Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu định lượng

TẠO BIẾN MỚI

 Tính tuổi - Lệnh Compute

 Phân tổ nhóm tuổi - Lệnh Recode

KẾT XUẤT

 Biến liên tục (tuổi): giá trị trung bình MEAN, độ lệch

chuẩn SD, sai số chuẩn SE (descriptive, explore)

 Kẻ bảng (Cross tab)

 Kiểm định thống kê T -test – giá trị trung bình

 Kiểm định Khi bình phương - phần trăm theo nhóm

pdf10 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 08/09/2016 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu định lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T R Ì N H B ÀY: T H S . N G U Y Ễ N N G Ọ C A N H , T R U N G TÂ M N C T T & D L KỸ THUẬT XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Xác định vấn đề nghiên cứu Xác định loại thông tin và nguồn thu thập Cỡ mẫu và chọn mẫu Thiết kế nghiên cứu Thiết kế bảng câu hỏi Thu thập số liệu Xử lý, phân tích số liệu Tổng hợp, báo cáo kết quả XỬ LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU Thông tin thứ cấp Thông tin sơ cấp Thông tin định tính Thông tin định lượng Các bước xử lý số liệu: -Kiểm tra, hiệu chỉnh câu trả lời - Mã hóa câu trả lời - Nhập dữ liệu mã hóa - Làm sạch dữ liệu -Tạo bảng dữ liệu và phân tích thống kê HIỆU CHỈNH CÂU TRẢ LỜI VÀ MÃ HÓA Bảng hỏi phụ nữ 15-49 tuổi 1. Chị sinh năm bao nhiêu? Năm.............. (1989) 2. Chị thuộc nhóm dân tộc nào sau đây? 1. Kinh 2. Hoa 3. Khác, ghi rõ:............................................. 3. Hiện tại chị có sử dụng BPTT nào? 1. Không sử dụng 2. Bao cao su 3. Dụng cụ tử cung 4. Viên uống tránh thai 5. Khác, ghi rõ:.............................................. Mã phiếu: 001 Lập trình trên EPI-DATA File.qes x1 Ma phieu ### a1 Năm sinh #### a2 Dân tộc # a2b ghi ro_____________ a3 Su dung BPTT # a3b ghi ro_____________ NHẬP DỮ LIỆU VÀO MÁY TÍNH – EPI DATA Tạo file.qes Giao diện nhập số liệu – Preview form Tạo file.rec nhập số liệu Tạo file.chk nhập số liệu NHẬP VÀ CHUYỂN FILE DỮ LIỆU Tạo file.chk nhập số liệu Nhập số liệu file.rec Kết xuất số liệu sang SPSS (Starttransfer) XỬ LÝ SỐ LIỆU TRÊN SPSS  Dán nhãn và làm sạch số liệu  Đánh giá, so sánh, tạo biến  Kết xuất số liệu TẠO BIẾN MỚI TRONG SPSS TẠO BIẾN MỚI  Tính tuổi - Lệnh Compute  Phân tổ nhóm tuổi - Lệnh Recode KẾT XUẤT  Biến liên tục (tuổi): giá trị trung bình MEAN, độ lệch chuẩn SD, sai số chuẩn SE (descriptive, explore)  Kẻ bảng (Cross tab)  Kiểm định thống kê T-test – giá trị trung bình  Kiểm định Khi bình phương - phần trăm theo nhóm Trình diễn lệnh compute, recode TẠO BẢNG TRỐNG SỐ LIỆU  Bảng hỏi  Bảng số liệu  Hỏi đáp ????? Chân thành Cảm ơn sự lắng nghe, chia sẻ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxulysolieu_present_sinh_hoat_kh_nanh_455.pdf