Hướng dẫn sử dụng bản đồ tư duy

Tạo nhánh cấp 1(Main Topic): đưa chuột vào chủ đề chính rồi nhấn Enter hoặc dùng chuột phải chọn Add topic để được Main Topic (nhánh con cấp 1), tiếp tục như vậy ta được nhiều nhánh cấp 1, gõ thông tin, nội dung cần trình bày vào các Main Topic đó

 

ppt19 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 29/08/2016 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng bản đồ tư duy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS Đặng Thu Thủy*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUYTS. Đặng Thị Thu ThủyViện Khoa học Giáo dục Việt Nam8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Cài đặt CDMindmap5Pro Bản miễn phí (không hạn chế số ngày sử dụng)Nhấn chuột vào Folder sau, chọn fle .exe để cài đặt8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Sau khi nhấn chuột cài đặt xong ngoài màn hình Destop xuất hiện biểu tượng phần mềm8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Nhấn chuột vào đây để bắt đầu8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Nhấn chuột vào Run in Demo Mode để tiếp tục8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Gõ tên chủ đề vào Main Idea8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Tạo nhánh cấp 1(Main Topic): đưa chuột vào chủ đề chính rồi nhấn Enter hoặc dùng chuột phải chọn Add topic để được Main Topic (nhánh con cấp 1), tiếp tục như vậy ta được nhiều nhánh cấp 1, gõ thông tin, nội dung cần trình bày vào các Main Topic đó Nhấn chuột vào dấu + này để tạo nhánh cấp 1)8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Tạo nhánh cấp 2 (Subtopic): Chọn Main topic (nhánh cấp 1) rồi nhấn phím Ins trên bàn phím hoặc chuột phải chọn Add Subtopic ta được nhánh con của nhánh con cấp 1 là nhánh cấp 2... Nhấn chuột vào dấu + này để tạo nhánh cấp 2)8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Chú thích (Text note)Đưa thêm thông tin vào bằng cách dùng chú thích Add Text Note vào mỗi một đầu mục bằng cách chọn các hộp từ khóa đó, chẳng hạn chọn hộp “khái niệm”, nhấn chuột phải chọn Add Text Note 8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Gõ (hoặc paste nội dung cần chú thích vào đây)8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Click vào đây để chọn file cần link8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Chọn kiểu bản đồ ở đây8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Một số kiểu BĐTD8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Một số kiểu BĐTD8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Đưa hình vẽ vào trung tâm hoặc các nhánh BĐTD: các hình vẽ đó cần save dạng (.JPEG), có thể vẽ và đưa vào Paint rồi ghi (Save) lại hình vẽ đó dạng JPEG. Trên Mindmap ta sử dụng chuột phải vào Insert/ Picture rồi tìm chọn fie ảnh có trong máy tính để đưa vào MindMap 8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Đưa chữ viết, hình vẽ, công thức toán vào trang bản đồ tư duy(để tự do- có thể nhấc từ chỗ này sang chỗ kia) ta copy chữ viết, hình vẽ, công thức toán từ một trang khác (hay phần mềm khác) rồi paste vào màn hình của bản đồ tư duy8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Lưu (save) vào máyDo ta sử dụng bản Demo nên chỉ khi ta đóng màn hình (nhấn chuột vào dấu x ở bên trên góc phải màn hình) đang làm việc của phần mềm thì mới được ghi (save) và đặt tên file lưu vào máy được (chú ý tên file đặt tiếng Việt không dấu). Các lần sau vẫn có thể mở file để sửa chữa bổ sung thêm.Nhấn chuột vào dấu x này mới được lưu (save) file vào máy8 October 2010TS Đặng Thu Thủy*Trình diễn fileSau khi thiết kế hoàn chỉnh nội dung BĐTD, sử dụng nó bằng cách nhấn chuột vào các biểu tượng (ngay trên mỗi hộp) sẽ có­ dấu “+” hoặc “–” hiện ra, ta nhấn dấu trừ (để dấu bớt nhánh), nhấn các dấu “+” (để hiển thị thêm nhánh). Khi sử dụng để dạy học hoặc thuyết trình một vấn đề ta sử dụng các dấu “+” , “–” để cho nó xuất hiện hoặc dấu đi, sử dụng các note (chú thích) để diễn giải thêm, sử dụng các đường Link để minh hoạ vấn đề

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthuong_dan_su_dung_bdtd_6529.ppt
Tài liệu liên quan