Lập trình Windows Phone - Module 3 – Bài 5: Bản đồ và định vị

Kiến trúc bản đồ và định vị

Maps Task Launchers

Cách sử dụng Map Control

Cách tạo Map overlay

Mở rộng cách tạo đường đi và chỉ dẫn

 

pptx13 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 27/08/2016 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Lập trình Windows Phone - Module 3 – Bài 5: Bản đồ và định vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình Windows Phone Module 3 – Bài 5: Bản đồ và định vịGV Biên soạn: Trần Duy ThanhNội dungKiến trúc bản đồ và định vịMaps Task LaunchersCách sử dụng Map ControlCách tạo Map overlayMở rộng cách tạo đường đi và chỉ dẫn1. Kiến trúc bản đồ và định vịThiết lập ID_CAP_MAP, ID_CAP_LOCATIONSettings/System/Location/ bật Turn On2. Maps Task LaunchersMapsTaskMapsDirectionsTaskMapDownloaderTask và MapUpdaterTaskXác định vị trí hiện tại trên bản đồ2.1 MapsTaskThuộc tínhMô tảCenterCông cụ được built – in Windows Phone giúp ta tìm kiếm địa điểm một cách nhanhchóng.SearchTermZoomLevelMapsTask mapTask = new MapsTask();mapTask.ZoomLevel = 15;mapTask.SearchTerm = searchTerm;mapTask.Show();2.2. MapsDirectionsTaskCông cụ giúp chúng ta tìm đường đi và chỉ dẫnMapsDirectionsTask mapsDic = new MapsDirectionsTask();LabeledMapLocation start = new LabeledMapLocation();start.Label = txtStart.Text;LabeledMapLocation end=new LabeledMapLocation();end.Label = txtEnd.Text;mapsDic.Start = start; // điểm bắt đầumapsDic.End = end; // điểm kết thúcmapsDic.Show();2.3. MapDownloaderTask và MapUpdaterTaskWindows Phone cung cấp 2 Task đơn giản dễ sử dụng để giúp người dùng có thể tải bản đồ cũng như cập nhập mới.MapDownloaderTask mapDownloaderTask = new MapDownloaderTask();mapDownloaderTask.Show();MapUpdaterTask mapUpdaterTask = new MapUpdaterTask();mapUpdaterTask.Show();2.4. Xác định vị trí hiện tại trên bản đồ private async Task GetCurrentCoordinate() { Geolocator locator = new Geolocator(); locator.DesiredAccuracy = PositionAccuracy.High; Geoposition position = await locator.GetGeopositionAsync(); GeoCoordinate coordinate = new GeoCoordinate(position.Coordinate.Latitude, position.Coordinate.Longitude); return coordinate; }3. Cách sử dụng Map ControlMap Control giống như 1 component, nó nằm trong thư viện Microsoft.Phone.Maps.Controls, thông qua control này ta có thể đính kèm nó một phần trong ứng dụng của mình, nó khác với MapTask launcher. Sử dụng Map control rất đơn giản và vô cùng tiện lợi. 4. Cách tạo Map overlay 4. Cách tạo Map overlay MapOverlay overlay = new MapOverlay();overlay.Content = image; overlay.GeoCoordinate = coordinate;layer = new MapLayer(); theMap.Layers.Add(layer);//đưa Layer vào bản đồ trướclayer.Add(overlay);// đưa overlay vào Layer sau.5. Mở rộng cách tạo đường đi và chỉ dẫnGeocodeQuery MapAddress RouteQuery RouteLeg RouteManeuver Thảo luận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxwp_module3_bai5_bando_dinhvi_6904.pptx
Tài liệu liên quan