Một số phép biến đổi dữ liệu

Tác dụng: đặt điều kiện để lựa chọn dữ liệu theo nhu cầu của người sử dụng

Câu lệnh:

Data  Select Cases  If condition

 

ppt22 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 29/08/2016 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Một số phép biến đổi dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU (2)3. Select CasesTác dụng: đặt điều kiện để lựa chọn dữ liệu theo nhu cầu của người sử dụngCâu lệnh: Data  Select Cases  If condition4. Split fileTác dụng: chia file dữ liệu thành các nhóm nhỏ (theo các giá trị của một biến nào đó) để thực hiện các phép phân tích cho từng nhóm. Câu lệnh: Data  Split file5. Tạo biến mớiCó hai cách tạo biến mới trên cơ sở biến đã có: Mã hóa lại dữ liệu (recode)Tính toán các dữ liệu (compute)RecodeTác dụng: phân chia lại các giá trị của biến đã có theo mục đích mới của người sử dụng. Gồm hai dạng: Chuyển dữ liệu từ biến liên tục sang biến rời rạcChuyển dữ liệu biến rời rạc ở các cấp đo lường khác nhauCâu lệnh:Transform  Recode  Into differrent VariablesSau khi mã hóa, cần đặt giá trị của biến (Values) trong cửa sổ Variable ViewCó thể đặt thêm điều kiện khi mã hóa lại biếnComputeTác dụng: thực hiện các phép tính theo mục đích của người sử dụngĐối tượng áp dụng: chủ yếu là các biến liên tục hoặc biến được đo bằng thang LikertCâu lệnh:Transform  ComputeChú ý: có thể tự gõ các phép tính nhưng khi có các giá trị missing, để tránh bị bỏ sót nên sử dụng các hàm function để tính toán6. CountTác dụng: tính tần suất xuất hiện của các biến, không quan tâm đến các giá trị của biến.Đối tượng áp dụng: dùng để tổng hợp ý kiến cho câu hỏi tùy chọnCâu lệnh: Transform  CountThay đổi giá trị của biếnCó 2 cách thay đổi các giá trị của biến:Sửa trực tiếp:Sửa trực tiếp trong cửa sổ Variable View. Dùng khi mã hóa sai giá trị hoặc có thêm giá trị mớiDùng lệnh mã hóa lại biến: Dùng khi muốn thay đổi các giá trị cũ của biến: chuyển từ biến liên tục sang biến rời rạc, nhóm các giá trịCâu lệnh: Transform  Recode into same variablesSau khi mã hóa lại biến phải đặt lại giá trị trong cửa sổ Variable ViewBài tập 2Mã hóa lại biếnTính toán các giá trịThay đổi các giá trị của biến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlesson3_spss_3473.ppt
Tài liệu liên quan