Hồi cứu y văn u y văn

HỒI CỨU ( REVIEW)

„ TỔNG QUAN ( OVERVIEW)

•> cho, cónhữngthôngtin nềntảng, vữngchắc

chungquanhvấnđềnghiêncứu

•2 loại hồi cứuy văn văn:

„ Conceptual literature : book, articles from experts:

not to be considered research literature

„ Related research : nhữngnghiêncứutrư trướcđóvềvấn

đền.c.

•Similar/related studies are review to determine what is Similar/related studies are review t

pdf7 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 16/09/2016 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hồi cứu y văn u y văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỒI CỨU Y VĂN PGS,TS,BS LÊ HOÀNG NINH VIỆN VỆ SINH-Y TẾ CÔNG CỘNG TẦM QUAN TRỌNG „ HỒI CỨU ( REVIEW) „ TỔNG QUAN ( OVERVIEW) • > cho, có những thông tin nền tảng, vững chắc chung quanh vấn đề nghiên cứu • 2 loại hồi cứu y văn : „ Conceptual literature : book, articles from experts: not to be considered research literature „ Related research : những nghiên cứu trước đó về vấn đề n.c. • Similar/related studies are review to determine what is already known TÌM KIẾM Y VĂN „ Thiết lập thư mục bibliography „ Định vị nguồn „ Đánh giá nguồn „ Lấy note : đọc kỹ, đánh giá, kết quả là gì „ Critical reading: think about, reflecting upon, critically analyzing what is being said NGUỒN Y VĂN „ INDEXES : SUBJECT TITLES, AUTHOR NAME „ REVIEW : JOURNAL, MAGAZINE „ COMPUTER SYSTEM „ Website : www.ihph.org.vn www.who.int www.cdc.gov www.fda.gov www.fao.org „ Keyword : chính xác THỰC HÀNH ( RELATED LITERATURE 1. Viết đúng vấn đề bạn đang nghiên cứu: lưu ý review should be only which is related to your r.problem 2. Xác định rõ các tiểu vấn đề: subproblems 3. Tìm các tài liệu tại thư viện 4. Xây dựng thẻ thư mục của bạn : tựa đề, thư viện, số lần x.bản,năm xuất bản, trang, những đề nghị thêm 5. Trở lại thư viện với hệ thống thu thập thông tin của bạn: 6. Viết ra những tham khảo của bạn : phần quan trọng nhất 7. Đánh giá, tồ chức sắp xếp, tổng hợp y văn MẪU CỦA VIỆC LẤY NOTE „ Problem : ? „ Giả thuyết : ? „ Thiết kế:? „ Đối tượng: ? „ Công cụ đo đạt:? „ Phân tích: ? „ Kết quả : ? „ Nhận xét, đánh giá của bạn:? „ Tài liệu gì : tác giả, tựa đề, tạp chí, sách, năm xuất bản, trang... Thực hành „ Tìm kiếm thông tin và ghi note tài liệu tìm được về biện pháp phòng chống Sốt xuất huyết ( 30 phút)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoi_cuu_y_van_pgstslehoangninh_24.pdf
Tài liệu liên quan