Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân về đầu tư - Xây dựng

HĐND-cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thực hiện quyền giám sát và quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng của địa phương

Tài chính-ngân sách là sức mạnh của quốc gia, của địa phương và là công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế

 

ppt32 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 18/08/2016 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân về đầu tư - Xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỀ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG Người trình bày PGS. TS. Đặng Văn Thanh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội XI1ĐẶT VẤN ĐỀHĐND-cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thực hiện quyền giám sát và quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng của địa phươngTài chính-ngân sách là sức mạnh của quốc gia, của địa phương và là công cụ quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế2HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VIỆT NAMTài chính quốc giaTài chính nhà nươcTài chính doanh nghiệpTài chính dân cưNgân sáchNhà nướcDoanhnghiệpCáctrung giantàichínhTổ chức xã hội, xã hộinghề nghiệpKinh tếgiađìnhCác quỹtàichính tập trungTíndụngNhànướcKinh doanh bảo hiểmNgân hàng thương mại3CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT KINH TẾ - TÀI CHÍNHTính chấtHĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phươngĐại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương Nhiệm vụ, quyền hạnQuyết định các vấn đề kinh tế - tài chínhGiám sát hoạt động, giám sát tuân thủ pháp luật 4 PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & NSNNHội đồng nhân dânThường trựcHĐNDHội đồngnhân dânBan Kinh tế và Ngân sách- Các banỦy ban nhân dân tỉnhSở tài chính Các sở, ngànhDự toán thu NSNN Dự toán thu chi NSĐP Phân bổ ngân sách Quyết toán NSThẩm traCho ý kiếnThảo luậnquyết địnhBáo cáothẩm traBiên bản kỳ họpNghị quyết5BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH1- Kiểm tra - đánh giá tình trạng tài chính và NSNN- Mức độ chấp hành, tuân thủ pháp luật, quy chế, chính sách- Tiềm lực và lành mạnh tài chính- Quy mô, cơ cấu thu, chi NSNN, nhân tố ảnh hưởng- Hiệu quả hoạt động tài chính, hiệu quả thu chi ngân sách2- Khả năng và biện pháp khắc phục yếu kém6ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG1- Tái sản xuất tài sản cố định, tạo cơ sở vật chất2- Phương thức tiến hành + Đầu tư mới + Cải tạo, mở rộng + Đầu tư chiều sâu3- Nguồn vốn đầu tư + NSNN + Vốn vay + Liên doanh liên kết + Nguồn tự có 7NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 1- Q.lý theo dự án, quy hoạch và pháp luật 2- Q.lý theo trình tự đầu tư đối với từng loại vốn 3- Q.lý về kiến trúc và môi trường sinh thái 4- Phân định trách nhiệm, quyền hạn + Cơ quan quản lý nhà nước + Chủ đầu tư + Tổ chức tư vấn + Nhà thầu8TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG- Chuẩn bị đầu tư- Thực hiện đầu tư- Kết thúc xây dựng, đưa công trình vào sử dụng9CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT+ Chất vấn, yêu cầu giải trình+ Thẩm tra, đánh giá báo cáo+ Xem xét, kiểm tra thực tế10HÌNH THỨC GIÁM SÁTNghe và đánh giá báo cáo về tình hình đầu tư - xây dựng, tiến độ đầu tư, đánh giá kết quả thực hiện, quyết toánChất vấn và yêu cầu giải trình tại kỳ họp HĐND, các BanTổ chức Đoàn giám sát chung, giám sát chuyên đề, giám sát đột xuấtCử thành viên Đoàn giám sát đi xác minh các vấn đề tài chính ngân sáchXem xét, xử lý các kiến nghị của cử tri11NGHE BÁO CÁO VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG1- Tình hình và kết quả đầu tư2- Quá trình chuẩn bị đầu tư: Điều tra, khảo sát, chọn địa điểm, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án, chuẩn bị nguồn vốn, quyết định đầu tư 3- Thực hiện đầu tư: Chuẩn bị mặt bằng, mua sắm thiết bị, công nghệ, thiết kế xây dựng; lập phê duyệt dự toán thi công xây lắp, quản lý chất lượng, vận hành thử nghiệm 4- Kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác: Nghiệm thu, bàn giao, vận hành, bảo hành, quyết toán công trình, quyết toán với đầu tư12CHẤT VẤN VÀ YÊU CẦU GIẢI TRÌNHNơi thực hiện: - Tại các ban của HĐND - Tại kỳ họp HĐND13NỘI DUNG CHẤT VẤN VÀ YÊU CẦU GIẢI TRÌNH- Chủ trương đầu tư- Sự tuân thủ quy trình đầu tư- Tiến độ đầu tư - xây dựng- Tiến độ giải ngân, thanh toán- Chất lượng công trình, hạng mục công trình- Hiệu quả đầu tư- Nợ vốn xây dựng cơ bản- Lý do và trách nhiệm14PHƯƠNG THỨC CHẤT VẤN VÀ YÊU CẦU GIẢI TRÌNH- Đặt câu hỏi và đối thoại trực tiếp- Nêu yêu cầu giải trình bằng văn bản- Yêu cầu báo cáo công khai trước HĐND, trước cử tri 15KIỂM TRA, XEM XÉT THỰC TẾ- Xem xét chất lượng thi công, tiến độ triển khai dự án tại hiện trường- Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị đầu tư, hồ sơ thi công, hồ sơ đấu thầu, chỉ định thầu, hồ sơ quyết toán- Sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra và kết luận của kiếm toán16GIÁM SÁT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ1- Sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư2- Thị trường, khả năng cạnh tranh3- Sự phù hợp quy hoạch4- Nguồn vật tư, thiết bị5- Khả năng nguồn vốn6- Hình thức đầu tư17GIÁM SÁT VÀ LẬP QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ1- Sự hợp lý về địa điểm, môi trường2- Phương án giải phóng mặt bằng3- Lựa chọn công nghệ4- Phương án xây dựng5- Phương án huy động nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ6- Hiệu quả đầu tư7- Tiến độ dự kiến18GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ1- Đền bù giải phóng mặt bằng2- Mua sắm thiết bị, công nghệ3- Thi công, xây, lắp4- Thực hiện các hợp đồng5- Quản lý kỹ thuật, chất lượng 19GIÁM SÁT DỰ TOÁN, CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ1- Định mức, đơn giá và chế độ, chính sách2- Khối lượng thiết kế và tổng dự toán3- Quan hệ tổng dự toán và tổng mức đầu tư4- Thủ tục thẩm định và phê duyệt5- Tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng và thanh toán vốn theo tiến độ đầu tư20GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH KẾT THÚC XÂY DỰNG VÀ ĐƯA DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG1- Nghiệm thu, bàn giao2- Vận hành, hướng dẫn sử dụng3- Bảo hành công trình4- Quyết toán công trình, Qt vốn5- Thẩm tra,Phê duyệt quyết toán21CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA HĐND VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCCung cấp kế hoạch và kết quả kiểm toán, giám sátMời đại diện tham giaHọp giao ban định kỳ: thông tin, bàn biện phápThường xuyên đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộĐánh giá báo cáo kiểm toán, kết quả giám sát22GIÁM SÁT TỔNG VỐN ĐẦU TƯ1- Chuẩn bị đầu tư2- Chuẩn bị xây dựng3- Chi phí xây dựng4- Mua sắm, lắp đặt thiết bị5- Chi phí kiến thiết cơ bản khác6- Chi phí thiệt hại, thu hồi23 MỘT SỐ TÌNH HUỐNG 1-Chủ trương và hiệu quả đầu tư 2-Tiến độ đầu tư 3- Phát sinh công việc và chi phí 4-Chậm hoặc khó quyết toán 5-Chất lượng công trình24Chủ trương đầu tư1- Sự cần thiết2-Mục đích đầu tư3-Quy mô, diện tich, di dân4-Các biến động bất thường5-Hiệu quả đầu tư Giám sát, yêu cầu giải trình Xác định nguyên nhân, trách nhiệm Hướng giải quyết 25 Tiến độ đầu tư1-Thực trạng: Tiến độ thi công Tiến độ giải ngân2-Nguyên nhân –G.phóng mặt bằng - Năng lực nhà thầu - Nguồn vốn - Thủ tục đ.tư , thanh toán3-Trách nhiệm - Cơ quan quản lý - Chủ đầu tư - Bên thi công26Khối lượng , chi phí phát sinh1-Thực trạng:-Tăng kh.lượng, thêm việc -Tăng chi phí-Tăng vốn2-Ng.nhân : B.sung thiết kế, nh.vụ đầu tư Khảo sát, thiết kế Thay đổi Đ.mức, đơn giá3-Giám sát: Mức độ Thủ tục Tính pháp lý27Chậm hoặc khó quyết toán1- Thực tế: Chậm hoặc rất khó quyết toán2- Nguyên nhân: Thiếu căn cứ Thiếu hồ sơ pháp lý Vượt dự toán nhiều Thiếu trách nhiệm3-Giám sát : Đôn đốc Có biện pháp xử lý hành chính và tài chính Tháo gỡ vướng mắc 28Chất lượng công trình1-Biểu hiện : Không đảm bảo chất lượng Chóng xuống cấp2-Nguyên nhân: Quy trình thi công Chất lượng vật tư Năng lực thi công Gian lận, 3-Giám sát Đánh giá chuyên môn Kiểm tra thực tế công trình, Kiểm tra hồ sơ thi công Kiến nghị xử lý 29NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁTThống nhất nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCNCông khai hóa trình tự đầu tư - xây dựng, quy trình giám sátCập nhật chính sách, chế độ, định mức và các thông tin cần thiết về đầu tư - xây dựng30NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT (tiếp)Phân tích và chọn lựa những vấn đề trọng yếu để giám sátNâng cao năng lực và tăng cường các điều kiện cần thiết cho các cơ quan của HĐND, đại biểu HĐNDTăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của thông tinNâng cao chất lượng hoạt động và độ tin cậy của báo cáo Kiểm toán nhà nước31NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT (tiếp)8. Sử dụng có hiệu quả tư vấn và phân tích của các chuyên gia9. Đề cao trách nhiệm và nâng cao năng lực của các đại biểu HĐND10. Bảo đảm thực hiện các kiến nghị sau giám sát32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdangvanthanh_dtxd_1941.ppt
Tài liệu liên quan