Kinh tế vĩ mô II - Chương VII: Tranh luận về các chính sách kinh tế vĩ mô

Có 2 câu hỏi nổi lên trong cuộc tranh luận về chính sách đó là:

Liệu chính phủ có thể cải thiện được sự vận hành của nền kinh tế thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô hay không?

Một chính sách tốt nên được thực hiện như thế nào?

 Cả 2 câu hỏi đều được xem xét trong bài này.

ppt19 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 13/08/2016 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kinh tế vĩ mô II - Chương VII: Tranh luận về các chính sách kinh tế vĩ mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH TẾ VĨ MÔ IICHƯƠNG VII: TRANH LUẬN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ25/11/20101Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityCHƯƠNG VII: TRANH LUẬN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ Có 2 câu hỏi nổi lên trong cuộc tranh luận về chính sách đó là: Liệu chính phủ có thể cải thiện được sự vận hành của nền kinh tế thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô hay không? Một chính sách tốt nên được thực hiện như thế nào? Cả 2 câu hỏi đều được xem xét trong bài này. 25/11/20102Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityI. Chính phủ nên can thiệp hay không nên can thiệp 1. Quan điểm của trường phái cổ điển: Chính phủ không nên can thiệp Các nhà KTH cổ điển cho rằng giá cả và tiền lương hoàn toàn linh hoạt, tất cả các bên tham gia thị trường đều có thông tin hoàn hảo về giá cả. Do đó, nền KT luôn ở trạng thái toàn dụng. 25/11/20103Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University1. Quan điểm của trường phái cổ điển: Chính phủ không nên can thiệp Đường tổng cung AS của trường phái này có dạng thẳng đứng, sản lượng và việc làm chỉ do cung quyết định. Các chính sách của CP tác động đến tổng cầu AD sẽ chỉ làm Từ đó, các nhà KTH cổ điển kết luận là nhà nước không nên can thiệp vào nền KT.25/11/20104Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University1. Quan điểm của trường phái cổ điển: Chính phủ không nên can thiệpYP25/11/20105Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Quan điểm của trường phái Keynes: Chính phủ nên can thiệp Theo Keynes, thất nghiệp cao là do thiếu tổng cầu. Tổng cầu thấp do cầu đầu tư thấp. Để chống lại thất nghiệp cần tăng tổng cầu. Keynes rất chú trọng CSTK, chủ yếu là chi tiêu của CP cho các dự án công cộng để kích cầu. 25/11/20106Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Quan điểm của trường phái Keynes: Chính phủ nên can thiệpYP25/11/20107Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Quan điểm của trường phái Keynes: Chính phủ nên can thiệp Mặc dù ủng hộ chính sách can thiệp của CP vào nền KT song một số nhà KTH trường phái Keynes cũng bi quan về hiệu quả của chính sách ổn định này. Trong thực tế, chúng ta không dễ dàng tác động đến nền KT như trong mô hình lý thuyết đã chỉ ra. 25/11/20108Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Quan điểm của trường phái Keynes: Chính phủ nên can thiệpĐộ trễ trong: Cần có thời gian để nhận thức và có hành động nhằm đối phó với các cú sốc tác động đến nền KT. Ngoài ra, cần có thời gian để thay đổi chính sách. 25/11/20109Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Quan điểm của trường phái Keynes: Chính phủ nên can thiệpĐộ trễ ngoài: Cần phải có thời gian để chính sách ảnh hưởng đến nền KT. 25/11/201010Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Quan điểm của trường phái Keynes: Chính phủ nên can thiệp Ngoài ra, trên thực tế khi thực hiện CSTK để kích cầu có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách. Thâm hụt NS kéo dài sẽ lại gây ra một số hệ luỵ25/11/201011Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityII. Chính sách nên thực hiện theo quy tắc hay tuỳ nghi Khi can thiệp vào nền KT chính phủ có thể thực hiện chính sách theo 2 cách thức là tùy nghi và theo quy tắc: Tuỳ nghi: Các nhà hoạch định CS được tự do phản ứng trước các điều kiện KT thay đổi. 25/11/201012Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityII. Chính sách nên thực hiện theo quy tắc hay tuỳ nghi Không phải bao giờ các nhà hoạch định cũng đưa ra các CS tốt nhất cho nền KT. Việc điều chỉnh CS đôi khi không phải xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn mà đơn giản phục vụ mục đích chính trị. 25/11/201013Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityII. Chính sách nên thực hiện theo quy tắc hay tuỳ nghi Đôi khi các nhà hoạch định CS đi ngược lại với những điều mà họ đã cam kết và công bố. Theo quy tắc: Các nhà hoạch định CS cam kết trước về cách thức phản ứng của một chính sách trong các bối cảnh khác nhau.25/11/201014Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University1. Các quy tắc cho chính sách tiền tệQuy tắc 1: Tốc độ tăng cung tiền cần phải giữ cố định. 25/11/201015Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityQuan điểm của trường phái tiền tệ r Yr Y25/11/201016Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University1. Các quy tắc cho chính sách tiền tệQuy tắc 2: Đặt mục tiêu cho GDP danh nghĩa Quy tắc 3: Đặt mục tiêu cho mức giá 25/11/201017Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Các quy tắc cho chính sách tài khoá Một số nhà KT ủng hộ quy tắc ngân sách cân bằng, tức là đòi hỏi CP phải luân đảm bảo ngân sách cân bằng trong mọi thời kỳ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà KT đều không ủng hộ quy tắc này vì: Thâm hụt hoặc thặng dư ngân sách một phần do sự hoạt động của cơ chế ổn định tự động. 25/11/201018Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Các quy tắc cho chính sách tài khoá Thâm hụt hay thặng dư ngân sách cho phép CP điều hoà thuế suất theo thời gian Thâm hụt ngân sách có thể được sử dụng để chuyển gánh nặng về thuế ở hiện tại cho các thế hệ trong tương lai. 25/11/201019Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt101209_chuong_7_tranh_luan_ve_cac_chinh_sach_ktvm_gui_sv__0381.ppt
Tài liệu liên quan