Kiểm tra đánh giá môn Âm nhạc THCS theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Năng lực là gì?

Là sự tổng hợp của kiến thức, kĩ năng, thái độ và các

giá trị, để thực hiện những nhiệm vụ và tình huống thực

tiễn.

Tại sao phải dạy học theo định hƣớng phát triển

năng lực?

-HS dễ dàng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào

thực tiễn cuộc sống.

-Nội dung học tập sẽ là môi trường, là bối cảnh để phát

triển năng lực, khi đó nội dung học tập trở nên đa dạng

và linh hoạt hơn.

pdf35 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kiểm tra đánh giá môn Âm nhạc THCS theo định hướng phát triển năng lực học sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 1 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ĐOÀN TẬP HUẤN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NĂM HỌC: 2014-2015 CÁC THÀNH VIÊN: 1-HUỲNH VĂN THỜI – TRƢỞNG ĐOÀN 2-TRẦN THÁI NHƠN – THÀNH VIÊN 3-VÕ NGỌC VIỆT – THÀNH VIÊN 4-PHÙNG THỊ MỸ CHÚC – THÀNH VIÊN 5-NGUYỄN THỊ NGHĨA – THÀNH VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 2 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHẦN 1: NHỮNG NĂNG LỰC CỦA MÔN ÂM NHẠC PHẦN 2: DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 3 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHẦN 1: NHỮNG NĂNG LỰC CỦA MÔN ÂM NHẠC Năng lực là gì? Là sự tổng hợp của kiến thức, kĩ năng, thái độ và các giá trị, để thực hiện những nhiệm vụ và tình huống thực tiễn. Tại sao phải dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực? -HS dễ dàng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. -Nội dung học tập sẽ là môi trường, là bối cảnh để phát triển năng lực, khi đó nội dung học tập trở nên đa dạng và linh hoạt hơn. -Tránh quá tải. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 4 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Tại sao Việt Nam lại đổi mới dạy học và KTĐG theo năng lực, khi mà CT-SGK vẫn theo nội dung? Đi trước một bước, chuẩn bị cho thay đổi CT-SGK sau năm 2015. Giáo dục Âm nhạc ở Việt Nam lựa chọn những năng lực nào? 1. Thực hành âm nhạc 2. Hiểu biết âm nhạc 3. Cảm thụ âm nhạc 4. Trình diễn âm nhạc 5. Sáng tạo âm nhạc Cơ sở để lựa chọn những 5 năng lực trên: -Đặc trưng của hoạt động âm nhạc (chủ yếu là thực hành). PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 5 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Kế thừa kết quả chương trình giáo dục âm nhạc hiện hành (thực hành, hiểu biết, trình diễn). -Tham khảo về trọng tâm giáo dục Âm nhạc của một số nước (cảm thụ, sáng tạo). So sánh về trọng tâm giáo dục Âm nhạc giữa Việt Nam và một số nước Chương trình giáo dục Âm nhạc Anh quốc, 1999 Kiến thức, kĩ năng và hiểu biết (Knowledge, skills and understanding): -Kiểm soát âm thanh thông qua ca hát và chơi nhạc cụ- kĩ năng thực hành. -Sáng tạo và phát triển ý tưởng âm nhạc- kĩ năng sáng tạo. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 6 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Đáp ứng và xem xét- kĩ năng đánh giá. -Lắng nghe, áp dụng kiến thức và hiểu biết. Chương trình giáo dục Âm nhạc Mỹ (Massachusetts), 1999. Các tiêu chuẩn (Standards) -Ca hát. -Đọc nhạc. -Chơi nhạc cụ. -Ngẫu hứng và sáng tạo. -Phân tích. -Mục đích và ý nghĩa trong nghệ thuật. -Vai trò của các nghệ sĩ trong cộng đồng. -Khái niệm về phong cách, ảnh hưởng và thay đổi phong cách. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 7 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Sáng chế, công nghệ và nghệ thuật -Kết nối các liên ngành Chương trình giáo dục Âm nhạc Canada (Quebec), 2004 Các năng lực (Competencies) -Năng lực 1: Tạo ra tác phẩm âm nhạc -Năng lực 2: Thực hiện tác phẩm âm nhạc -Năng lực 3: Biết thưởng thức tác phẩm âm nhạc Chương trình giáo dục Âm nhạc Phần Lan, 2004 Các mục tiêu (Objectives) -Hát, chơi nhạc cụ theo nhóm và cá nhân. -Nghe âm nhạc một cách tích cực và chăm chú. -Hiểu sự đa dạng của thế giới âm nhạc. -Trình diễn âm nhạc, với vai trò hành viên của 1 nhóm nhạc. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 8 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Đánh giá, phê bình về các thể loại và phong cách âm nhạc. -Hiểu ý nghĩa các yếu tố trong âm nhạc. -Sáng tạo và biểu diễn âm nhạc. Chương trình giáo dục Âm nhạc Việt Nam, 2006 Các nội dung -Học hát -Âm nhạc thường thức -Nhạc lí -Tập đọc nhạc Chương trình giáo dục Âm nhạc Hàn Quốc, 2007 Các nội dung (Contents) -Hoạt động âm nhạc (ca hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, sáng tạo) PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 9 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Hiểu biết về âm nhạc (kiến thức nhạc lí và đời sống âm nhạc) -Ứng dụng âm nhạc (trong và ngoài nhà trường) Chương trình giáo dục Âm nhạc Pháp, 2008 Kiến thức, kĩ năng và thái độ 1. Cảm nhận âm nhạc, xây dựng văn hóa 1.1. Lắng nghe, khám phá và xác định đặc tính của âm thanh và âm nhạc 1.2. Lắng nghe và nghiên cứu các tác phẩm để hình thành nền văn hóa âm nhạc và nghệ thuật cho bản thân 2. Thực hành âm nhạc 2.1. Trình diễn và sáng tạo âm nhạc 2.2. Các dự án phát triển năng lực âm nhạc và nền văn hóa nghệ thuật của học sinh PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 10 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Chương trình giáo dục Âm nhạc Singapore, 2008 Các mục tiêu (Objectives) O1: Hát và chơi nhạc cụ theo giai điệu, bằng hình thức cá nhân hoặc nhóm O2: Sáng tác và ứng tác âm nhạc O3: Lắng nghe để mô tả và đánh giá âm nhạc O4: Phát triển sự hiểu biết về các yếu tố, khái niệm âm nhạc O5: Phân biệt, tiếp nhận âm nhạc từ nhiều nền văn hóa, nhiều thể loại O6: Hiểu được vai trò của âm nhạc trong cuộc sống hàng ngày Chương trình giáo dục Âm nhạc Canada (Ontario), 2009 Các mạch (Strands) PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 11 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Sáng tạo và biểu diễn -Phản ánh, ứng phó và phân tích -Hình thức và bối cảnh văn hóa Đặc điểm chung về giáo dục Âm nhạc trong trường phổ thông ở các nước, đó là giáo dục thông qua các hoạt động: -Ca hát -Chơi nhạc cụ -Đọc nhạc -Nghe nhạc -Cảm thụ -Trình diễn -Sáng tạo -Ứng dụng PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 12 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Mối liên hệ giữa các năng lực âm nhạc Mỗi năng lực âm nhạc đều có sự liên kết chặt chẽ với năng lực khác, chúng không thể phát triển độc lập hoặc tách rời nhau, ví dụ: - HS có năng lực thực hành âm nhạc chỉ khi vận dụng chúng trên cơ sở của lí thuyết. - Năng lực hiểu biết âm nhạc phải được củng cố qua một số bài tập thực hành. - Năng lực cảm thụ âm nhạc chỉ phát triển khi HS có hiểu biết về âm nhạc. - Năng lực trình diễn âm nhạc là phần nâng cao của thực hành, ngoài ra còn có sự kết hợp với thái độ, hứng thú hoặc tinh thần trách nhiệm của HS, ... - Năng lực được coi như đường phát triển, mỗi HS PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 13 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH sẽ đạt năng lực ở từng mức độ khác nhau, như cao, trung bình, thấp. Những biểu hiện cụ thể của năng lực âm nhạc Thực hành âm nhạc Khái niệm: HS ca hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ, nhảy múa, để tạo ra âm thanh và môi trường âm nhạc. -Hát đúng tư thế, hát tự nhiên, tập lấy hơi và hát rõ lời. -Hát đúng giai điệu và lời ca, tập thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát. -Hát cùng mọi người và có thể hát một mình. -Luyện tập những cách hát tập thể như: hòa giọng, nối tiếp, đối đáp, hát có lĩnh xướng, hát bè, ... PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 14 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Hát kết hợp các hoạt động như: vỗ tay, gõ đệm, đánh nhịp, trò chơi, vận động và nhảy múa, ... -Thể hiện đúng tiết tấu của bài TĐN. -Đọc đúng giai điệu bài TĐN. -Đọc nhạc cùng mọi người và có thể đọc một mình. -Luyện tập những cách đọc nhạc như: nối tiếp, đối đáp, ... -Đọc nhạc kết hợp các hoạt động như: vỗ tay, gõ đệm, đánh nhịp, trò chơi, ... Hiểu biết âm nhạc Khái niệm: HS tìm hiểu, nhận thức về lí thuyết âm nhạc và thường thức âm nhạc (các loại nhạc cụ, câu chuyện âm nhạc, hình thức và thể loại, tác giả và tác PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 15 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH phẩm, các vấn đề khác của đời sống âm nhạc, ...). -Biết tên bài hát và tác giả, biết nội dung hoặc thể loại bài hát. -Biết cấu trúc của bài hát (một đoạn, hai đoạn, ...). -Biết tên bài TĐN và tác giả. -Nói đúng tên nốt nhạc trong bài TĐN. -Nêu khái niệm, đặc điểm hoặc tính chất của một số kiến thức nhạc lí. Vận dụng được kiến thức vào các bài hát, bài TĐN, bài tập nhạc cụ. -Giải thích tác dụng kiến thức nhạc lí trong các bài hát, bài TĐN. -Sử dụng đúng một số thuật ngữ âm nhạc như: giai điệu, tiết tấu, cao độ, trường độ, sắc thái, ... -Kể tên một số nhạc cụ đã học, nêu một vài đặc PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 16 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH điểm của chúng. -Nêu vai trò của nhạc cụ trong âm nhạc. -Nhận biết hình dáng và âm sắc của nhạc cụ. -Biết sơ lược tiểu sử và sáng tác âm nhạc của một số nhạc sĩ tiêu biểu. -Nêu đóng góp của nhạc sĩ cho nền âm nhạc. -Nhận biết một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ. -Biết tên, tác giả hoặc xuất xứ của tác phẩm âm nhạc (ca khúc hoặc nhạc không lời). -Nêu một vài đặc điểm của tác phẩm, về chủ đề, nội dung hoặc thể loại âm nhạc. Cảm thụ âm nhạc Khái niệm: HS tiếp nhận và rung động trước vẻ đẹp, PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 17 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH những điều sâu sắc, tinh tế, những giá trị nổi bật trong âm nhạc, thông qua 4 yếu tố: biết lắng nghe, biết lựa chọn, biết bình giải, biết tôn trọng. -Nghe và phân biệt được âm sắc của một số nhạc cụ. -Nghe và phân biệt được một số loại giọng hát như: giọng hát thiếu nhi và người lớn, giọng đơn ca, song ca hoặc tốp ca, ... -Nghe và vẽ mô tả đường chuyển động của nét giai điệu. -Nghe và thực hiện bài tập thẩm âm, tiết tấu. -Nghe và phân biệt được bài TĐN viết ở giọng Đô trưởng hoặc La thứ (lớp 8, 9). -Lựa chọn thể loại âm nhạc phù hợp với sở thích. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 18 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Biết bình luận, giải thích về một vài đặc điểm của tác phẩm. -Nhận xét về hoạt động thực hành âm nhạc của các bạn đúng hoặc sai. -Nhận xét về một tác phẩm âm nhạc được trình bày với những phong cách khác nhau, với hình thức khác nhau (đơn ca, song ca, tốp ca, ...), với phương tiện khác nhau (thanh nhạc hoặc khí nhạc), ... -Nhận xét về sản phẩm sáng tạo âm nhạc của các bạn. -Tôn trọng những người hoạt động âm nhạc. -Có thái độ tích cực khi lắng nghe, khi luyện tập và thực hành âm nhạc. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 19 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Trình diễn âm nhạc Khái niệm: HS thể hiện khả năng ca hát, chơi nhạc cụ, nhảy múa, ... trước mọi người. -Trình bày hoặc biểu diễn bài hát trước mọi người trong hoặc ngoài lớp học, theo các hình thức như: đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, ... -Trình bày hoặc biểu diễn bài hát kết hợp các hoạt động như: vỗ tay, gõ đệm, đánh nhịp, trò chơi, vận động và nhảy múa, ... -Thể hiện sự hứng thú, tinh thần trách nhiệm trong khi tham gia trình diễn. Sáng tạo âm nhạc Khái niệm: HS thể hiện sự độc đáo và sáng tạo của mình thông qua các hoạt động âm nhạc và một số lĩnh vực liên PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 20 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH quan. -Sáng tạo động tác nhảy múa. -Viết lời mới cho bài hát hoặc bài TĐN. -Dàn dựng và trình bày bài hát. -Diễn đạt nội dung bài hát bằng đoạn văn, bài thơ, câu chuyện hoặc vở kịch. -Vẽ tranh minh họa cho bài hát hoặc câu chuyện âm nhạc. -Xây dựng hình tiết tấu hoặc sáng tác giai điệu. -Tự làm dụng cụ học tập Âm nhạc. -Sáng tạo và tổ chức trò chơi âm nhạc. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 21 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH So sánh về phạm vi dạy học âm nhạc giữa chuẩn kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực - Những hoạt động dạy học âm nhạc nằm trong Chuẩn kiến thức, kĩ năng, đều có trong phạm vi của các năng lực. - Một số hoạt động nhằm phát triển 5 năng lực âm nhạc lại nằm ngoài phạm vi của Chuẩn kiến thức, kĩ năng, như các hoạt động nhằm phát triển năng lực cảm thụ và sáng tạo âm nhạc. Như vậy, dạy học nhằm phát triển 5 năng lực âm nhạc có phạm vi rộng hơn và hoạt động sâu hơn so với dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng. - Mỗi nội dung, mỗi bài học đều cần tổ chức dạy học nhằm giúp HS phát triển được 5 năng lực: thực hành âm nhạc, hiểu biết âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 22 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH trình diễn và sáng tạo âm nhạc. -Tuy nhiên, lựa chọn năng lực để dạy học và kiểm tra đánh giá cần đảm bảo sự linh hoạt và sáng tạo, cho phù hợp với nội dung, thời lượng, năng lực của GV, HS và các điều kiện thực tiễn khác. - Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Âm nhạc trong giai đoạn hiện nay chính là nhằm phát triển 5 năng lực âm nhạc, thông qua các hoạt động đặc trưng của chúng. Học hát: Bài Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa) Thực hành âm nhạc -Hát đúng tư thế, hát tự nhiên, tập lấy hơi và hát rõ lời. MINH HỌA DẠY HỌC PHÁT TRIỂN 5 NĂNG LỰC PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 23 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Hát đúng giai điệu và lời ca, thể hiện sắc thái và tình cảm của bài hát. -Hát cùng mọi người và có thể hát một mình. -Luyện tập những cách hát tập thể như: hòa giọng, nối tiếp, đối đáp, hát có lĩnh xướng, hát bè, ... -Hát kết hợp các hoạt động như: vỗ tay, gõ đệm, đánh nhịp, trò chơi, vận động và nhảy múa, ... Hiểu biết âm nhạc -Biết xuất xứ, nội dung bài hát. -Biết cấu trúc của bài hát (chia câu hát). -Kể tên một vài kí hiệu âm nhạc có trong bài hát. -Sử dụng đúng một số thuật ngữ có trong bài hát như: giai điệu, tiết tấu, cao độ, trường độ, sắc thái, ... PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 24 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Cảm thụ âm nhạc -Biết nhận xét, bình giải về bài hát. -Nêu được cái hay, cái đẹp của bài hát. -Có thái độ tích cực khi luyện tập, trình bày bài hát. -Nhận xét về bài hát khi được trình bày với những phong cách khác nhau, với hình thức khác nhau (đơn ca, song ca, tốp ca, ...). Trình diễn âm nhạc -Trình bày hoặc biểu diễn bài hát trước mọi người trong hoặc ngoài lớp học, theo các hình thức như: đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, ... -Trình bày hoặc biểu diễn bài hát kết hợp các hoạt động như: vỗ tay, gõ đệm, đánh nhịp, trò chơi, vận động và nhảy múa, ... PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 25 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH -Thể hiện sự hứng thú, tinh thần trách nhiệm trong khi tham gia trình diễn. Sáng tạo âm nhạc -Sáng tạo động tác vận động minh họa. -Viết lời mới cho bài hát. -Dàn dựng và trình bày bài hát. -Vẽ tranh minh họa cho bài hát. -Sáng tạo và tổ chức trò chơi âm nhạc. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 26 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH SO SÁNH VỀ MÔ HÌNH HIỆN HÀNH VÀ MÔ HÌNH ĐỔI MỚI VỀ PPDH VÀ KTĐG MÔN ÂM NHẠC Mô hình hiện hành Mô hình đổi mới Học hát, Nhạc lí, Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức (Âm nhạc 6, 7, 8, 9) Nội dung dạy học Học hát, Nhạc lí, Tập đọc nhạc, Âm nhạc thường thức (Âm nhạc 6, 7, 8, 9) Kiến thức, kĩ năng, thái độ (Chuẩn kiến thức và kĩ năng) Mục tiêu -Kiến thức, kĩ năng, thái độ (Chuẩn kiến thức và kĩ năng). -Phát triển năng lực HS. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học Âm nhạc truyền thống Phƣơng pháp dạy học -Các phương pháp, kĩ thuật dạy học Âm nhạc truyền thống. -Các phương pháp, kĩ thuật dạy học Âm nhạc mới, để phát triển năng lực HS. Kiểm tra đánh giá theo Chuẩn kiến thức và kĩ năng Kiểm tra đánh giá -Kiểm tra đánh giá theo Chuẩn kiến thức và kĩ năng. -Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 27 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KTĐG MÔN ÂM NHẠC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS - Ưu tiên hàng đầu cho việc đánh giá về năng lực thực hành âm nhạc (ca hát, nhạc cụ, tập đọc nhạc). - Đánh giá phải đảm bảo sự đa dạng: các năng lực, các nội dung, các loại hình đánh giá, các phương pháp, linh hoạt về thời điểm, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, - Đánh giá mỗi HS bằng nhiều dạng câu hỏi và bài tập. Đánh giá chất lượng mỗi câu hỏi, bài tập bằng nhiều HS. - Qua đánh giá, giáo viên cần động viên học sinh, khuyến khích các em tham gia các hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài nhà trường. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 28 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH PHẦN 2: DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 5 năng lực Âm nhạc 5 hoạt động học tập (VNEN) 1. Thực hành âm nhạc 2. Hiểu biết âm nhạc 3. Cảm thụ âm nhạc 4. Trình diễn âm nhạc 5. Sáng tạo âm nhạc A. Khởi động B. Hình thành kiến thức mới C. Thực hành D. Ứng dụng E. Bổ sung Có nhiều hình thức, phương pháp dạy học để phát triển năng lực Âm nhạc của HS. Trong tập huấn này, sử dụng mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN). Tiep can VNEN.ppt PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 29 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH BIÊN SOẠN CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ÂM NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN -Hướng dẫn GV cách tổ chức học tập cho HS theo 5 hoạt động: khởi động, hình thành kiến thức mới, thực hành, ứng dụng và mở rộng. Những hoạt động này nhằm phát huy tính tích cực, khả năng tự học và phát triển các năng lực của HS. -GV cần kết hợp kiểm tra, đánh giá khi HS thực hiện các hoạt động học tập, cần kết hợp giữa đánh giá của GV và HS, giữa đánh giá và tự đánh giá. PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 30 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH BIÊN SOẠN CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ÂM NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN Hoạt động Đặc điểm Khởi động HS huy động những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân liên quan đến bài học, thông qua những hoạt động như trò chơi âm nhạc, đố vui âm nhạc, ... Hình thành kiến thức mới HS tìm hiểu về nội dung, kiến thức của bài học, thông qua những hoạt động như đọc sách, thảo luận, trả lời câu hỏi, ... Thực hành HS áp dụng lí thuyết vào thực tiễn, thông qua các bài luyện tập như: ca hát, đọc nhạc, luyện tập tiết tấu, luyện tập cao độ, ... Ứng dụng HS vận dụng cả kiến thức và kĩ năng thực hành vào những bài tập mang tính tổng hợp, như: trình diễn, hát kết hợp gõ đệm, hát kết hợp vận động, ... Mở rộng HS tìm hiểu và mở rộng kiến thức của bài học, thông qua các bài tập mang tính tích hợp hoặc sáng tạo, ... PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 31 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH BIÊN SOẠN CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ÂM NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN Mỗi nhóm biên soạn 1 chủ đề Âm nhạc lớp 8 (1 bài = 3 tiết) Tên chủ đề: . . . . . . . . . . (3 tiết) I. Mục tiêu: kiến thức, kĩ năng, thái độ hoặc năng lực HS cần đạt trong chủ đề (3 tiết) II. Nội dung: liệt kê đầy đủ nội dung của 3 tiết III. Chuẩn bị: Chuẩn bị của GV; Chuẩn bị của HS Tiết 1 . . . . . . . . . Tiến trình hoạt động A. Khởi động B. Hình thành kiến thức mới C. Thực hành D. Ứng dụng E. Bổ sung (Xác định hình thức hoạt động: cá nhân, cặp đôi, nhóm, cả lớp, ) Tiết 2, 3 (vận dụng 5 hoạt động trên tương tự) PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 32 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH XÂY DỰNG MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ ĐỀ Câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở mức độ thấp Vận dụng ở mức độ cao Phát triển năng lực 1 . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 33 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH BIÊN SOẠN CHỦ ĐỀ DẠY HỌC ÂM NHẠC THEO MÔ HÌNH VNEN Các nhóm nộp chủ đề Âm nhạc theo địa chỉ email: amnhacthcsphucat@gmail.com Mật khẩu: amnhacphucat (Đây là địa chỉ email chung cho giáo viên âm nhạc thcs Phù Cát dùng để diễn đàn, trao đổi, chia sẻ bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm dạy học) Sản phẩm gồm: -Chủ đề -Ma trận công cụ đánh giá của chủ đề -Danh sách giáo viên tham gia biên soạn chủ đề PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 34 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Địa chỉ liên lạc và website Bùi Anh Tú nsbuianhtu@gmail.com 0903.269.400 buianhtu.vn Lê Anh Tuấn leanhtuan222@gmail.com 0912.206.222 www.music.edu.vn PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÙ CÁT NĂM HỌC 2014-2015 23/10/2015 35 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN ÂM NHẠC THCS THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ĐOÀN TẬP HUẤN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NĂM HỌC: 2014-2015 CÁC THÀNH VIÊN: 1-HUỲNH VĂN THỜI – TRƢỞNG ĐOÀN 2-TRẦN THÁI NHƠN – THÀNH VIÊN 3-VÕ NGỌC VIỆT – THÀNH VIÊN 4-PHÙNG THỊ MỸ CHÚC – THÀNH VIÊN 5-NGUYỄN THỊ NGHĨA – THÀNH VIÊN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkiemtradanhgiamonamnhacthcstheodinhhuongphattriennangluchocsinhth_3521.pdf
Tài liệu liên quan