Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu

Tác dụng: khi thực hiện các phép phân tích trong SPSS, cửa sổ output sẽ được sinh ra để lưu kết quả phân tích.

Cửa sổ output có 2 phần: phần bên phải là các lệnh phân tích đã thực hiện, phần bên trái là các bảng, biểu

Lưu file output:

 File  Save as

 

ppt39 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 29/08/2016 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số phép phân tích cơ bản và cách đọc dữ liệuMục đíchMô tả dữ liệuTính tương quan giữa các dữ liệuCửa sổ OutputTác dụng: khi thực hiện các phép phân tích trong SPSS, cửa sổ output sẽ được sinh ra để lưu kết quả phân tích.Cửa sổ output có 2 phần: phần bên phải là các lệnh phân tích đã thực hiện, phần bên trái là các bảng, biểuLưu file output: File  Save as1. Tính tần suấtTác dụng: tính tần suất xuất hiện của từng biến sốĐối tượng: áp dụng cho tất cả các loại biến trừ biến liên tụcCâu lệnh thực hiện: Analyze  Descriptive Statistics  FrequencyCách đọc bảng số liệu2. Tính các giá trị trung bìnhTác dụng: tính giá trị trung bình của các biến sốĐối tượng : các biến liên tục hoặc thang Likert từ 5 giá trị trở lên.Câu lệnh: Analyze  Descriptive Statistic  DescriptivesCách đọc số liệu3. Tính tương quan Tác dụng: xem xét mối quan hệ giữa các biến (thường là hai biến)Đối tượng : tất cả các loại biến trừ biến liên tụcCâu lệnh: Analyze  Descriptive Statistics  CrosstabsCách đọc bảng số liệu4. So sánh các giá trị trung bình của một biến sốTác dụng: tính và so sánh giá trị trung bình của các phương án của một biếnĐối tượng áp dụng: các biến liên tụcCâu lệnh: Analyze  Compare Means  MeansCách đọc số liệu5. TablesTác dụng: tính tần suất hoặc tương quan cho nhiều biến số. Thường áp dụng cho các câu hỏi tùy chọn.Có thể tính dạng Tables of Frequency hoặc dạng Multiple Respone Tables5.1. Tables of FrequencyTác dụng: tính tần suất hoặc tương quan của biến trong các câu hỏi tùy chọn dưới dạng một bảng liệt kêCâu lệnh:Analyze  Tables  Tables of FrequencyCách đọc bảng số liệu5.2. Multiple Respone TablesTác dụng: tính tần suất hoặc tương quan của câu hỏi tùy chọn thành một bảng chung. Có hai cách tính:Cộng tất cả các giá trị của các phương án trả lời trong các câu (Catagories)Tính một giá trị (value) của các phương án trả lời (Dichotomies)Câu lệnh: Analyze  Tables  Multiple Respone TablesMultiple ResponeTác dụng: tính tần suất hoặc tương quan của câu hỏi tùy chọn thành một bảng chung, tương tự như Multiple Respone Tables. Tuy nhiên, Multiple Respone cho phép chọn nhiều phương án ở mục Categories.Đối tượng: các câu hỏi tùy chọnCâu lệnh: Analyze  Multiple Respone Bài tập 4Tính các giá trị trung bìnhSo sánh các giá trị trung bình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlesson2_spss_5164.ppt
Tài liệu liên quan