Quản trị quan hệ khách hàng - Chương 8: Thực hiện chăm sóc khách hàng

Chỉ dẫn rõ

ràng & minh

bạch

• cách thức

SD website

của DN

HD cách

• thêm hàng

vào giỏ

• đặt hàng

• duyệt SP

• thanh toán &

việc cần làm

trong QT

pdf7 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Quản trị quan hệ khách hàng - Chương 8: Thực hiện chăm sóc khách hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị Quan hệ Khách hàng Đại học – Cao đẳng không phải Cấp 4 GV – F. CEO Đặng Trang Viễn Ngọc co m pa ny n am e 1 2 3 4 TỔNG QUAN VỀ KHÁCH HÀNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG Nội dung XÂY DỰNG QUI TRÌNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ KH co m pa ny n am e 5 6 7 8 XÂY DỰNG TRUNG TÂM CHĂM SÓC KH XỬ LÝ THAN PHIỀN KHIẾU NẠI VĂN HÓA CHĂM SÓC KH THỰC HIỆN CHĂM SÓC KH Nội dung co m pa ny n am e 8. Thực hiện CSKH Thường xuyên TL CH của KH Những diễn đàn thảo luận Hỗ trợ qua email Hỗ trợ qua điện thoại Hỗ trợ kiểm tra hàng THỰC HIỆN Những chỉ dẫn về website Những vấn đề thiết yếu co m pa ny n am e 8.1. Những chỉ dẫn về website 8.1.2 8.1.3 8.1.1 chỉ dẫn rõ ràng & minh bạch • cách thức SD website của DN HD cách • thêm hàng vào giỏ • đặt hàng • duyệt SP • thanh toán & việc cần làm trong QT thanh toán chỉ cho KH • SDDV của bạn • nơi đặt CT giới thiệu DV và cách SD CT co m pa ny n am e Kết luận 1 CSKH có thể quyết định DT của DN 2 thoả mãn & HT KH trước & sau bán sẽ thu hút KH mới với website & thu hút họ quay lại 3 cung cấp cho KH những gì họ muốn  họ sẽ quay lại với thiện ý tốt www.dangtrangvienngoc.tk Chúc các bạn ôn thi và thi tốt!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbgdt_quan_tri_quan_he_khach_hang_c8_1488.pdf
Tài liệu liên quan