Hướng dẫn vận hành rơ le REX 521

Rơ le bảo vệ REX 521 được thiết kế sử dụng cho bảo vệ, điều khiển, đo lường và

giám sat với cấp điện áp trung thế. Các ứng dụng cơ bản sử dụng rất thích hợp để bảo

vệ các tủ lộ tổng, các tủ phụ tải của trạm. Rơ le có thiết kế các biến áp đầu vào biến

đổi dòng điện và điện áp.Mặt khác phần cứng có các đầu vào cấp cho các cảm biến

dòng điện và điện áp.

Trong rơ le bảo vệ sử dụng cơ bản các điều kiện đa hệ. Các hiển thị thể hiện trên màn

hình LCD ( màn tinh thể lỏng) có các bảng chỉ thị tại chỗ khác nhau, dễ dàng lấy

được các thông tin chứa trong các thư mục. Công nghệ chung này được áp dụng cho

cả phần cứng và phần mềm của rơ le.

pdf36 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Hướng dẫn vận hành rơ le REX 521, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. 3.3.1.-2 Các chỉ thị báo khoá Nếu chức năng bảo vệ đi cắt, tên của chức năng và dòng lệnh T R I P xuất hiện trên màn hình. Đồng thời đèn tín hiệu đỏ LED sáng. Các pha sự cố sẽ thể hiện rõ trên màn hình. Với chức năng bảo vệ đi cắt có thời gian trễ như bảo vệ lỗi hư hỏng máy cắt ( CBFP), Đèn tín hiệu đỏ khởi động con bài rơi. 31> : TRIP Ll , L2 , L3 Hình. 3.3.1.-3 Tín hiệu báo đi cắt 3.3.2. Tự động – giám sát. Rơ le bảo vệ được thiết kế phần hệ thống tự động giám sát bên ngoài. Hệ thống tự động giám sát sử dụng bằng tay truy cập trạng thái, thời gian sự cố và các thông tin các sự cố xảy ra sẽ được hiển thị và truyền dẫn qua cổng kết nối. Khi đã xác nhận sự cố, Đèn tín hiệu xanh xuất hiện khởi động rơi con bài chỉ thị READY . Tương tự lúc này , tự động giám sát các rơ le đầu ra sẽ tác động (IRF) . Các lỗi khác, sự cố sẽ hiển thị dòng lệnh INTERNAL FAULT xuất hiện trên màn hình và mức của sự cố. INTERNAL FAULT Relay Control Hình. 3.3.2.-1 Chỉ thị sự đi cắt Chỉ thị lỗi sự cố được xắp xếp ưu tiên theo trình tự cao thấp khi truy cập chúng. Các dòng lệnh của sự cố có thể giải trừ bằng cách ấn phím bấm [C] . Khi đèn xanh READY chỉ thị và duy trì con bài rơi có nghĩa thực tế sự cố vẫn tồn tại. Sau khi giải trừ sự cố, Hiển thị con bài cũng giải trừ và kích hoạt các phần kết nối. Mạch tự động giám sát (IRF) các rơ le đầu ra trở về trạng thái bình thường. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 1 MRS 751107-MUM 3.3.3. Điều kiện giám sát các tín hiệu. Nếu có các điều kiện của chức năng giám sát nằm trong cấu hình rơ le, chúng không liên quan trực tiếp với các chức năng của bảo vệ hoặc đến các điều kiện chung của rơ le, nàm trong chỉ thị hộp thư S U P E R V có các dòng lậnh giải thích xuất hiện về lỗi của sự cố . TCS1:SUPERV Trip Circuit Sup U H ình. 3.3.3.-1 Điều kiện của chỉ thị giám sát Đèn vàng không hoạt động LED : tắt Hoạt động bình thường. Không có chức năng nào khởi động. Đèn vàng sáng LED START Khởi động chức năng bảo vệ và hiển thị hộp thư thoại trên màn hình. Khi chỉ thị khởi động cần lựa chọn thông báo cuối về không. Không đến cuối có ý nghĩa khi chỉ thị ẩn không thể hiện khi sự cố đang ẩn chỉ thị cuối có thể bị loại trừ khi sử dụng phím bầm ( C ). Sau 7 lần chức năng bảo vệ khởi động, sau một thời gian ngắn lần khởi động cuối sẽ hiển thị trên màn hình. Con bài đèn vàng rơi LED : BLOCK Chức năng bảo vệ bị khóa. Chỉ thị bào sẽ ẩn khi đã giải trừ phần liên động hoặc khi giải trừ bảo vệ Trong chỉ thị hộp thư có chức năng khi khoá liên động sẽ hiển thị trên màn hình.Sau 7 lần chức năng bảo vệ bị khoá sẽ hiển thị lần khoá bảo vệ cuối cùng trên màn hình. Chỉ thị khoá có ưu tiên cao khi khởi động các đèn tín hiệu. 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH REX 521 3.4. LED Các đèn tín hiệu. 3.4.1. Đèn tín hiệu xanh LED ( hiển thị) Các đèn không sáng Mất cấp nguồn thao tác. Kiểm tra điện áp cấp nguồn trước khi thực hiện các vấn đề khác. Đèn xanh sáng Vận hành bình thường. Con bài rơi LED Hoặc CĐ thử TEST Lỗi chung sự cố rơ le (IRF) hoặc rơ le đang ở chế độ thử nghiệm Lỗi sự cố chung có hioển thị trong hộp thoại của giao diện người – máy HMI : 1, - Relay - Khối chức năng. 3.4.2. Đèn tín hiệu vàng LED ( khởi động ) 3.4.3. Đèn tín hiệu đỏ LED ( Đi Cắt ) Không sáng LED : OFF Vận hành ở chế độ bình thường. Không có chức năng nào đi cắt. 23 REX 521 BẢO VỆ RƠ LE HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 1 MRS 751107-MUM Báo tín hiệu đi cắt LED : TRIP Chức năng bảo vệ đã đi cắt và hộp thư thoại hiển thị trên màn hình. Chỉ thị tín hiệu báo cắt nỳ có thể giải trừ bằng phím bấm [ C ] hay bằng cổng kết nối. Nếu sau 7 lần chức năng bảo vệ đi cắt sẽ loại trừ chỉ thị lần cắt đầu và hiển thị trên màn hình “ Tín hiệu cắt mới “ (“ New Trip indication “ ) cùng các giá trị cài đặt xuất hiện. Các giá trị này có thể ghi nhận không hạn định bằng ( 999 ), lúc này sự cố ghi lần đầu sẽ được giải trừ. Con bài đèn đỏ rơi LED : Đi cắt bằng CBFP ( Bảo vệ chống hư hỏng máy căt ). Tín hiệu này có thể giải trù bằng phím bấm [ C ]. 3.5. Các đèn báo sự cố LEDs 3.5.1. Các đèn báo sự cố LED từ 1-8 Không sáng LED : OFF Vận hành bình thường. Tất cả các đèn tắt OFF. Đèn sáng LED Chế độ Từ đầu - đến cuối : không có tín hiệu ON. ab Chế độ cuối : không có tina hiệu ON hoặc OFF nhưng Có ghi nhận sự cố. Chế độ con bài rơi : Không có tín hiệu ON nhưng có Xác nhận. Lỗi do tín hiệu sự cố không làm việc khi có khởi động tín hiệu sự cố LED States.ab Tín hiệu con bài rơi LED Chế độ con bài rơi cuối : Báo tín hiệu sự cố ON và không ghi nhận sự cố a. Lỗi này chỉ do nguyên nhân nếu đèn tín hiệu LED không hoạt động bằng các thông số khi khởi động sự cố Alarm LED . b. Tín hiệu có thể bị khoá bởi lệnh OFF ở các rơ le phụ trơ máy cắt . Khi khởi động đèn tín hiệu LED sẽ được duy trì và đã được nghi nhận ( hoặc xoá cleared) trên bảng hiển thị chính. 1 MRS 751107-MUM BẢO VỆ RƠ LE HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. REX 521 4. Chế độ thử nghiệm. Các tín hiệu số của rơ le đầu vào, đầu ra và rơ le tín hiệu sự cố IRF có thể thử bằng cách cài đặt các thông số chế độ thử Test mode để thử nghiệm Testing trong thư mục Main menu\Tests\General. Khi chế độ thử hoạt động , đèn xanh READY hiển thị con bài rơi. Mục thông báo Technical Reference Manual, General ( xem "References" trang 27) về các thông tin cụ thể. Chế độ thử có thể loại bỏ bằng cài đặt thông số No t e s t hoặc bằng cách cắt nguồn cấp cho rơ le. Nếu như không loại trừ được chế độ thử , vẫn giữ nguyên trạng thái cũ và đèn tín hiệu Ready LED giữ nguyên trạng thái con bài rơi. 4.1. Thử nghiệm đầu vào / đầu ra I/O. Ở hình trước trong thư mục trong lệnh thử các đầu vào số (T e s t s \ I nput s ). Trong phần cứng có 9 đầu vào kỹ thuật số. Các số này tương ứng các đầu vào DI1...DI9, khởi động ở ô bên phải. Khởi động đầu vào = 000000000 Hình . 4.1.-1 Tử các tín hiệu số đầu vào. Hình tiếp theo chỉ các mục để thử các rơ le đầu ra Tests \Outputs. Theo dõi trong phần rơ le tự động – giám sát self-supervision hoạt động trong thư mục khác và không nằm trong thư mục này. Các rơ le này tác động các theo lựa chọn : SO, PO và HSPO, khởi động phía bên phải màn hình. Khởi động đầu ra = 000000 HSP01, P03, P02, P01, S02, S01 Hình . 4.1.-2 Thử các rơ le đầu ra. 4.2. Thử các đầu vào số sự cố chung rơ le IRF Các rơ le sự cố chung IRF có thể thử bằng cách tác động lên các rơ le IRF trong thư mục Main menu\Tests\General\Activate IRF. REX 521 RƠ LE BẢO VỆ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 1 MRS 751107-MUM 4.26 Thử các khối chức năng Các đầu ra ( Khởi động và cắt Start and Trip) các khối chức năng có thể tác động tại chỗ trên giao điện người – máy HMI hoặc thông qua kết nối ngoài. Thao tác này không có mục cài đặt chế độ để thử rơ le mô tả trong "Test mode" trang 25. Các đầu ra này tác động bằng các thông số điều khiển theo chức năng. Các chi tiết cụ thể của chức năng , nằm trong đĩa CD-ROM Technical Descriptions of Functions ( xem "References" trang 27). 1 MRS 751107-MUM BẢO VỆ RƠ LE HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. REX 521 Các thông tin. Hướng dẫn cho rơ le REX 521 : • Thông tin hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn các cấu hình :1MRS 751802-MUM • Thông tin hướng dẫn kỹ thuật, phần chung : 1MRS 751108-MUM • Hướng dẫn lắp đặt : 1MRS 750526-MU • Mô tả các chức năng (CD-ROM) : 1MRS 750889-MCD • Kết nối kênh chung MOBUT cho rơ le REX 521, Mô tả kỹ thuật : 1MRS 755017 Các thông số và danh mục ghi sự cố cho rơ le REX 521 • Danh mục các thông số REX 521 1MRS 751999-RTI • Danh mục sự cố cho REX 521 1MRS 752000-RTI • Thông số chung cho REX 521 1MRS 752156-RTI • Danh mục cho vận hành REX 521 1MRS 752157-RTI Hướng dẫn các phần mềm chuyên dùng. • CAP505 Hướng dẫn cài đặt và nghiệm thu : • CAP505 Hướng dẫn vận hành : • Tools Chỉ dẫn đấu nối và phụ kiện của rơ le : • CAP 501 Hướng dẫn về cài đặt và nghiệm thu : • CAP 501 Hướng dẫn vận hành : 1MRS 751273-MEN 1MRS 751709-MEN 1MRS 752008-MUM IMRS751270-MEN IMRS751271-MUM REX 521 BẢO VỆ RƠ LE HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH. 28 MRS 751107-MUM Mục lục. A. Các đèn tín hiệu :.....8, 2 1 – 8 .28 Kiểu, chủng loại : ....24 B Số ẩn :...19 Nội dung sửa đổi : ...19 Máy cắt : ..17 Phím bấm : ...10 D Các đầu vào số. Thử nghiệm : 25 Hiển thị độ tương phản : ..12 E Thể hiện mức : .16 H H07 cấu hình. Thể hiện đo lường 16 Giao tiếp người-máy HMI : .8 I Hộp thư các tín hiệu. Điều kiện giám sát : .22 Đèn xanh : 23 Hộp thư hỏi, đáp : 20 Lỗi chung : ...20 Tín hiệu của bảo vệ : 20 Tự động – giám sát : .21 Khởi động, khoá : .20 Đi cắt, Hư hỏng máy cắt CBFP : ..20 Lỗi chung của rơ le IRF. Thử nghiệm : .25 J Thanh nối chuyển đổi : ..16 28 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH REX 521 L Rơ le đầu ra cuối. Giải trừ : ..10 Các đèn tín hiệu. ..8, 23 Đọc : .23 Khởi động : ...23 Đi cắt : ..23 Điều khiển tại chỗ .17 Vị trí điều khiển Tại chỗ / Từ xa : 17 Thay đổi trạng thái điều khiển : 17 Trạng thái điều khiển : ..17 M Điều khiển tại chỗ : 17 Hộp thư thoại : 18 Danh mục phần đo lường : .....15 Thể hiện phần đo lường : ....15 Danh mục hội thoại : ...14 O Danh mục đối tượng điều khiển : 17 Cổng kết nối quang cách ly : ...13 Rơ le đầu ra Thử nghiệm : 25 P Các thông số : ...19 Cài đặt : .19 Mã khoá : ..12 Mã khoá ẩn Người – máy HMI : ..12 Mã khoá Người – máy HMI : ...12 Mã khoá cổng kết nối : .12 Các giá trị nhất thứ : .13 Các phím bấm : .10 Các phím bấm vòng quoanh : ...10 Chức năng : ...10 Thao tác rơ le : ..10 R Điều khiển từ xa : ..17 Rơ le bảo vệ hiện trạng REX 521 : 10 S Thông báo an toàn : 8 Thông báo an toàn : ...6 Lựa chọn ngôn ngữ : ..11 29 REX 521 RƠ LE BẢO VỆ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH 1 MRS 751107-MUM T Thử nghiệm màn hình..................................................................................13 Khối chức năng : . ...................................................................................... 26 Đầu vào / Đầu ra I/O : ............................................................................... 25 Sự cố chung rơ le IRF : .............................................................................. 25 Chế độ thử nghiệm ; ................................................................................... 25 Loại trừ : . ............................................................................................25 Thời gian thoát : ...........................................................................................17 1 MRS 751107-MUM RƠ LE BẢO VỆ REX 521 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH Phụ lục A: Tóm tắt. CT Biến dòng điện. HMI Giao tiếp Người – máy. HSPO Đầu ra công xuất tốc độ cao. IRF Lỗi chung của rơ le. LCD Màn tinh thể lỏng. ABB ABB Oy Substation Automation P.O. Box 699 FIN-65101 VAASA Finland Tel. +358 10 22 11 Fax. +358 10 224 1094 www.abb.com/substationautomation

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_van_hanh_ro_le_rex_521.pdf
Tài liệu liên quan