Ôn thi kết thúc môn Khai thác và QTM Windows

ãy thực hiện những công việc sau để quản lý mạng cho công ty:

1. Thăng cấp server thành một máy điều khiển miền (domain controller) abc.com,

các máy client gia nhập ( join ) vào miền abc.com

2. Cài đặt dịch vụ DHCP để cấp địa chỉ IP động cho các users. Cấp IP cho máy

Giám đốc địa chỉ 192.168.1.100/24.

3. Phân giải tên miền sang IP và ngược lại cho các server.

4. Tạo các OU: GiamDoc, Ketoan, Nhansu, Kinhdoanh

5. Tạo các user: giamdoc, kt1, kt2, ns1, ns2, kd1, kd2

6. Tạo thu muc DATA trong ổ đĩa C:\, trong DATA có c

pdf2 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 16/07/2021 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Ôn thi kết thúc môn Khai thác và QTM Windows, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường CĐ CNTT TP. HCM Page 1 of 2 ÔN THI KẾT THÚC MÔN Khai Thác Và QTM Windows Bạn đang làm việc cho công ty tên là ABC. Công ty bạn có sơ đồ mạng như sau: Hãy thực hiện những công việc sau để quản lý mạng cho công ty: 1. Thăng cấp server thành một máy điều khiển miền (domain controller) abc.com, các máy client gia nhập ( join ) vào miền abc.com 2. Cài đặt dịch vụ DHCP để cấp địa chỉ IP động cho các users. Cấp IP cho máy Giám đốc địa chỉ 192.168.1.100/24. 3. Phân giải tên miền sang IP và ngược lại cho các server. 4. Tạo các OU: GiamDoc, Ketoan, Nhansu, Kinhdoanh 5. Tạo các user: giamdoc, kt1, kt2, ns1, ns2, kd1, kd2 6. Tạo thu muc DATA trong ổ đĩa C:\, trong DATA có các thư mục sau: giamdoc, ketoan, nhansu, kinhdoanh và thumucchung. Phân quyền trên các thư mục đáp ứng các yêu cầu sau: a. User Giamdoc có toàn quyền trên tất cả các thư mục. b. Các users phòng nào thì sẽ có quyền read, write và modify trên thư mục của phòng đó, và không có quyền gì trên các thư mục khác c. Các users ở tất cả các phòng ban chỉ có quyền read trên thumucchung. 7. Cấu hình các Policy sau: 192.168.1.2 Mail.abc.com 192.168.1.3 www.abc.com 192.168.1.4 Trường CĐ CNTT TP. HCM Page 2 of 2 a. Khi các users đăng nhập vào sẽ hiện lên thông điệp: “Chao mung den voi cong ty ABC.” b. Map (ánh xạ) thư mục DATA trên server thành disk Z:\ cho tất cả các users trong domain. c. Làm mất control panel và ngăn người dùng sử dụng Internet Explorer ---------- hết ----------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfon_thi_ket_thuc_mon_khai_thac_va_qtm_windows.pdf
Tài liệu liên quan