Luận văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm rèn luyện tư thế đúng trong môn thể dục cơ bản cho sinh viên K49A hệ không chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Vinh

(Bản scan)

Thể dục cơ bản là một bộ phận của môn thể dục, nó là một trong những cái đầu tiên, là nền tảng để học tập tốt hơn các bộ môn thể dục khác. Thực tế hiện nay, không những học sinh ở các bậc trung học phổ thông mà cả những sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp...và hơn nữa là ngay cả các sinh viên hệ chuyên ngành chính quy thể dục thì việc thực hiện kỹ thuật các động tác đều chưa đúng như về tư thế, biên độ, nhịp độ, nhịp điều, không gian thời gian. Vì vậy mà sự liên hoàn giữa các động tác còn rời rạc, chưa thể hiện được cái hồn của động tác và của người tập. Vậy nền tảng tạo nên những sai sót này ở đâu? Do ý thức, tinh thần, thái độ của người học, do trình độ chuyên môn của giáo viên hay do thói quen....

pdf43 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 19/12/2013 | Lượt xem: 637 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm rèn luyện tư thế đúng trong môn thể dục cơ bản cho sinh viên K49A hệ không chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf571.pdf
Tài liệu liên quan