Mạng máy tính - Thiết lập hệ thống mạng ngang hàng

Kiểm tra hoạt động của giao thức và

sự thông mạng

Kiểm tra địa chỉ IP của máy

Start Run cmd Enter nhập “ipconfig”

pdf38 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 27/08/2016 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Mạng máy tính - Thiết lập hệ thống mạng ngang hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI LOGO 2 THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG NGANG HÀNG 1 Chọn kiểu cấu trúc mạng(topology) 2 Chọn lựa và cài đặt giao thức 3 Chọn lớp IP, gán địa chỉ IP 4 Đặt tên cho máy tính 5 Ánh xạ ổ đĩa 6 Cài đặt và chia sẽ máy in mạng 5 Chia sẽ và truy xuất tài nguyên LOGO 3 Mô hình  Topology: Star NetID : 192.168.1.0 HostID : 192.168.1.1 192.168.1.n  Computer name : U01 U(n) U01 U02 U03 U04 U05 U06 U07 U08 U Un 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 192.168.1.5 192.168.1.6 192.168.1.7 192.168.1.8 192.168.1.() 192.168.1.n 192.168.1.0 dungnc2000@yahoo.com LOGO 4 Bước 1: Cài đặt và kiểm tra card mạng  Start  settings control panel  system Đã nhận Card mạng và không bị dấu (?) Hoặc dấu (X) LOGO 5 Bước 2 : Cài đặt giao thức Right click Chọn Chọn LOGO 6 Bước 2 : Cài đặt giao thức (tt)  Chọn các giao thức cần cài đặt LOGO 7  Cũng trong cửa sổ Local Area Connectication Properties Nhập các thông số để cấu hình Bước 3 : Thiết lập địa chỉ IP LOGO 8  Right Click vào biểu tượng My Computer chọn Properties Bước 4 : Đặt tên cho Computer Đặt tên Computer và WorkGroup LOGO 9 5. Kiểm tra hoạt động của giao thức và sự thông mạng Kiểm tra địa chỉ IP của máy Start  Run  cmd  Enter  nhập “ipconfig” LOGO 10 Kiểm tra  Kiểm tra sự thông mạng bằng lệnh “Ping” Máy này và máy có số IP 192.168.1.1 đã thông nhau Máy này và máy có số IP 192.168.1.222 không thông nhau OkOk No Ok!? ? LOGO 11  Kiểm tra bằng cách gởi 1 message Kiểm tra LOGO 12  Ngưng gởi thông điệp  Cho gởi lại thông điệp Kiểm tra LOGO 13 6. Chia sẽ tài nguyên Right click vào thư mục muốn chia sẻ, chọn “Sharing and Security ” Chia sẻ thư mục LOGO 14 6. Chia sẽ tài nguyên(tt) Chia sẻ thư mục LOGO 15 6. Chia sẽ tài nguyên(tt) Chia sẻ thư mục  Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này  Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này  Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi LOGO 16 7. Truy xuất tài nguyên  Cách 1: Start  Run  Nhập vào Text box Open địa chỉ IP hoặc tên máy tính muốn truy cập tài nguyên  OK LOGO 17 Truy xuất tài nguyên(tt) Tài nguyên do máy 192.168.10.200 chia sẽ LOGO 18 Truy xuất tài nguyên(tt) Double click vào biểu tượng My Network Places LOGO 19 8. Ánh xạ ổ đĩa Ánh xạ thư mục được chia sẻ của các máy tính khác trên mạng làm ổ đĩa của máy mình LOGO 20 Ánh xạ ổ đĩa (tt) LOGO 21 Ánh xạ ổ đĩa (tt) LOGO 22 9. Cài đặt máy in mạng Ở máy tính có kết nối trực tiếp máy in  Start->Settings->Printers and Faxes LOGO 23 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 24 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 25 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 26 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 27 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 28 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 29 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 30 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 31 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 32 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 33 Cài đặt máy in mạng (tt) Ở máy tính không có máy in  Start  Settings  Printers  Add Printer LOGO 34 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 35 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 36 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO 37 Cài đặt máy in mạng (tt) LOGO HẾT BÀI 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaiso9_kenoimang__8167.pdf
Tài liệu liên quan