Phân nhánh phế quản và các thùy – Phân thùy phổi

Khí quản.

Phế quản gốc

Nơi xuất phát của các

phế quản thùy

pdf56 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 16/09/2016 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Phân nhánh phế quản và các thùy – Phân thùy phổi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân nhánh phế quản và các thùy – phân thùy phổi Khí quản. Phế quản gốc Nơi xuất phát của các phế quản thùy Phân nhánh phế quản và X quang lồng ngực Phân nhánh phế quản và X quang lồng ngực T: khí quản BLSd: PQ thùy trên phải BLSg: PQ thùy trên trái. Phân nhánh phế quản và bronchography Phân nhánh phế quản và bronchography Phân nhánh phế quản và CT scan T: khí quản Phân nhánh phế quản và CT scan BSd: PQ gốc phải BSg: PQ gốc trái Phân nhánh phế quản và CT scan BLSd: PQ thùy trên phải. PQ phân thùy đỉnh của thùy trên phải B1 Phân nhánh phế quản và CT scan PQ hạ phân thùy của phân thùy đỉnh thùy trên phải B1a, B1b Phân nhánh phế quản và CT scan PQ phân thùy lưng của thùy trên phải. B2 PQ phân thùy bụng của thùy trên phải. B3 Phân nhánh phế quản và CT scan PQ hạ phân thùy của phân thùy lưng thùy trên phải. B2a, B2b PQ hạ phân thùy của phân thùy bụng thùy trên phải. B3a, B3b Một dị dạng: Phế quản phân thùy đỉnh phải xuất phát từ khí quản: bronche tracheale droit BLM: PQ thùy giữa PQ phân thùy ngoài thùy giữa phổi phải: B4 PQ phân thùy trong thùy giữa phổi phải: B5 BLI: PQ trung gian PQ phân thùy đỉnh của thùy dưới phải: phế quản phân thùy Fowler Nelson. B6 PQ phân thùy cạnh tim (trong) của thùy dưới phải: B7 PQ phân thùy trước-đáy của thùy dưới phải: B8 PQ phân thùy bên-đáy của thùy dưới phải: B9 PQ phân thùy sau-đáy của thùy dưới phải: B10 PQ hạ phân thùy của phân thùy lưng-đáy thùy dưới phải B10a, B10b BSg: PQ gốc trái. BC: PQ culmen Phân nhánh phế quản và CT scan PQ culmen chia hai: PQ phân thùy đỉnh – lưng: B1-2 và PQ phân thùy bụng: B3. BLSg: PQ thùy trên trái (chia hai: PQ culmen và PQ thùy lưỡi) BL: PQ thùy lưỡi PQ phân thùy trên thùy lưỡi phổi trái: B4 PQ phân thùy dưới thùy luỡi phổi trái: B5 BLIg: PQ thùy dưới trái PQ phân thùy đỉnh thùy dưới trái – phân thùy Fowler – Nelson: B6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfct_giai_phau_phan_thuy_phoi_8537.pdf
Tài liệu liên quan