Kinh tế vĩ mô II - Chương II: Mô hình is – lm và tổng cầu trong nền kt đóng

Mô hình IS – LM (Investment/Saving - Liquidity Preference/Money Supply) được biết đến như là mô hình Hicks – Hansen, được nhà KT học John Hicks (1904 – 1989) và nhà KT học của Mỹ là Alvin Hansen (1887 – 1975) đưa ra và phát triển trong những năm 1930 nhằm giải thích tác phẩm có ảnh hưởng lớn của Keynes “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ”.

 

ppt69 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 13/08/2016 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Kinh tế vĩ mô II - Chương II: Mô hình is – lm và tổng cầu trong nền kt đóng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH TẾ VĨ MÔ IICHƯƠNG II: MÔ HÌNH IS – LM VÀ TỔNG CẦU TRONG NỀN KT ĐÓNG29/11/20101Nguyen Thi Hong - FTU Mô hình IS – LM (Investment/Saving - Liquidity Preference/Money Supply) được biết đến như là mô hình Hicks – Hansen, được nhà KT học John Hicks (1904 – 1989) và nhà KT học của Mỹ là Alvin Hansen (1887 – 1975) đưa ra và phát triển trong những năm 1930 nhằm giải thích tác phẩm có ảnh hưởng lớn của Keynes “Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ”. CHƯƠNG II: MÔ HÌNH IS – LM VÀ TỔNG CẦU TRONG NỀN KT ĐÓNG 29/11/20102Nguyen Thi Hong - FTU Mô hình IS – LM coi nền KT bao gồm 2 thị trường: thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ. Điểm quan trọng trong MH này đó là chúng ta không thể phân tích riêng rẽ từng thị trường, bởi vì giữa các thị trường có sự tương tác lẫn nhau. CHƯƠNG II: MÔ HÌNH IS – LM VÀ TỔNG CẦU TRONG NỀN KT ĐÓNG 29/11/20103Nguyen Thi Hong - FTU Giả định: Mức giá chung không đổi Nền KT còn nhiều nguồn lực chưa được sử dụng hết, tức là tổng cung luôn đáp ứng tổng cầu. Trong bối cảnh đó, CHƯƠNG II: MÔ HÌNH IS – LM VÀ TỔNG CẦU TRONG NỀN KT ĐÓNG 29/11/20104Nguyen Thi Hong - FTUI. Thị trường hàng hóa và đường IS 1. Mô hình giao điểm Keynes Công cụ chính để xây dựng đường IS là mô hình giao điểm Keynes. Trong nền kinh tế đóng giản đơn ta có tổng chi tiêu dự kiến (Aggregate Planned Expenditure: APE/AE) của nền KT là:29/11/20105Nguyen Thi Hong - FTU1. Mô hình giao điểm Keynes Trong đó: C I G T29/11/20106Nguyen Thi Hong - FTU1. Mô hình giao điểm Keynes Trước hết, giả sử rằng lãi suất cố định ở mức: Mức ĐT theo kế hoạch I (r) cũng là ngoại sinh:29/11/20107Nguyen Thi Hong - FTU1. Mô hình giao điểm Keynes Khi đó: APE = C + I +G29/11/20108Nguyen Thi Hong - FTU1. Mô hình giao điểm Keynes Nền KT đạt trạng thái cân bằng khi: APE = Y Tức là:29/11/20109Nguyen Thi Hong - FTU1. Mô hình giao điểm KeynesAPE Y 29/11/201010Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường ISa. Khái niệm Đường IS là tập hợp tất cả những điểm biểu thị mối quan hệ giữa lãi suất và SL cân bằng thỏa mãn điều kiện thị trường hàng hóa cân bằng (APE = Y).b. Cách xây dựng đường IS Để xây dựng đường IS, chúng ta nghiên cứu mối quan hệ giữa lãi suất (biểu hiện của thị trường tiền tệ) và tổng chi tiêu dự kiến (biểu hiện của thị trường hàng hóa) 29/11/201011Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường IS Như đã nói ở trên: APE = C(Y-T) + I(r) + G r↓→29/11/201012Nguyen Thi Hong - FTUAPE 450Y Y0E0 E0 r0 r Y Y029/11/201013Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường IS Lưu ý:Khi lãi suất thay đổi các yếu tố kinh tế khác không đổi thì sản lượng cân bằng sẽKhi có các yếu tố khác thay đổi mà không phải là lãi suất sẽ làm APE dịch chuyển từ đó làm cho đường IS29/11/201014Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường IS Ví dụ: Trong nền KT đóng, CP đánh thuế tự định, nếu lãi suất không đổi, nếu CP tăng G hoặc giảm T hoặc thực hiện cả 2 biện pháp29/11/201015Nguyen Thi Hong - FTUAPE 450Y Y0E0 E0 r0 r Y Y0IS0 29/11/201016Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường ISc. Độ dốc đường IS Độ dốc của đường IS phụ thuộc vào:29/11/201017Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường IS* Sự nhạy cảm của đầu tư với lãi suất: Nếu đầu tư nhạy cảm với lãi suất29/11/201018Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường ISr r r1 r0 IIS1YY0I1Y1∆Y1∆I1I0I129/11/201019Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường IS * Độ lớn của số nhân chi tiêu:29/11/201020Nguyen Thi Hong - FTUII. Thị trường tiền tệ và đường LM 1. Lý thuyết ưa thích thanh khoản của Keynes Cân bằng trên thị trường tiền tệ xảy ra khi cung tiền thực tế (Real Money Supply: MSr) bằng cầu tiền thực tế (Real Money Demand: MDr hay Liquidity Preference: L), tức là: 29/11/201021Nguyen Thi Hong - FTU1. Lý thuyết ưa thích thanh khoản của Keynes Trong đó: Cung tiền thực tế phụ thuộc vào cung tiền danh nghĩa – một biến chính sách, do NHTW quyết định, và mức giá – được coi là biến ngoại sinh trong mô hình.29/11/201022Nguyen Thi Hong - FTU1. Lý thuyết ưa thích thanh khoản của KeynesCầu tiền thực tế MDr = L(Y,r) 29/11/201023Nguyen Thi Hong - FTU1. Lý thuyết ưa thích thanh khoản của Keynes Với giả định mức giá không đổi (không có lạm phát, Π = 0) thì lãi suất thực tế sẽ bằng lãi suất danh nghĩa (r = i - Π = i) và lượng cung tiền danh nghĩa do NHTW quyết định, ta sẽ có: 29/11/201024Nguyen Thi Hong - FTUCân bằng trên thị trường tiền tệrM 29/11/201025Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LMa. Khái niệm Đường LM là tập hợp tất cả những điểm biểu thị mối quan hệ giữa sản lượng và lãi suất cân bằng thỏa mãn điều kiện thị trường tiền tệ cân bằng.b. Cách xây dựng đường LM Để xây dựng đường LM chúng ta cũng nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập hay sản lượng (thị trường HH) và cầu tiền (thị trường tiền tệ).29/11/201026Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LM Khi Y ↑→29/11/201027Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LMr ME0r0r YL0= L(Y0,r) 29/11/201028Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LM Lưu ý:Khi thu nhập thay đổi còn các yếu tố kinh tế khác cho trước thìKhi thu nhập không đổi nhưng cung tiền hoặc cầu tiền thay đổi thì29/11/201029Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LM Ví dụ 1: Giả sử NHTW tăng cung tiền, trong điều kiện mức giá P không đổi, cung tiền thực tế sẽ tăng. 29/11/201030Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LMr r0 ME0r YLM0Y0L(Y0,r) E029/11/201031Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LM Ví dụ 2: Giả sử tình trạng gian lận thẻ tín dụng gia tăng làm cho người tiêu dùng sử dụng tiền mặt thường xuyên hơn để thực hiện các giao dịch29/11/201032Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LMr ME0r0r YLM0Y0L0 = L(Y0, r0) E029/11/201033Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LMc. Độ dốc đường LM Đường LM có độ dốc dương Độ dốc của đường LM phụ thuộc vào 29/11/201034Nguyen Thi Hong - FTU2. Mô hình đường LMr L’1(Y2) ME0r0r YLM1Y1L1(Y1) E0E1E1Y2r129/11/201035Nguyen Thi Hong - FTUIII. Cân bằng đồng thời trên thị trường hàng hóa và tiền tệ Đường IS và LM lần lượt là tập hợp các điểm biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập và lãi suất đảm bảo cho thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ cân bằng, do đó trạng thái cân bằng đồng thời ở cả hai thị trường này xác lập tại giao điểm của hai đường IS – LM.29/11/201036Nguyen Thi Hong - FTUIII. Cân bằng đồng thời trên thị trường hàng hóa và tiền tệrY 29/11/201037Nguyen Thi Hong - FTUIII. Cân bằng đồng thời trên thị trường hàng hóa và tiền tệ Để xác định mức TN và LS cân bằng (Y0, r0) chúng ta giải hệ phương trình đại số biểu diễn đường IS và LM. Phương trình đường IS: Phương trình đường LM: 29/11/201038Nguyen Thi Hong - FTUVI. Phân tích chính sách với mô hình IS – LM1. Chính sách tài khóa và đường ISa. Chính sách tài khóa CSTK là việc CP sử dụng các biện pháp nhằm thay đổi thuế hoặc chi tiêu để điều tiết nền KT. 29/11/201039Nguyen Thi Hong - FTU1. Chính sách tài khóa và đường IS Giả sử CP thực hiện CSTK mở rộng thông qua việc tăng chi tiêu CP. 29/11/201040Nguyen Thi Hong - FTUAPE 450Y Y0E0 E0 r0 r Y Y0IS0 29/11/201041Nguyen Thi Hong - FTUr0Y0E0LMIS0r Y29/11/201042Nguyen Thi Hong - FTU1. Chính sách tài khóa và đường IS Trường hợp CP tăng cả chi tiêu và thuế tự định một lượng như nhau Khi CP thực hiện việc giảm thuế29/11/201043Nguyen Thi Hong - FTUAPE 450Y Y0E0 E0 r0 r Y Y0IS0 29/11/201044Nguyen Thi Hong - FTUr0Y0E0LMIS0r Y29/11/201045Nguyen Thi Hong - FTU1. Chính sách tài khóa và đường ISb. Hiện tượng lấn át đầu tư và hiệu quả của CSTK Việc đầu tư tư nhân bị giảm khi CP tăng chi tiêu gọi là hiện tượng thoái lui hay lấn át đầu tư (Crowding – out domestic investment). 29/11/201046Nguyen Thi Hong - FTUHiện tượng lấn át (thoái lui) đầu tưr0Y0E0LMIS0r Y29/11/201047Nguyen Thi Hong - FTU1. Chính sách tài khóa và đường IS Quy mô thoái lui đầu tư là mức SL giảm do LS tăng: Vậy những yếu tố ảnh hưởng đến quy mô thoái lui và hiệu quả của CSTK? 29/11/201048Nguyen Thi Hong - FTU1. Chính sách tài khóa và đường ISĐộ dốc của đường LM 29/11/201049Nguyen Thi Hong - FTUHiệu quả của CSTK và độ dốc đường LMr0Y0E0LMIS0r Y29/11/201050Nguyen Thi Hong - FTU1. Chính sách tài khóa và đường ISĐộ dốc của đường IS hay độ nhạy cảm của đầu tư với lãi suất29/11/201051Nguyen Thi Hong - FTUHiệu quả của CSTK và độ dốc đường ISr0Y0E0LMIS0r Y29/11/201052Nguyen Thi Hong - FTU1. Chính sách tài khóa và đường ISĐộ lớn của số nhân chi tiêu 29/11/201053Nguyen Thi Hong - FTU2. Chính sách tiền tệ và đường LMa. Chính sách tiền tệ CSTT là việc NHTW sử dụng các công cụ của mình nhằm thay đổi lượng cung tiền qua đó tác động đến tổng cầu và sản lượng. Giả sử NHTW áp dụng CSTT mở rộng29/11/201054Nguyen Thi Hong - FTU2. Chính sách tiền tệ và đường LMr0Y0E0LMIS0r Y29/11/201055Nguyen Thi Hong - FTU2. Chính sách tiền tệ và đường LM Kết quả cuối cùng là 29/11/201056Nguyen Thi Hong - FTU2. Chính sách tiền tệ và đường LMb. Nhân tố quyết định hiệu quả của CSTT Có 3 nhân tố cơ bản quyết định hiệu quả của CSTT:Độ nhạy cảm của MD với lãi suất (độ dốc của LM) MD càng ít nhạy cảm với lãi suất (MD càng dốc, LM càng dốc)29/11/201057Nguyen Thi Hong - FTUHiệu quả của CSTT và độ dốc đường LMr0Y0E0LMISr Y29/11/201058Nguyen Thi Hong - FTU2. Chính sách tiền tệ và đường LMĐộ nhạy cảm của đầu tư với lãi suất (độ dốc của đường IS) 29/11/201059Nguyen Thi Hong - FTUHiệu quả của CSTT và độ dốc đường ISr r0YY0E0LM0LM1Y1r1E1IS129/11/201060Nguyen Thi Hong - FTU2. Chính sách tiền tệ và đường LMĐộ lớn của số nhân chi tiêu 29/11/201061Nguyen Thi Hong - FTUV. Phối hợp CSTK và CSTT 1. CSTK mở rộng - CSTT mở rộngTác động:Kết quả: Điều kiện áp dụng:29/11/201062Nguyen Thi Hong - FTU1. CSTK mở rộng - CSTT mở rộngr0Y0E0LMIS0r Y29/11/201063Nguyen Thi Hong - FTUV. Phối hợp CSTK và CSTT 2. CSTK thắt chặt - CSTT thắt chặt Tác động:Kết quả:Điều kiện áp dụng:29/11/201064Nguyen Thi Hong - FTU2. CSTK thắt chặt - CSTT thắt chặtr0Y0E0IS0r YLM029/11/201065Nguyen Thi Hong - FTUV. Phối hợp CSTK và CSTT 3. CSTK mở rộng - CSTT thắt chặtTác động:Kết quả:Điều kiện áp dụng:29/11/201066Nguyen Thi Hong - FTU3. CSTK mở rộng - CSTT thắt chặtr0Y0E0LMISr Y29/11/201067Nguyen Thi Hong - FTUV. Phối hợp CSTK và CSTT 4. CSTK thắt chặt – CSTT mở rộng Tác động:Kết quả: Điều kiện áp dụng:29/11/201068Nguyen Thi Hong - FTU4. CSTK thắt chặt - CSTT mở rộngr0Y0E0LMISr Y29/11/201069Nguyen Thi Hong - FTU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt101129_chuong_2_mo_hinh_is_lm_va_tong_cau_trong_nen_kt_dong_gui_sv__5103.ppt