Kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân

Những chức năng cơ bản của HĐND :

Ban hành văn bản pháp quy không trái với Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy khác;

Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương;

Giám sát mọi hoạt động của cơ quan hành pháp, tư pháp của địa phương.

1.2 Những hoạt động chính của HĐND :

Hoạt động tại các kỳ họp

Hoạt động ngoài kỳ họp

 

ppt12 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN GS.TS Trần Ngọc Đường Phó Chủ nhiệm VPQHNỘI DUNG CHÍNH Chức năng của Hội đồng Nhân dânVai trò, nhiệm vụ của Đại biểu HĐNDTrao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND 1. Chức năng và những hoạt động chính của HĐND1.1 Những chức năng cơ bản của HĐND :Ban hành văn bản pháp quy không trái với Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy khác;Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương;Giám sát mọi hoạt động của cơ quan hành pháp, tư pháp của địa phương.1.2 Những hoạt động chính của HĐND :Hoạt động tại các kỳ họpHoạt động ngoài kỳ họp2. Vai trò, nhiệm vụ của Đại biểu HĐNDVai trò đại diện của Đại biểu HĐNDNhiệm vụ của Đại biểu HĐND : Tham gia mọi hoạt động của HĐND với tư cách là đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.3. Trao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND3.1. Kỹ năng hoạt động trong các kỳ họp của Đại biểu HĐND:Kỹ năng chuẩn bị cá nhân cho kỳ họpKỹ năng nghe và ghi chépKỹ năng nói (phát biểu, tham luận, tranh luận)Chất vấn (thực hiện chức năng GS của HĐND) và những vấn đề cần lưu ý khi chất vấn (Ai? Cái gì? Để làm gì? Hỏi và hỏi lại)Biểu quyết (thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và ban hành các nghị quyết của HĐND. Lưu ý vai trò đại diện của Đại biểu HĐND)Kỹ năng hoạt động thông tin và các hoạt động khác.3. Trao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND (tiếp)3.2 Kỹ năng hoạt động ngoài kỳ họp của Đại biểu HĐND:Tiếp xúc cử triTiếp dân tại công sở và tại nhà riêngHoạt động giám sátHoạt động thông tin công chúng và các hoạt dộng khác3. Trao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND (tiếp)3.2.1 - Hoạt động giám sátGiám sát của HĐND là rất quan trọng, bởi vì : Ý chí, nguyện vọng của người dân ở địa phương được thực hiện chủ yếu ở HĐND;HĐND bầu ra UBND;HĐND chịu trách nhiệm trước người dân;HĐND là một thiết chế mở đối với người dân.3. Trao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND (tiếp)=> Giám sát của HĐND là gì ?Kiểm soát quyền lực hành pháp để bảo vệ lợi ích của người dân; + Giám sát UBND, + Giám sát các cơ quan hành chính địa phương,Quan sát, phán quyết và hành động3. Trao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND (tiếp)Những mục tiêu của giám sát ? Tìm hiểu xem các quyết định của HĐND có thực thi phù hợp với các mục tiêu đề ra hay không;Chống lại sự độc đoán và không công bằng trong quản lý;Chống lại sự lãng phí, thiếu trung thực và bảo đảm tính hiệu quả.3. Trao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND (tiếp)Nội dung và đối tượng của giám sát ?Những lĩnh vực đã được lựa chọn từ trước trong hoạt động của cơ quan hành pháp. Quan trọng nhất là ngân sách;Những vấn đề bắt nguồn từ ý kiến của cơ quan thông tin đại chúng, của người dân, của các nhóm lợi ích;Một quyết định cụ thể của cơ quan hành pháp;Toàn bộ hoặc một phần của lĩnh vực chính sach.3. Trao đổi về kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND (tiếp)3.3 Thảo luận :Làm thế nào để vừa hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức vừa thực hiện tốt vai trò đại diện của người Đại biểu HĐND?Giám sát (trong đó có chất vấn tại các kỳ họp) ?Hiệu quả giám sát và những vấn đề đang đặt ra ?Tham luận, tranh luận ?Xin trân trọng cảm ơn***

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptky_nang_hoat_dong_hdnd_041.ppt