Nội dung giáo dục trẻ khiếm thính

Nêu và giải thích những nội dung cơ bản trong GD trẻ khiếm thính

- Cho ví dụ minh họa cho từng nội dung

- Chỉ ra những nội dung giáo dục trong tình huống thực tế

 

ppt19 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 06/09/2016 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Nội dung giáo dục trẻ khiếm thính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NỘI DUNG GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNHBài 3- Nêu và giải thích những nội dung cơ bản trong GD trẻ khiếm thính- Cho ví dụ minh họa cho từng nội dung- Chỉ ra những nội dung giáo dục trong tình huống thực tếMục tiêu1. Giáo dục trí tuệ2. Giáo dục thể chất3. Giáo dục đạo đức4. Giáo dục thẩm mỹ5. Giáo dục lao động1. Giáo dục trí tuệ- Hình thành ngôn ngữ- Phát triển năng lực nhận thức và kỹ năng áp dụng chúng trong cuộc sống.- Hình thành phẩm chất của nhân cách -> nâng cao hiệu quả HĐ trí tuệMục đíchNhiệm vụ- Hình thành, phát triển, hoàn thiện kiến thức.- Phát triển và điều chỉnh các phương thức hoạt động trí tuệ- Phát triển phẩm chất trí tuệ cá nhân- Hình thành văn hoá lao động trí tuệ- Lĩnh hội các phương pháp tiếp nhận và áp dụng kiến thức1. Giáo dục trí tuệĐiều kiện để GDTT có hiệu quả+ Lĩnh hội kiến thức có hệ thống, rộng, sâu+ Lĩnh hội ngôn ngữ song song với kiến thức+ PTNN tích cực đa dạng+ Dựa trên kinh nghiệm sống của trẻ và làm phong phú kinh nghiệm đó + Mở rộng thế giới quan của trẻ và phát triển sở thích, năng lực và nhận thức của trẻ.1. Giáo dục trí tuệMục đích2. Giáo dục thể chấtPhát triển những phẩm chất và năng lực thể chất của con người: - hình thành các kỹ năng vận động, tố chất thể lực;- rèn luyện sức khoẻ;- giảm thiểu những rối loạn thể chất do tật khiếm thính gây ra. Nhiệm vụ2. Giáo dục thể chất- Xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý và hình thành thói quen, nề nếp sinh hoạt ở trẻ- Hình thành ngôn ngữ- Tiến hành GDTC trong các hoạt động khác nhau- Tạo sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và bác sĩ.Các giai đoạn hình thành nhận thức đạo đức3. Giáo dục đạo đức 1. Lĩnh hội các chuẩn mực hành vi thực tiễn2. Tìm hiểu các khái niệm đạo đức3. Áp dụng kiến thức vào hoạt độngNhiệm vụ3. Giáo dục đạo đức - Hình thành ở trẻ thói quen, hành vi, tình cảm và nhận thức đạo đức (Khái niệm, ý nghĩa của các chuẩn mực). - Liên hệ mật thiết với mức độ PTNN và tư duy của trẻ. Mục đích4. Giáo dục thẩm mỹ- Phát triển khả năng tri giác, lĩnh hội, đánh giá các đối tượng trong nghệ thuật và trong hiện thực; - Lôi cuốn trẻ vào quá trình tự giáo dục, - Hình thành năng lực sáng tạo trong nghệ thuật, vẻ đẹp thể chất và tinh thần Nhiệm vụ4. Giáo dục thẩm mỹ- Phát triển năng lực cảm thụ cái đẹp- Phát triển óc thẩm mỹ, đánh giá, bình luận gắn liền với PTNN và tư duy. - Phát triển năng lực sáng tạo của trẻNhiệm vụ5. Giáo dục lao động- Hình thành thái độ đối với lao động. - Nhận thức giá trị người lao động, mong muốn lao động + Chuẩn bị về đạo đức + Chuẩn bị tâm lý + Chuẩn bị về thực tế- PTNN, củng cố kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, điều chỉnh các thiếu sót trong phát triển thể chất.Hình thức giáo dục lao động5. Giáo dục lao động- Lao động học tập - Dạy lao động- Lao động xã hội- Lao động trong cuộc sống hàng ngày Bài tập 1 Cô giáo cho trẻ quan sát sự nảy mầm từ hạt. Trong quá trình quan sát, cô cho trẻ nêu những ý kiến của mình về những điều kiện cần có để hạt có thể nảy mầm và cây có thể lớn lên đó là đất, nước và ánh sáng; cung cấp cho trẻ những từ mới “nảy mầm”, “ẩm”, “gieo hạt” và những câu mới “Cô gieo hạt vào đất”, “Hạt nảy mầm thành cây”, “Em tưới nước cho cây”; khuyến khích và giúp trẻ tự gieo hạt, chăm sóc cây của mình. Hãy chỉ ra những nội dung giáo dục của giờ học trên. Bài tập 2. Xem phim Tiết dạy lớpTrả lời câu hỏi1. Nhöõng noäi dung naøo ñöôïc chuyeån taûi trong giôø daïy?2. Noäi dung naøo chieám vai troø chuû ñaïo?3. Nhöõng noäi dung khaùc ñöôïc tích hôïp nhö theá naøo?Hãy thiết kế các hoạt động nhằm phát triển vốn từ cho trẻ khiếm thính. (Đề tài tự chọn)Bài tập 3Hãy sử dụng hoạt động tạo hình để phát triển các nội dung giáo dục cho trẻ khiếm thính. (Đề tài tự chọn)Bài tập 4Bài tập 3Hãy nêu các bước để hình thành hành vi tiết kiệm cho trẻ khiếm thính MN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptc_chung_gdhkt_bi_3_lotus_8528.ppt