Khóa luận Nghiên cứu lựa chọn một số hình thức tổ chức tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả môn học tự chọn đá cầu cho học sinh trường THPT Thạch Thành I

(Bản scan)

Hiện nay đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đem lại cuộc sống tươi đẹp, làm giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì yếu tố con người có ý nghĩa quyết định. Để đáp ứng nguồn nhân lực ngày càng cao phục vụ cho các yêu cầu của xã hội, phát triển và hội nhập vai trò của giáo dục là then chốt.

Vấn đề đổi mới phương pháp trong dạy học đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao luôn được các nhà giáo dục quan tâm.

Giáo dục thể chất là một mặt của giáo dục toàn diện là bộ phận không thể tách rời của giáo dục chung. Đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục thể chất là nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.

pdf40 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 612 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Khóa luận Nghiên cứu lựa chọn một số hình thức tổ chức tập luyện nhằm nâng cao hiệu quả môn học tự chọn đá cầu cho học sinh trường THPT Thạch Thành I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf597.pdf
Tài liệu liên quan