Hóa học 12 - Tiết 17: Amin

I . Khái niệm, phân loại và danh pháp.

II. Tính chất vật lí.

III. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

pdf22 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hóa học 12 - Tiết 17: Amin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E – LEARNING Bài giảng : AMIN Môn : HOÁ HỌC Lớp : 12 cơ bản Người thực hiện : Chu Thanh Phương Gmail : chuthanhphuong.1984@gmail.com Điện thoại : 0969341271 Trường : TTGDTX Mường Chà – Thị trấn Mường Chà – Huyện Mường Chà – Tỉnh Điện Biên Mường Chà, Tháng 01 Năm 2015 UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GD&ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E – Learning ----------- Bài Giảng : Tiết 17 : AMIN Chương trình hoá học lớp 12 ban cơ bản. Người thực hiện : Chu Thanh Phương Gmail : chuthanhphuong.1984@gmail.com Điện thoại : 0969341271 Trường : TTGDTX Mường Chà – Huyện Mường Chà – Tỉnh Điện Biên Mường Chà, Tháng 01 Năm 2015 Kiểm tra bài cũ ? Hãy viết CTCT các đồng phân amin của C2H7N và gọi tên chúng ĐÁP ÁN • CH3 – CH2 – NH2 (etylamin) • CH3 – NH - CH3 (dimetylamin) Tiết 17 : AMIN(tiết2) Nội dung bài học • I . Khái niệm, phân loại và danh pháp. • II. Tính chất vật lí. • III. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học. ANILIN 1. Cấu tạo phân tử HH N HR1 R2 R3 AMIN BẬC 123Amoniac + Bậc amin = số nguyên tử C mà N trực tiếp liên kết với Vậy bậc amin được xác định như thế nào ? ? Qua phần cấu tạo phân tử hãy so sánh cấu tạo của NH3 và amin rút ra tính chất hóa học của amin + Vì amin và amoniac có cấu tạo tương tự nhau: nguyên tử N còn cặp electron chưa tham gia liên kết nên Amin có tính bazơ tương tự NH3 + Amin có tính chất hóa học của gốc hidrocacbon 2. Tính chất hóa học a. Tính bazơ Hãy quan sát thí nghiệm sau rút ra kết luận ? • Qua thí nghiệm ta dễ thấy + metyl amin , etyl amin và một số amin khác làm quỳ tím chuyển thành màu Xanh + Alinin không làm quỳ tím đổi màu • Tiếp tục quan sát thí nghiệm thứ 2 va rút ra nhận xét + metylamin phản ứng với axit HCl tạo sản phẩm dạng khói trắng chứng tỏ metylamin là một bazơ CH3NH2 đăc + HClđặc → CH3NH3Cl Khói trắng Phản ứng nhận biết + Tương tự :Anilin phản ứng với nước rất kém nhưng lại tan trong axit HCl C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl ?metylamin phản ứng với axit HCl chứng tỏ nó có tính chất gì ? Với anilin phản ứng có tương tự không NH3 CH3NH2 C6H5NH2 Căn cứ mức độ màu của quỳ tím ta thấy lực ba zơ các chất có thứ tự CH3NH2 > NH3> C6H5NH2 ( do hiệu ứng của các gốc hidocacbon trong amin gây nên) ? Căn cứ mức độ đổi màu của quỳ tím em có nhận xét gì về tính bazo của các chất ? Hãy quan sát thí nghiệm sau và rút ra nhận xét ? b. Phản ứng thế nhân thơm của anilin. • Hãy quan sát thí nghiệm sau, rút ra nhận xét và dự đoán PTPU ? Do ảnh hưởng của nhóm NH2 nên 3 nguyên tử hiđro ở vị trí ortho và para dễ bị thay thể bởi 3 nguyên tử brom. + 3 Br2 → + 3HBr NH2 Br Br Br NH2 HH H Kết tủa trắng 2,4,6 Tribromanilin C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3 NH2 + 3HBr PU nhận biết anilin Câu 1: Sắp xếp các amin theo thứ tự lực bazo tăng dần chính xác - bấm nút bất kì để tiếp tục sai rồi - hãy bấm nút bất kì để tiếp tục Chúc mừng! bạn đã trả lời đúng Câu trả lời của bạn là : Câu trả lời đúng là : Rất tiết! câu trả lời của bạn chưa đúng Rất tiết bạn phải hoàn thành câu hỏi trước khi tiếp tục trả lời trả lời Xoá Xoá A) C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 . B) NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 C) CH3NH2 < NH3 < C6H5NH2 D) CH3NH2 < C6H5NH2 < NH3. Câu 2: Phương trình nhận biết anilin chính xác - bấm nút bất kì để tiếp tục sai rồi - hãy bấm nút bất kì để tiếp tục Chúc mừng! bạn đã trả lời đúng Câu trả lời của bạn là : Câu trả lời đúng là : Rất tiết! câu trả lời của bạn chưa đúng Rất tiết bạn phải hoàn thành câu hỏi trước khi tiếp tục trả lời trả lời Xoá Xoá A) C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl B) C6H5NH2 + Br2 → C6H2NH2(Br)3 + 3HBr C) C6H5NH2 + H2O → C6H5NH2OH D) tác dụng với quỳ tím làm quỳ chuyển thành màu xanh. Câu 3: Để khử mùi tanh của dao thái cá (mùi tanh của cá là do hỗn hợp của một số amin và một số chất khác gây nên) nguời ta sử dụng chính xác - bấm nút bất kì để tiếp tục sai rồi - hãy bấm nút bất kì để tiếp tục Chúc mừng! bạn đã trả lời đúng Câu trả lời của bạn là : Câu trả lời đúng là : Rất tiết! câu trả lời của bạn chưa đúng Rất tiết bạn phải hoàn thành câu hỏi trước khi tiếp tục trả lời trả lời Xoá Xoá A) Nước vôi trong B) Giấm ăn C) Nước muối D) Nước thường Quiz Điểm của bạn {score} Điểm tối đa {max-score} Number of Quiz Attempts {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Review QuizContinue Bài tập : Cho m (g ) alinin phản ứng với nước brôm thu được 6,6 g kết tủa trắng . Tính m . Biết C =12, H=1, O =16, Br= 80 Giải : PTPU C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3 NH2 + 3HBr nk/tủa = nC6H2Br3NH2 = 6,6/330= 0,02 (mol) Theo ptpu nC6H2Br3NH2= nC6H5NH2 = 0,02 (mol) Vậy m= mC6H5NH2= 0,02. 93 =1,86 (g) TÀI LIỆU THAM KHẢO + Sách giáo khoa hoá học lớp 12 ban cơ bản. + Chuẩn kiến thức kỹ năng môn hoá học lớp 12. + Sách giáo viên hoá học lớp 12. + Trang web - -https://www.youtube.com/

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoa12_tiet17_amin_4588.pdf
Tài liệu liên quan