Luận văn Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp xây dựng ý thức tự học nhằm nâng cao chất lượng môn học thể dục cơ bản và thể dục thực dụng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên TD1 (108) 1 khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

(Bản scan)

Chuyển từ đào tạo theo học phần niên chế sang học phần tín chỉ gần được hai năm đã mở ra nhiều thời cơ thách thức lớn cho thầy và trò trường Đại học Vinh. Những thuận lợi mà phương pháp đó mang lại như sinh viên được chủ động trong việc lựa chọn môn học, có điều kiện sắp xếp thời  gian học hợp lý, sinh viên có khả năng phát huy cao tính tự giác tích cực, ý thức tự học, tự rèn luyện... Bên cạnh những mặt thuận lợi sinh viên còn gặp một số khó khăn như: thực trạng về khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Việt Nam nói chung và của sinh viên trường Đại học Vinh nói riêng còn nhiều hạn chế. Và đây cũng là loại hình đào tạo quá mới, do đó sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ dẫn đến chưa nắm được cách học, phương pháp học hợp lý. Vì vậy câu hỏi lớn được đặt ra về khả năng hoàn thành môn học, chất lượng học tập của các chuyên ngành đang được đào tạo trong nhà trường đã được đặt ra.

pdf40 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu lựa chọn một số biện pháp xây dựng ý thức tự học nhằm nâng cao chất lượng môn học thể dục cơ bản và thể dục thực dụng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên TD1 (108) 1 khoa giáo dục thể chất trường Đại học Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf642.pdf
Tài liệu liên quan