Lịch sử Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam chúng đã khai thác khoáng sản của đất nước ta. Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, để bóc lột người lao động nước ta.

Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào ?

- Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có hai giai cấp là địa chủ phong kiến và nông dân.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 630 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Lịch sử Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 3 thỏng 9 năm 2011 Lịch sử Kiểm tra bài cũ : 1. Nguyờn nhõn nào dẫn đến cuộc phản cụng ở kinh thành Huế ? - Giặc Phỏp lập mưu bắt Tụn Thất thuyết nhưng khụng thành. Trước sự uy hiếp của kẻ thự, Tụn Thất Thuyết quyết định nổ sỳng trước để giành thế chủ động. Cuộc phản cụng diễn ra vào thời gian nào? Kết quả ra sao? Sau khi cuộc phản cụng thất bại Tụn Thất Thuyết đó làm gỡ? Hóy kể tờn 3 cuộc khởi nghĩa tiờu biểu của phong trào Cần Vương. Lịch sử + Trước khi thực dõn Phỏp xõm lược, nền kinh tế Việt Nam cú những ngành nào là chủ yếu ? - Trước khi thực dõn Phỏp xõm lược, nền kinh tế Việt Nam dựa vào ngành nụng nghiệp là chủ yếu. 1.Những thay đổi về kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Sau khi đặt ỏch thống trị ở Việt Nam, thực dõn Phỏp đó thi hành những biện phỏp nào để khai thỏc, búc lột vơ vột tài nguyờn của nước ta ? Những việc làm đú đó dẫn đến sự ra đời của những ngành kinh tế mới nào ở nước ta? 1.Những thay đổi về nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Sau khi thực dõn Phỏp đặt ỏch thống trị ở Việt Nam chỳng đó khai thỏc khoỏng sản của đất nước ta. Chỳng xõy dựng cỏc nhà mỏy điện, nước, xi măng, dệt,… để búc lột người lao động nước ta. 1.Những thay đổi về nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 2. NhỮng thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Trước khi thực dõn Phỏp xõm lược, xó hội Việt Nam cú những tầng lớp nào ? - Trước khi thực dõn Phỏp xõm lược, xó hội Việt Nam cú hai giai cấp là địa chủ phong kiến và nụng dõn. Sau khi thực dõn Phỏp đặt ỏch thống trị ở Việt Nam cú gỡ thay đổi, cú thờm những tầng lớp mới nào ? Sau khi thực dõn Phỏp đặt ỏch thống trị ở Việt Nam, sự xuất hiện của cỏc ngành kinh tế mới kộo theo sự thay đổi của xó hội. Bộ mỏy cai trị thuộc địa hỡnh thành, thành thị phỏt triển, buụn bỏn mở mang làm xuất hiện cỏc tầng lớp mới như: viờn chức, trớ thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt là giai cấp cụng nhõn. 2. NhỮng thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Một số hỡnh ảnh nước ta vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX Phớa bờn ngoài Gare (phố Hàng Cỏ) Hà Nội năm 1900 Kộo cày thay trõu Kộo xe bằng sức người Hàng Đào - Phố Hàng Đào, đất phường Đại Lợi - Đồng Lạc Cầu Long Biờn thời thuộc Phỏp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 Phố Hàng Cỏ Chợ Đồng Xuõn Bưu điện HÀ NỘI + Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào? +Từ cuối thế kỉ XIX, xã hội Việt Nam có gỡ thay đổi?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxa_hoi_vn_cuoi_the_ki_xix_dau_the_ki_xx_3003.ppt
Tài liệu liên quan