Kiểm tra giữa kỳ năm học 2015 - 2016 môn: Thiên văn đại cương

Câu 1: (2,5đ)

Vẽ thiên cầu bán kính 4 cm, xác định vị trí sao E vào lúc đồng hồ chỉ 23h00, sao E

ở phương hướng nào trên thiên cầu.

Câu 2: (2,5đ)

Khi qua kinh tuyến trên thì sao nào có độ cao thấp nhất? Tính độ cao và độ phương

của sao đó khi nó qua kinh tuyến trên. Vẽ hình. Đồng hồ chỉ bao nhiêu khi sao đó

qua Kinh tuyến trên?

pdf2 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kiểm tra giữa kỳ năm học 2015 - 2016 môn: Thiên văn đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA GIỮA KỲ NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG THỜI GIAN: 90 PHÚT (sinh viên được sử dụng tài liêu khi làm bài) Cho danh sách sao Sao Xích kinh (RA) Xích vĩ (Dec) M m A B C D E Mirach Enif Yed Prior Peacock Alderamin 1h09m44.1s 21h44m11.2s 16h14m20.7s 20h25m39.0s 21h18m34.9s +35°37’11.9” +9°52’30.0” -3°41’40.06” -56°44’06.7” +62°35’06.4” -1,88 -4,22 -0,89 -1,85 1,58 2,05 2,35 2,70 1,90 2,45 Tại Thành phố Hồ Chí Minh (10°46’10”B, 106°40’55”Đ) Đồng hồ người quan sát chỉ 21h00, khi sao B qua Kinh tuyến dưới. Câu 1: (2,5đ) Vẽ thiên cầu bán kính 4 cm, xác định vị trí sao E vào lúc đồng hồ chỉ 23h00, sao E ở phương hướng nào trên thiên cầu. Câu 2: (2,5đ) Khi qua kinh tuyến trên thì sao nào có độ cao thấp nhất? Tính độ cao và độ phương của sao đó khi nó qua kinh tuyến trên. Vẽ hình. Đồng hồ chỉ bao nhiêu khi sao đó qua Kinh tuyến trên? Câu 3: (2,5đ) Sao nào gần nhất? So về độ sáng thực thì sao nào sáng nhất? Sao B sáng hơn hay mờ hơn 2 sao này bao nhiêu lần về độ sáng biểu kiến. Câu 4: (2,5đ) Một người đo khoảng cách đỉnh của Mặt trời lúc giữa trưa ngày 23/10/2015 là 25° tại Tp. Hồ Chí Minh. Đồng hồ người đó chỉ 12h05. Thời sai là -3 phút. a. Tính xích vĩ của Mặt trời ngày 23/10/2015. b. Tính giờ Mặt trời trung bình địa phương lúc quan sát tại Tp. Hồ Chí Minh. c. Xác định độ chính xác của đồng hồ. HẾT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkiem_tra_giua_ky_thien_van_hoc_dai_cuong_3977.pdf