilal lumen, only hemorrhage detected on upper division of LUB (arrow). Bronchial washing done. Không phát hiện khối choán chổ trong lòng phế quản culmen, chỉ thấy xuất huyết từ phế quản culmen (mủi tên). Rửa phế quản được làm. Pulmonary carcinoma Kết quả bệnh học: Tế bào ác tính loại carcinom Case 2: Male 70 yo, heavy smoker, cough with wheezing, expiratory rale, hemoptysis for some months. BN 70 tuổi, nam, hút thuốc lá, ho vài tháng có máu, có ran rít khu trú phổi T Chest Xray: Sub abnormality . Hình tim phổi có vẻ bình thường Case 2: lateral chest film: normal Hình phổi nghiêng không ảnh bệnh lý Case 2: Chest CT scan performed: Narrowing of the L main bronchus noted, may be due to a parahilar mass. CT scan cho thấy chít hẹp phế quản gốc T Case 2 : L main bronchus stenosis due to submucosal induration confirmed by pathological result: adenocarcinoma Nội soi thấy chít hẹp phế quản gốc T, xác định bởi bệnh lý học là ung thư TB tuyến Case 3: female patient 31yo, small amount hemoptysis for 5 years. Normal chest XR. BN nữ 31 tuổi, ho ra máu ít từ 5 năm . Hình tim phổi bình thường Case 3 : CT scan 3D recontruction give a nice picture of intraluminal mass (red arrow) confirmed by endoscopic examination. Hình CT scan 3 chiều cho thấy hình u nội khí quản (mủi tên), xác định bởi nội soi Case 3 : Endoscopic picture of intraluminal mass proved by pathological result as adenoma Hình nội soi cho thấy khối trong lòng khí quản được chẩn đoán bệnh lý là u tuyến khí quản. Case 4: Male 40yo, cough with wheezing, bloody sputum for some months. Past history: non smoker, no asthma. Normal CXR NAM, 40 TUỔI.Ho đàm, khò khè, khạc ra máu khoảng hai tháng. Không tiền căn hen, không hút thuốc lá. Hình tim phổi bình thường. CNHH:bình thường. Case 4: Missed Foreign body in RLL bronchus (sapodilla plum seed) Dị vật trong phế quản là hạt sa-bô- chê. Case 5: Male patient 30yo cough with blood stained sputum. CXR is normal A CT scan without contrast performed BN nam 30 tuổi ho trong đàm có máu vài tháng. Hình tim phổi bình thường A chest CT scan was done clearly demonstrated cloudy infiltrate on R upper zone: Pulmonary TB confirmed by PCR test in bronchial washing liquid. Case 5: Hình CT scan được thực hiện cho thấy thâm nhiễm dạng mây vùng đỉnh P. Lao phổi đưọc xác định bằng test PCR trong dịch rửa phế quản. Case 6: Female patient 57yo with long lasting moderate hemoptysis. Past history: wounded on chest region in 1968, and the hemoptysis began at 1972 Normal chest Xray BN nữ 57 tuổi, ho ra máu lượng vừa kéo dài từ 1972. Tiền sử có bị hoả khí năm 1968 vùng ngực Case 6: lateral chest film: No abnormality detected Hình phổi nghiêng bình thường Case 6: A Helical CT scan demonstrated metalic FB in L 6th segment. Hình CT scan cho thấy mảnh hỏa khí vùng phân thùy 6 T Bàn Luận • Cách xử lý khi Ho ra máu với hình tim phổi bình thường: Chiến lược chẩn đoán ho ra máu trong sách Harrison ‘ s Principle of Internal Medicine Chiến lược tại TT Medic Hình Tim phổi Bình thường CT scan Nội soi & tế bào học Tai Mũi Họng Tiêu hóa Kết Luận Ho ra máu là một triệu chứng đáng ngại. ª Hình Tim Phổi qui ước giải thích được khoãng 50% các trường hợp. ª CT scan là bước tiếp theo có thể giải quyết hơn 40% còn lại. ª Nội soi là phương pháp xâm lấn nên dùng cuối cùng khảo sát bệnh lý của khí quản và phế quản lớn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxq_ho_mau_786.pdf
Tài liệu liên quan