Những đặc trưng công nghệ thi công cọc nhồi xây dựng nền móng nhà cao tầng trong thành phố

NhĂ cao tãng cĩ nhựng ẵ´c ẵièm ẵŸng chợ ỷ :

 

* Tăi tràng tºp trung th²ng ẵửng ờ chàn cổt lốn ẵŸng kè . NgoĂi ra , ờ dừối chàn cãu thang vĂ thang mŸy , chàn nhựng vŸch cửng củng cĩ tăi tràng khŸ lốn . Tăi tràng ngang củng nhừ vản ẵậ ọn ẵÙnh cða nhĂ cao tãng lĂ nhựng bĂi toŸn cãn ẵừỡc xem xắt mổt cŸch nghiÅm tợc .

 

* NhĂ cao tãng rảt nhưy vối ẵổ lợn , ẵ´c biẻt lĂ lợn lẻch . Lợn kièu gệ củng gày nhựng tŸc ẵổng mưnh mÁ ẵặn sỳ lĂm viẻc tọng thè cða cŸc kặt cảu nhĂ .

 

* Trong tệnh trưng ẵỏ thÙ cða ta hiẻn nay , nhĂ cao tãng lưi sÁ ẵừỡc xày dỳng trong khu vỳc ẵỏng dàn cừ , mºt ẵổ nhĂ cĩ s³n khŸ dĂy ẵ´c . Vản ẵậ ẵăm băo an toĂn cho cŸc cỏng trệnh ẵơ cĩ lĂ mổt ẵ´c ẵièm xày dỳng nhĂ cao tãng cða nừốc ta .

 

Tữ nhựng ẵ´c ẵièm nÅu khŸi quŸt ẵĩ mĂ giăi phŸp chàn cho mĩng nhĂ cao tãng hay thảy lĂ mĩng càc nhói vĂ mĩng barrette .

 

doc46 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Những đặc trưng công nghệ thi công cọc nhồi xây dựng nền móng nhà cao tầng trong thành phố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccocnhoi.doc
Tài liệu liên quan