Lịch sử đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng phát triển TP.HCM thành trung tâm

 kinh tế hàng đầu của đất nước

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất,

tinh thần của nhân dân

Xây dựng, củng cố, ngày càng hoàn thiện

hệ thống chính trị

 

ppt30 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Lịch sử đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHGV THẠCH KIM HIẾUKhoa Xây dựng ĐảngTrường Cán bộ TP. Hồ Chí MinhMục đích - Yêu cầuĐộng cơ, động lựcHành vi, hành độngNhận thứcTài liệuGiáo trình bộ môn Thành phố Hồ Chí Minh họcBài giảng của giảng viên Các tài liệu tham khảo Bố cục1. Khái quát lịch sử Đảng bộ TP.HCM2. Truyền thống, bài học kinh nghiệm1. Khái quát lịch sử Đảng bộ TP.HCM1.1.1.2.1.3.Thời kỳ hình thành. Tham gia sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)Thời kỳ tham gia sự nghiệp chiến tranh cách mạng chống Pháp, chống Mỹ (1945-1975)Thời kỳ tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới CNXH;CNH-HĐH đất nước (1975-2010)1.1. Thời kỳ hình thành. Tham gia sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)Đảm bảo an toàn cho các cơ quan lãnh đạo của TWHoàn thành vai trò là một trong những trung tâm của CMVNGóp phần quyết định thắng lợi của CMT81945Thành lập tháng 3/1930Nhân dân Gò Vấp tham gia phong trào khởi nghĩa Nam kỳ 1940 (tranh sơn dầu của Họa sĩ Lê Minh) Nhân dân Sài Gòn cướp chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945Hoàn thành vai trò là chiến trường phối hợp, góp phần thắng lợi của cuộc kháng chiến chống PhápĐi trước, mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân PhápVề đích sau cùng, quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng chiến dịch HCM toàn thắngHoàn thành xuất sắc vai trò là chiến trường chiến lược trọng điểm trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước1.2. Thời kỳ tham gia sự nghiệp chiến tranh cách mạng chống Pháp, chống Mỹ (1945-1975)1.3. Thời kỳ tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới CNXH;CNH-HĐH đất nước (1975-2010) Luôn giữ vững ổn định chính trịXây dựng phát triển TP.HCM thành trung tâm kinh tế hàng đầu của đất nướcKhông ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dânXây dựng, củng cố, ngày càng hoàn thiện hệ thống chính trị 2. Truyền thống, bài học kinh nghiệm 2.1. Đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường; năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực.2.2. Gắn bó máu thịt với nhân dân,làm tròn chữ hiếu với nhân dân.2.3. Đoàn kết, nhất trí về ý chí và hành động trong Đảng bộ.2.4. Nghĩa tình vì cả nước, cùng cả nước.2.1. Đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường; năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực. Tuyệt đối trung thành, thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ TPHọc tập, rèn luyện, là “tính Đảng” của Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viênLấy thực tiễn của TP làm tiêu chuẩn, làm thước đo2.2. Gắn bó máu thịt với nhân dân, làm tròn chữ hiếu với nhân dân. Thật sự lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụChăm lo xây dựng Mặt trận, các đoàn thể quần chúngXây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân2.3. Đoàn kết, nhất trí về ý chí và hành động trong Đảng bộ. Xác định nhiệm vụ chính trị đúng đắn làm nội dung, căn cứ của đoàn kết. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt ĐảngXây dựng tình đồng chí yêu thương lẫn nhau trong Đảng bộ 2.4. Nghĩa tình vì cả nước, cùng cả nước.Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của TW; sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nướcPhát huy nội lực của Đảng bộ và nhân dân TP là chính và quyết địnhTăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptls_dang_bo_tphcm_0808.ppt
Tài liệu liên quan