Hướng dẫn làm actions trong photoshop

Cột bìa Trái : ( Hộp Item On/Off ) Đánh Dấu Kiểm Actions Phụ được thự hiện .

Xóa dấu kiểm , không thực hiện Action.

· Cột Kế ( Dialog On / Off ) : Chọn Tooggle Dialog On /Off để thay đổi giá trị khi

hiện ra Hộp Thoại của Action Phụ, không chọn sẽ không hiện ra.

· Nhấp Menu ( Tam Giác Nhỏ ) của Default Actions sẽ hiện ra các Actions – Nhấp

Menu của từng Actions sẽ hiện ra các Actions Phụ - Nhấp Menu của Action Phụ

sẽ hiện ra các thao tác chi tiết . ( Sample Actions cũng vậy ).Nhấp Nút PLAY . (

Hình 3 )

pdf58 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 04/10/2013 | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Hướng dẫn làm actions trong photoshop, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 26 NGÀY 21.3.2006 UTBINH SOẠN 1. Mở File Ảnh Begin. Phím F7. Ctrl+J . ( Hình 1 ). 2. Lasso Tool > Feather 50 px , rê vùng chọn khuôn mặt em bé > Ctrl+M , rê chỉnh cho sáng ra. Ok. Ctrl+D . ( Hình 2 ). 3. Window > Actions : Có 2 Folder Actions là : Default Actions và Samples Actions ( Mỗi Folder nầy có nhiều Actions ) . 4. Chọn Action VIGNETTE ( Cắt hình có viền mờ ): 15 lessons Actions Photoshop 1 / 58 Cắt hình có viền mờ ): · Cột bìa Trái : ( Hộp Item On/Off ) Đánh Dấu Kiểm Actions Phụ được thự hiện . Xóa dấu kiểm , không thực hiện Action. · Cột Kế ( Dialog On / Off ) : Chọn Tooggle Dialog On /Off để thay đổi giá trị khi hiện ra Hộp Thoại của Action Phụ, không chọn sẽ không hiện ra. · Nhấp Menu ( Tam Giác Nhỏ ) của Default Actions sẽ hiện ra các Actions – Nhấp Menu của từng Actions sẽ hiện ra các Actions Phụ - Nhấp Menu của Action Phụ sẽ hiện ra các thao tác chi tiết . ( Sample Actions cũng vậy ).Nhấp Nút PLAY . ( Hình 3 ). 5. Hiện ra Bảng New Snapshot để bạn thay đổi giá trị , nếu không thì nhấp OK. Nếu bỏ chọn Toggle Dialog ở Action Phụ Make Snapshot thì sẽ không hiện ra Bảng nầy . ( Hình 4 ). 6. Hiện ra Bảng Feather Selection ( Giống trường hợp trên cho Action Phụ là Feather ). ( Hình 5 ). 7. Kết quả .( Hình 6 ). 15 lessons Actions Photoshop 2 / 58 8. Dời Layer 2 lên đỉnh > Chọn Gradient Tool > Rê tạo Background . ( Hình 7 ). 15 lessons Actions Photoshop 3 / 58 BÀI 2 NGÀY 27.3.2006 UTBINH SOẠN THEO BÁO LBMVT SỐ 143 1. Copy , Paste các ảnh cần giảm dung lượng vào 1 Folder tại Desktop đặt tên là A ( Nguồn Source ) . Đồng thời tạo thêm 1 Folder để chứa các ảnh sẽ thao tác xong tên là B ( Đích Destination ). 2. Mở Photoshop , mở 1 File ảnh trong Folder A . 3. Menu Window > Actions ( Alt+F9 ) > Nhấn Nút Create New Action ở đáy Tab Actions . 4. Hộp New Action hiện ra , Name gỏ : giamkichthuocanh> Nhấn Nút RECORD . Từ đây các thao tác tiếp theo của bạn sẽ được ghi lại và lưu vào thành 1 Action có tên giamkichthuocanh. ( Hình 1 ). 5. Nút Record ở đáy Tab Actions màu đỏ đồng thời cửa sổ có thêm Hàng Action tên là giamkichthuocanh. ( Hình 2 ) 15 lessons Actions Photoshop 4 / 58 6. Menu File > Save For WEB ( Shift+Alt+Ctrl+S ) > Hiện ra cửa sổ Save For Web . Đây là lệnh nén ảnh hiệu qủa nhất của Photoshop. 7. Hàng Preset chọn JPEG HIGH .(Tùy bạn chọn cái khác ) · Nhấp chọn Progressive. · Quality chọn 50 ( Từ 35 – 50 ) . Nếu chọn số lớn thì chất lượng hình ảnh đẹp nhưng KB sẽ cao , hoặc ngược lại chất lượng thấp thì KB giảm . Có thể xem trước ở khung Preview . Nhấp Save . ( Hình 3 ). 8 . Hiện ra cửa sổ Save Optimized As > Desktop > Tìm đến Folder Đích đã tạo ở Desktop là Folder B . Save. 9. Close ảnh đang hiện diện ở màn hình > NO. 10.Window > Action > Nhấn nút Stop ở đáy Tab Actions để hoàn tất việc tạo Action ( giamkichthuocanh ). 11.File > Browse , tìm đến Folder A đã chứa các ảnh chuẩn bị nén .( Hình 4 ). 15 lessons Actions Photoshop 5 / 58 12.Menu Tools > Photoshop > Batch . 13.Hiện ra Hộp Batch > Hàng Action đã có sẵn giamkichthuocanh> Ok. ( Hình 5 ). 14. Photoshop tự động chạy để giảm kích thước ảnh trong Folder A và Save trong Folder B. Có thể giảm gấp 8 đến 20 lần tùy theo bạn chọn lựa , rất thuận tiện chia sẽ qua mạng . Ở đây Folder A có 65 ảnh , 14,40 MB . Folder B có 6,89 MB còn cao do chọn chất lượng cao. 15.Trên đây là một ứng dụng lệnh BATCH cho việc giảm dung lượng ảnh hàng loạt . Bạn có thể tạo ra nhiều Actions để dùng cho nhiều công việc khác nhau như : Thêm chữ vào ảnh – Thay đổi cở ảnh - Đổi màu ảnh – Làm viền nghệ thuật – Tạo các Hiệu Ứng . Chúc các bạn thành công. Utbinh viết theo tài liệu của Tác Giả TRẦN VIỆT HẢI hi2link@yahoo.com 15 lessons Actions Photoshop 6 / 58 BÀI 3 NGÀY 27.3.2006 UTBINH SOẠN BẠN CÓ 45 ẢNH MUỐN CHIA SẼ CHO NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ XEM DẠNG THUMBNAILS . SAU ĐÂY LÀ THAO TÁC TẠO DẠNG NẦY. 1. Tạo 1 Folder ở Desktop chứa 45 ảnh ( 13,10MB ) . 2. Mở Photoshop > Menu File > Automate > Contact Sheet II . 3. Nhấp Browse > Desktop > Folder A > Ok.Kế bên hiện ra đường dẫn của Folder nầy . 4. Nhập các giá trị theo hình , khung Preview cho bạn biết trước cách bố trí 45 ảnh dạng Thumbnails . ( Hình 1 ). 15 lessons Actions Photoshop 7 / 58 5. Photoshop tiến hành chạy . Kết quả . ( Hình 2 ). 6. File > Save As . Chọn Định dạng JPEG , lưu ở Desktop > Save. Ra Desktop đã có File Contact Sheet II dạng Thumbnails ( 208 KB ) . ( Hình 2a ). FIT IMAGE : Lệnh Fit Image làm cho 1 ảnh vừa vặn với chiều rộng và chiều cao do bạn ấn định tùy thích mà không cần thay đổi tỉ lệ tương xứng của nó. 15 lessons Actions Photoshop 8 / 58 thích mà không cần thay đổi tỉ lệ tương xứng của nó. 1. Mở mẫu ảnh > Image > Image Size , chú ý Width và Height của ảnh , dung lượng ảnh . ( Hình 3 ). 2. File > Automate > Fit Image > Nhập Width 600 – Height 800 pixels . Ok.Ra kết quả , chú ý Size và dung lượng ( Hình 4 ). 3. So sánh ảnh TRƯỚC và SAU khi FIT IMAGE . ( Hình 5 ). 15 lessons Actions Photoshop 9 / 58 15 lessons Actions Photoshop 10 / 58 BÀI 4 NGÀY 27.3.2006 UTBINH SOẠN 1. Mở File Ảnh Begin . ( Hình 1 ). 2. File > Automate > Picture Package. 3. Ra bảng Picture Package : 1.Phần Source Manage : Use nhấp xổ xuống · Flie > Nhấp Browse để đến File ảnh bạn cần làm . · Folder > Nhấp Browse để đến nhiều ảnh mà bạn đã tạo ra trước đó. · FrontMost Document : Mở File Ảnh mà bạn vừa nhập vào PS , lập tức hiện ra trong Ô LayOut . 2.Phần Document : PAGE SIZE : Có 3 loại Size bạn tùy chọn . LAYOUT : Chọn hiển thị số lượng ảnh bản sao và size . ( Có 16 kiểu chọn ) . Tùy theo loại Size của bạn chọn mà Layout sẽ hiển thị các kiểu tương ứng . RESOLUTION : Độ phân giải. MODE : Có 4 Mode. CHỌN FLATTEN ALL LAYERS : Làm phẳng tài liệu Picture Package bằng đánh dấu chọn . 3.Phần Label : Content có 7 chọn lựa . Tùy theo chọn lựa nầy mà bạn tiếp tục nhập giá trị cho các mục ở dưới. 4.Nhấp Thẻ Edit Layout.( Hình 2 ). 15 lessons Actions Photoshop 11 / 58 5.Ra Cửa sổ Picture Package Edit Layout thể hiện các giá trị mà bạn đã nhập > Save . ( Hình 3 ). 6.Đã ra File ảnh đóng gói với số lượng ảnh mà bạn đã chọn lựa . Save File nầy để in ấn , cắt ra làm thẻ.( Hình 4 ). Lấy Fole Ảnh có 4 hình nhỏ làm gốc để tạo ra 1 File ảnh đóng gói khác . ( Hình 5+6 ). 15 lessons Actions Photoshop 12 / 58 15 lessons Actions Photoshop 13 / 58 BÀI 5 NGÀY 28.3.2006 UTBINH SOẠN DÙNG ĐỂ GỞI CÁC ẢNH ONLINE , TỰ ĐỘNG TẠO 1 TÀI LIỆU HTML, 1 TRANG INDEX , CÁC TRANG ẢNH JPEG RIÊNG LẺ , CÁC HYPERLINK . PHOTOSHOP TẠO MÃ VÀ CÁC FOLDER NGUỒN RỒI ĐẶT TRONG CÁC FOLDER ĐỂ TẢI LÊN FTP. CÁCH SỬ DỤNG HỘP THOẠI WEB PHOTO GALLERY : · Tạo 1 Folder nguồn chứa các ảnh JPEG và 1 Folder Đích chứa Tài liệu HTML và Folder Ảnh được tạo ở Desktop . · Menu File > Automate > Web Photo Gallery. · Hộp thoại Web Photo Gallery xuất hiện . · Cách sử dụng : 1. STYLES : Chứa danh sách 20 Templates của Trang Web Photo Gallery với một số biến đổi về các nền và những Slide Show được tự động hóa . Khung Preview ở bên Phải. 2. E-MAIL : Bạn nhập địa chỉ Email để liên kết. Ngừơi xem Trang WEB nầy nhấp vào để gởi thư cho bạn . Hoặc Địa chỉ Email của Google chẳn hạn . 3. EXTENSION : Chọn từ 3 ký tự (htm) hoặc Từ 4 ký tự ( html ) làm phần mở rộng tên File trên các tài liệu được mã hóa bằng HTML .Các phần ký tự mở rộng thích hợp với việc hiển thị Site trên các trình duyệt cũ hơn. 4. FOLDER : Chọn 1 Folder nguồn chứa các ảnh JPEG và chọn 1 Folder Đích chứa tài liệu HTML và Folder ảnh được tạo . 5. OPTIONS : Khi chọn 1 tùy chọn trong Ô nầy. Trường thay đổi hiển thị các thông số của nó . Nhập cấu hình mong muốn cho các thành phần của Site . Gồm có 6 Tùy chọn là : General – Banner – Large Image – Thumbnails – Custom Colors – Security. THỰC HÀNH : 15 lessons Actions Photoshop 14 / 58 1. Styles chọn Template có tên : Dotten Border Black On White. Khung Preview hiện ra bên Phải. 2. E- Mail : huemyvn@gmail.com. 3. Use chọn Folder . 4. Nhấp Thẻ Browse > Desktop > Folder : Hình Hoạt Họa Vui Nhộn . Ok.Hiện ra Đường dẫn của Folder nầy kế bên. 5. Nhấp Thẻ Destination > Desktop > Maker New Folder , gỏ : webphotogallery. Ok. 6. Options chọn General . 7. Extension chọn : .htm. 8. Đánh dấu kiểm mặc định : Add width and Height Attributes For Images. 9. Nhấp Ok. ( Hình 1 ). 10. Màn hình Photoshop hiển thị tiến trình tạo Trang Web Photo Gallery . 11. Hiện ra Trang ADOBE WEB PHOTO GALLERY . ( Hình 2 ). 12. Ra Desktop > Nhấp vào Folder Đích Destination có 1.44 MB ) . Hiện ra Nội dung của Cấu Tạo 1 Trang Web. ( Hình 3 ). 13. Nhấp Cuter FTP 7 Professional > Rê Folder 15 lessons Actions Photoshop 15 / 58 Folder webphotogallery qua Trang Web Host là www.freewebtown.com để Upload lên Mạng . Close . Kinh ngiẹm nhận xét : Chỉ có 1,44 MB nhưng Upload lâu do cấu hình trang WEB phức tạp , còn upload chỉ thuần là Hình thì nhanh hơn mặc dù dung lượng lớn hơn. ( Hình 4 ). 14. Nhấp Trình duyệt FireFox , nhập Link vào > Enter .Các bạn có thể biết trước Link nầy là : · : Trang Web Host miễn phí 250 MB có 2 GB Bandwidth. · ma005 : Username khi tạo Account. · webphotogallery : tên Foder đã Upload. · index.htm : Trang chủ của trang Web nầy . ( Hình 5 ). 15 lessons Actions Photoshop 16 / 58 15 lessons Actions Photoshop 17 / 58 BÀI 6 NGÀY 28.3.2006 UTBINH SOẠN A.CÁCH CHỤP HÌNH : TỪ 3 ĐẾN 5 ẢNH : 1. Phủ chồng từ 25 % đến 40% . Nếu phủ chồng 70% khó làm việc và hòa trộn không hiệu quả . 2. Không sử dụng tính năng thu phóng cho các ảnh muốn ghép. 3. Góc xoay quá lớn có thể dẫn đến lỗi. Nên dùng chân máy thì hay hơn. 4. Không thay đổi vị trí khi chụp nhiều ảnh. 5. Không sử dụng Flash. B.SỬ DỤNG HỘP THOẠI PHOTOMERGE : Ghép xếp ngói ( Phủ chồng ) , 5 ảnh chụp trở thành 1 ảnh liên tục theo chiều ngang hay thẳng đứng. 1. File > Automate > Photomerge . 2. Ô USE có 2 tùy chọn : · Chọn File : Để chọn các File Hình lẻ > Thẻ Browse > Chọn 5 hình > Open . ( Hình 1 ). · Nếu bạn đã tạo Folder có chứa sẵn các Hình mà bạn muốn ghép thành ảnh liên tục thì chọn Folder > Browse > Chọn Folder đã tạo trước đó . 3. Chọn ATTEMPT TO AUTOMATICALLY ARRANGE SOURCE IMAGES 4. nếu bạn muốn Photoshop thử canh thẳng hàng theo thứ tự thích hợp cuả chúng . Hủy chọn tùy chọn nầy nếu bạn muốn sắp xếp các ảnh trong LIGHTBOX . Bạn có thể bỏ 1 File bằng cách nhấp vào nút Remove. 15 lessons Actions Photoshop 18 / 58 bỏ 1 File bằng cách nhấp vào nút Remove. 5. OK. ( Hình 2 ). 6. PS tự động tạo tổng hợp Photomerge . Các Files nguồn được mở và kết hợp tự động . Các ảnh 16 bits mỗi kênh và 32 bits mỗi kênh được chuyển đổi sang các ảnh 8 bits mỗi kênh. 7. Nếu tổng hợp nầy không thể kết hợp tự động , một thông diệp xuất hiện trên màn hình. Bạn có thể thao tác bằng tay trong HT Photomerge bằng cách sử dụng LightBox. 8. Bạn có thể rê 1 ảnh trong ảnh toàn cảnh để định vị lại hoặc sắp xếp lại các ảnh trong LightBox. 9. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng Vanishing Point để xác lập hòa trộn của tổng hợp nầy. 10. Nếu muốn lưu ảnh trong tổng hợp trong các lớp cá nhân , chọn KEEP AS LAYERS ( Đều nầy hữu dụng nếu bạn cần chỉnh sửa màu của mỗi ảnh riêng biệt ). 11.Nhấp nút OK : Để tạo toàn cảnh dưới dạng 1 File Photoshop mới Tổng hợp nầy sau đó mở trong PS. Sau đó bạn Save As lại. 12.Nhấp Nút SAVE COMPOSITION AS để lưu tổng hợp nầy và mở nó lại tại 1 thời điểm sau đó . ( Hình 3 ). 13.Kết quả hiện trong Photoshop . ( Hình 4 ). 15 lessons Actions Photoshop 19 / 58 C.THAY ĐỔI CÁC XÁC LẬP TỔNG HỢP PHOTOMERGE : Cho phép thay đổi phối cảnh và độ sáng kết hợp để tạo hiệu ứng có thể tốt nhất . 1. Chọn 3 Files ảnh > Ok > Ra Hộp thoại Photomerge > Chọn PERPECTIVE . 2. Chọn công cụ VANISHING POINT (V) > Nhấp vào 1 ảnh để đặt Vanishing Point ở đó . ( Hình 5 ). 3. Chọn Công cụ SELECT IMAGE TOOL (A) để điều chỉnh vị trí các ảnh còn lại . Đường viền đỏ cho biết ảnh được chọn không chứa VP. ( Hình 6 ). 4. Khi bạn áp dụng chỉnh sửa phối cảnh cho 1 tổng hợp , các ảnh không có VP được liên kết với ảnh vốn chứa VP . 5. Bạn có thể ngắt liên kết nầy bằng cách : · Nhấp nút Normal . · Tách các ảnh trong vùng làm việc . · Rê ảnh chứa VP vô LightBox. Khi liên kết nầy bị ngắt , các ảnh trở về hình dạng gốc của chúng 6. Sự chỉnh sửa hiệu quả với góc xem 120 độ . Nếu rộng hơn hãy hủy tùy chọn Perpedtive . ( Hình 7 ). 15 lessons Actions Photoshop 20 / 58 7. Sử dụng công cụ ROTATE IMAGE TOOL(R) : Để xoay chỉnh sửa ảnh cho trùng hợp các cạnh. 8. ZOOM TOOL (Z) , nhấp vô phóng to – Giữ ALT nhấp vô ảnh thu nhỏ . 9. MOVE VIEW TOOL (H) rê ảnh. D.ÁP DỤNG ADVANCED BLENDING HOẶC CYLINDRICAL MAPPING : 1. Giảm độ biến dạng chữ V ( Sau khi nhấp Perpective ) . · Hình có chữ V sau khi tổng hợp các ảnh > ( Hình 8 ). · Chọn Cylindrical Mapping làm giảm độ biến dạng nầy > Nhấp Preview . Kết quả . ( Hình 9 ). 2. Giảm thiểu tối đa các tính không đồng nhất màu : Do hòa trộn các ảnh với sự khác biệt về độ phơi sáng . Khi tùy chọn Advanced Blending được chọn , các màu và tông rộng được hòa trộn trên 1 vùng rộng . Khi các màu và các tông chi tiết được hòa trộn trên 1 vùng nhỏ hơn. Nhấp Preview để trở về chế độ hiệu chỉnh . ( Hình 10 ). 15 lessons Actions Photoshop 21 / 58 3. Nhấp Exit Preview. 15 lessons Actions Photoshop 22 / 58 BÀI 7 NGÀY 28.3.2006 UTBINH SOẠN Nếu bạn nuốn trở thành người dùng Photoshop thành thạo , bạn nên học các PHÍM TẮT . Chúng thật sự tăng tốc dòng làm việc cho bạn . Bạn có thể thay đổi những phím tắt hiện có và tạo những phím tắt mới . CHỈNH SỬA NHỮNG PHÍM TẮT HIỆN CÓ : 1. Menu > Edit > Keyboard ShortCuts. 2. Hộp Thoại Keyboard ShortCuts xuất hiện > Nhấp chọn Thẻ Keyboard ShortCuts > Hàng SET chỉ có Photoshop Defaults là Mục duy nhất trong danh sách cho đến khi bạn tạo 1 tập hợp mới thì mới có Tập Hợp nầy thêm vô. 3. Hàng ShortCuts For có 3 loại tùy chọn : · Application Menu : ( Hình 1 ) Nhấp vào Tam Giác Nhỏ của File ra danh sách xổ xuống và tên các phím tắt ( Hình 1 a ). 15 lessons Actions Photoshop 23 / 58 · Palette Menu ( Hình 2 ). · Tools : ( HÌnh 3 ). 15 lessons Actions Photoshop 24 / 58 Nhấp bất kỳ vào 1 tùy chọn nầy sẽ hiển thị một danh sách các phím tắt khác. 4. Chọn Phím tắt Lệnh hoặc Công cụ mà bạn muốn chỉnh sửa > Một Hộp Thoại sẽ xuất hiện bên Phải với tên và Phím tắt hiện hành > Gỏ nhập tên 1 Phím tắt mới. 5. Thí Dụ : Phím Tắt của Mục Tool là V > Bạn chọn M để thay thế > Bạn sẽ thấy dấu hiệu cảnh báo cho biết có nhiều công cụ đang sử dụng Phím Tắt M. ( Hình 4 ). 6. Nếu không có cảnh báo thì được xem như an toàn khi tạo phím tắt mới > Nhấp Thẻ Accept. 7. Nhấp Undo Changes để hủy Phím Tắt vừa tạo . Nhấp Accept and Go To Conflict để chọn Lệnh hoặc công cụ mà trước đó đã được gán Phím Tắt vào lệnh hoặc công cụ mà bạn có thể gán lại 1 Phím tắt mới .( Hình 5 ). 8. Các Nút Bên Phải : · Undo : Bỏ qua thay đổi được lưu sau cùng . · Use Default : Xác lập lại 1 Phím tắt mới sang các thiết lập mặc định . · Summarize : Để tập hợp phím tắt được hiển thị trong 1 trình duyệt HTML . ĐỂ TẠO 1 TẬP HỢP PHÍM TẮT MỚI : 1. Thí Dụ : Set chọn Photoshop Defaults > ShortCut For chọn Tools > Nhấp vào Move Tool để nhập Phím tắt mới do bạn chỉ định > Nhấp Phím CTRL và Phím Số 9 > Hiện ra cảnh báo : CTRL+9 không giá trị . Bạn chỉ có thể sử dụng các Phím Từ A đến Z để gán làm Phím Tắt mơi cho các Công cụ Tools > Nhấp Thẻ Delete ShortCut. ( Hình 6 ). 15 lessons Actions Photoshop 25 / 58 làm Phím Tắt mơi cho các Công cụ Tools > Nhấp Thẻ Delete ShortCut. ( Hình 6 ). 2. Nhấp CTRL và Z , thông báo cho biết Phím tắt nầy được dùng và sẽ loại bỏ Phím tắt CTRL+Z khi bạn sử dụng Edit > Undo / Redo nếu bạn chấp nhận.Nhấp Thẻ Delete ShortCut nếu không muốn tạo Phím Tắt mới cho CLOSE > Nhấp Use Default để trả lại Phím tắt mặc định cho CLOSE > Nhấp Accept nếu chấp thuận . ( Hình 7 ). Nhấp Thẻ SUMMARIZE , Save .Ok. Hiển thị toàn bộ Trang KEYBOARD SHORTCUTS của ADOBE PHOTOSHOP CS2 . ( Hình 8 ). 15 lessons Actions Photoshop 26 / 58 ĐÔI LỜI TÂM SỰ : Hôm nay 28.3.2006 Utbinh đã hoàn tất 15 bài viết về ACTIONS TRONG PHOTOSHOP . Đây là một đề tài khó nuốt và khó tiêu hóa . Trước đó Utbinh hoàn toàn mù tịt về cách sử dụng các Actions và rất ngại khi đụng phải trong lúc thao tác khác . Utbinh còn nhớ câu châm ngôn là mình dốt cái gì thì cứ dạy cái ấy . Quả thật sau khi hoàn tất Tập Chuyên đề nầy Utbinh đã hiểu cách sử dụng được 70 % còn 30 % còn lại sẽ thu thập thêm khi lao vào tiêu khiển đồ họa. Động lực thứ 2 khiến Utbinh bỏ công nghiên cứu và soạn thảo đề tài nầy vì thấy nó quá hay . Mình được cái may mắn là thừa hường một gia tài đồ sộ của các bậc vĩ nhân dày công tạo dựng ra PHOTOSHOP ( Và còn nhiều thứ khác nửa ), nếu không tận dụng được cái hay nầy thì quá uổng phí cho đời người. Động lực thứ 3 là có nhiều em nhỏ cũng muốn tìm tòi học hỏi đề tài nầy , nhưng rất tiếc sách ít viết , hoặc viết khúc mắc khó tiêu hóa nên trở ngại một phần nào trong lúc thu hoạch. Utbinh với kinh nghiệm biên soạn và cú pháp giản dị , chỉ mong sao giúp ích được cho những người dở hơn Utbinh vì Utbinh không có tốt nghiệp trường lớp nào cả , chỉ có cái DŨNG là cả gan lao vào viết một đề tài phức tạp là ACTIONS . Bù lại nó cho mình bao thích thú khi chỉ cần 1 cú nhấp chuột là nó TỰ ĐỘNG giải quyết vấn đề cho minh. Xin quí vị lượng thứ nếu có sai sót trong các bài viết nầy và rất mong đón nhận được sự phê binh nghiêm túc của quí vị khi vạch ra những cái đúng cái hay trong Lessons và những cái ấu trỉ , cái thiếu sót cần bổ sung , điều chỉnh. Một lần nửa xin cám ơn trước quí vị. Động lực thứ 4 là : Đây là 1 hành động thử lửa xem khả năng mình học hỏi tìm hiểu đến đâu , có thử lửa mới biết được vàng thiệt vàng giả. Khi đăng các bài nầy trong 5 FORUMS thì Utbinh có nhận được nhiều chê bai: viết ấu trỉ , nhiều lời phê bình nghiêm túc bổ sung cái đúng cái sai của Utbinh khi diễn đạt và có nhiều lời khen thưởng khích lệ .Utbinh xin cảm ơn các bạn đã bỏ công đọc các bài viết của Utbinh. Nhân tiện cũng xin thông báo : Utbinh sẵn sàng cung cấp miễn phí 3 TẬP CHUYÊN ĐỀ : LESSONS : Kèm Soft 1. HƯỚNG DẪN TẠO DỈA TRÌNH DIỄN PROSHOW GOLD 2.5.1630. 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SNAG IT 8 DÙNG BIÊN SOẠN LESSONS. 3. SỬ DỤNG ACTIONS TRONG PHOTOSHOP CS. Toàn bộ Lessons và Soft chứa Trong 1 CD .ROM sẽ do GROUP BLACK & WHITE phân phối . Nói nhỏ : Utbinh nay đã 59 tuổi Tây rồi , tin học là phương tiện giải trí của tuổi lục tuần vì vậy khi có thư của độc giả là mấy em nhỏ gọi bằng anh bổng nhiên thấy mình trẻ lại . Hi.Hi . 15 lessons Actions Photoshop 27 / 58 Bài 27 ngày 22.3.2006 UTBINH Soạn 1. Mở File Ảnh > Phím F7 > Ctrl+J . ( Hình 1 ). 2. Menu Window > Actions ( Alt+F9 ) Có 2 Folders ( Cung cấp Các Actions mặc định ) là : · Default Actions. · Sample Actions · Mỗi Folder chứa các Actions - Mỗi Action chứa các action phụ - Mỗi action phụ chứa nhiều thao tác . ( Hình 2 ) 3. Nhấp Menu xổ xuống > Chọn New Set .( Hình 3 ) 15 lessons Actions Photoshop 28 / 58 4. Đặt tên cho Tập Hợp là Baby .( Hình 4 ). 5. Nhấp Menu xổ xuống > Chọn New Action > Name gỏ : thuctap > Function Key chọ F2 > Nhấp Thẻ Record . ( Hình 5 ). 6. Nút Record ở đáy Tab Actions chuyển sang màu đỏ để báo cho các bạn biết rằng các bước kế tiếp sẽ được ghi . ( Hình 6 ). CÁC BƯỚC TIẾP THEO SẼ ĐƯỢC GHI ( record ) : FOLDER : Baby – ACTION : Thuctap – Dưới đây là tạo các Actions phụ : a. Menu Image > Adj > Levels . Input Levels chọn : 10-1.34-189.Ok.Đã bổ sung Action Phụ là Levels trong Tab Actions. ( Hình 7 ). 15 lessons Actions Photoshop 29 / 58 b. Filter > Blur > Gaussian Blur , Radius 1.0 để loại bỏ Moiré ( Hạt ) . Ok . Đã bổ sung Action Phụ là Gaussian Blur trong Tab Actions. ( Hình 8 ). c. Filter > Sharpen > Unsharp Mask , Amount 66% - Radius 3.4 pixels – ThresHold 2 . Ok . Đã bổ sung Action Phụ là Unsharp Mask trong Tab Actions . ( Hình 9 ). 15 lessons Actions Photoshop 30 / 58 d. Image > Mode > RGB Color để chuyển đổi ảnh sao cho bạn có thể tô màu nó . e. Image > Adj > Hue / Saturation , nhập : 12-12-0 . Ok. Đã bổ sung Action phụ là Hue/ Saturation . ( Hình 10 ). 7. Như vậy là bạn đã tạo các Actions phụ là : Levels – Gaussian Blur – Unsharp Mask – Hue/Saturation . Nhấp Nút STOP RECORD ở đáy Tab Actions. ( Hình 11 ). 8. Như vậy là bạn đã tạo 1 ACTION của riêng bạn . Bạn có thể lấy Action nầy để áp dụng cho các ảnh khác khi cần sửa .Bạn đã đặt tên , tạo mã màu và đã xác định 1 phím chức năng cho 1 action . Chỉ nhấp 1 cú chuột để chỉnh sửa ảnh với 4 actions phụ mà bạn đã tạo . 9. Hình BEGIN và FINAL chỉ cần 1 cú nhấp chuột . ( Hình 12 ). 15 lessons Actions Photoshop 31 / 58 10. Bạn phải cẩn thận khi RECORD . Nếu ảnh không như bạn mong muốn hoặc phạm phải sai sót cần loại bỏ , hãy ngưng record , rê action phụ hoặc action đến THÙNG RÁC và ghi lại. 15 lessons Actions Photoshop 32 / 58 BÀI 28 NGÀY 22.3.2006 UTBINH SOẠN 1. Mở lại File Ảnh Begin > Phím F7 > Ctrl+J . ( Hình 1 ) 2. Window > Actions ( Alt+F9 ) > Nhấp chọn ACTION THUCTAP> Nhấp chọn tất cả trong Hộp Item ON/OFF ( Chỉ có Folder Baby mà thôi , các Folder trong Tab Actions đều phải tắt hết ) > Không chọn trong Hộp Dialog ON/OFF vì nếu bạn chọn từng Action Phụ trong hộp nầy khi PLAY để chạy tự động đến từng Action nó sẽ dừng lại để bạn nhập giá trị thay đổi . ( Hình 2 ). 15 lessons Actions Photoshop 33 / 58 3. Nhấp Nút PLAY ( Hoặc Phím F2 do khi Bảng NEW SET bạn đã tạo phím tắt là F2 ) , nó sẽ tự động chạy hết 4 Actions Phụ mà bạn đã tạo ra trước đó . 4. Kết quả . ( Hình 3 ). 5. Mở 1 Ảnh khác . ( Hình 4 ). 6. Nhấp các biểu tượng Dialog On/Off kế bên Levels , Gaussian Blur và Unsharp Mask . Mục đích khi PLAY đến các ACTIONS Phụ nầy nó sẽ dừng lại để bạn thay đổi giá trị cho phù hợp với ảnh mới và sau đó tiếp tục chạy actions. ( Hình 5 ). 15 lessons Actions Photoshop 34 / 58 7. Nhấp PLAY các actions bắt đầu chạy . 8. Đến action Phụ Levels sẽ dừng lại do bạn đã chọn biểu tượng trong Dialog On / Off . Bạn nhập lại giá trị khác trong Input Levels ( 9-1.30-180 ) . Ok. ( Hình 6 ). 9. Gaussian Blur , Radius 0.2 pixels . ( Hình 7 ). 10. Unsharp Mask ( 6-2.2-14 ) . Ok. ( Hình 8 ). 15 lessons Actions Photoshop 35 / 58 11. Các thao tác Convert Mode và Hue / Saturation được áp dụng mà không bị gián đoạn . 12. Kết quả . ( Hình 9 ). 15 lessons Actions Photoshop 36 / 58 BÀI 33 NGÀY 25.3.2006 UTBINH SOẠN KHI LÀM VIỆC TRONG PHOTOSHOP , BẠN THƯỜNG LẬP LẠI CÁC TÁC VỤ . THÍ DỤ : BẠN XUẤT NHIỀU NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRÊN WEB , BẠN CÓ THỂ THƯỜNG XUYÊN CHUYỂN ĐỔI CÁC FILE PSD SANG JPEG . MỞ , ĐỊNH KÍCH CỞ , DÁN CÁC ẢNH , TẠO 1 WEBSITE ĐÒI HỎI NHIỀU CÔNG SỨC . BẠN CHỈ CẦN NHẤN 1 CÚ NHẤP CHUỘT . THẬT LÀ THÚ VỊ VÀ KHỎE RE PHẢI KHÔNG CÁC BẠN ? TRONG PHOTOSHOP CÓ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN TẠO CÁC NÚT KỲ DIỆU ĐÓ GỌI LÀ ACTIONS VÀ AUTOMATIONS ( TỰ ĐỘNG HÓA ) .TỰ ĐỘNG THỰC HIỆN NHỮNG TÁC VỤ LẬP LẠI .BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN HẦU HẾT CÁC ACTIONS VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TỰ ĐỘNG HÓA TRÊN MỘT HOẶC NHIỀU TÀI LIỆU , CÓ THỂ LƯU CHÚNG LẠI ĐỂ SỬ DỤNG SAU NẦY . · BẠN GHI 1 ACTION GIỐNG NHƯ VIẾT 1 KỊCH BẢN (SCRIPT ) NHẰM CHO PHẦN MỀM BIẾT TRÌNH TỰ THAO TÁC NÀO ĐỂ THỰC · HẦU NHƯ BẤT KỲ MỌI THAO TÁC HOẶC TRÌNH TỰ THAO TÁC CÓ THỂ ĐƯỢC GHI THÀNH 1 ACTION. I.TỔNG QUÁT : 1. KHÔNG THỂ TẠO ACTIONS : · NGOẠI TRỪ : CÔNG CỤ SỬ DỤNG BẰNG TAY NHƯ AIRBRUSH VÀ PAINTBRUSH . BẠN CÓ THỂ LẬP TRÌNH 1 ACTION ĐỂ CHỌN PAINTBRUSH NHƯNG BẠN KHÔNG THỂ TẠO MỘT ACTION ĐỂ TÔ VẼ BẰNG CỌ ĐÓ. · NGOẠI TRỪ TƯƠNG TỰ : CÔNG CỤ ZOOM – CÁC LỆNH MENU WINDOW – MENU VIEW KHÔNG THỂ GHI ĐƯỢC. 2. CÓ THỂ GHI ĐƯỢC 1 ACTION : · Các công cụ có thể ghi được 1 Action : Marquee - Gradient – Paint Pucket – Type – Shape – Note – Color Sample - Healing Brush – Patch. · Có thể ghi được 1 Action : Nhiều lệnh Menu – Chèn nhiều lệnh Menu vốn không thể được ghi . Trước khi ghi 1 Action , hãy hình dung tác phẩm bạn sẽ tạo , kế tiếp phác thảo tiến trình áp dụng. II.TÙY CHỌN ( OPTIONS ): 15 lessons Actions Photoshop 37 / 58 1. CHÈN MỘT ĐIỂM DỪNG : Bạn có thể tạm dừng 1 action bất kỳ để thực hiện 1 tác vụ vốn không thể ghi được ( như vẽ 1 nét bằng PaintBrush ) : · Chọn 1 action hoặc thao tác ở cuối phần mà bạn muốn chèn điểm dừng . · Chọn Insert Stop từ Menu củ Palette Actions . · Hộp thoại Record Stop mở ra , nhập câu ghi chú nhằm nhắc nhở bạn phải thực hiện bằng tay thao tác ( Như vẽ 1 nét bằng Paint Brush ).( Hình 1 ). Chọn Allow Continue nếu muốn hiển thị 1 Hộp thoại vốn cho phép bạn chọn dừng lại hoặc tiếp tục . Ok. 2. UNDO 1 ACTION : · Ctrl+Z chỉ Undo thao tác sau cùng không phải toàn bộ Action ( Vốn có nhiều thao tác ). · Nhấp Ctrl+Alt+Z nhiều lần để bước lùi các thao tác. · Có thể Undo 1 trình tự Action b

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf15_bai_actions_trong_photoshop_3705.pdf
Tài liệu liên quan