Lập trình Windows Phone - Module 3 – Bài 9: Lock Screen

Cấu hình Manifest

<Extensions>

 <Extension ExtensionName="LockScreen_Background"

ConsumerID="{111DFF24-AA15-4A96-8006-2BFF8122084F}" TaskID="_default" />

</Extensions>

 

 

pptx10 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 27/08/2016 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Lập trình Windows Phone - Module 3 – Bài 9: Lock Screen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình Windows Phone Module 3 – Bài 9: Lock ScreenGV Biên soạn: Trần Duy ThanhNội dungLock screen backgroundLock screen notificationsDynamic Lock screen1. Lock screen background1. Lock screen backgroundCấu hình Manifest 1. Lock screen backgroundThiết lập Lock Screen var schema = isAppResource ? "ms-appx:///" : "ms-appdata:///Local/";var uri = new Uri(schema + filePathOfTheImage, UriKind.Absolute);// Set the lock screen background image:Windows.Phone.System.UserProfile. LockScreen.SetImageUri(uri); 1. Lock screen backgroundSetting Lock Screenvar op = await Windows.System.Launcher.LaunchUriAsync(new Uri("ms-settings-lock:")); 2. Lock screen Notification2. Lock screen Notification Assets\LockImage.png ----------------------------------------------------------- 3. Dynamic Lock screenStep 1: Có thể thay đổi hình nền từ thư mục App install hoặc tải từ internet, RSS.Step 2: Tải hình ảnh từ mạng và dùng IsolatedStorageFile để lưu trữ.Step 3: Sử dụng ScheduledTask để tạo chu kỳ thay đổi hình nền Lock Screen(Chi tiết trong giáo trình)Thảo luận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxwp_module3_bai9_lock_screen_5345.pptx
Tài liệu liên quan