Quyết định cá biệt

Tổng quan về quyết định cá biệt

Bố cục nội dung và thể thức

Một số mẫu quyết định cá biệt

 

ppt21 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 18/08/2016 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Quyết định cá biệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆTTổng quan về quyết định cá biệtBố cục nội dung và thể thứcMột số mẫu quyết định cá biệtI. Tổng quan về quyết định cá biệt Khái niệm QĐ cá biệt là một hình thức văn bản cá biệt dùng để giải quyết các vụ việc cụ thể, trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp luật nhất định.I. Tổng quan về quyết định cá biệt2. Các loại QĐ cá biệt- Xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý theo hướng tích cực- Trừng phạt, cưỡng chế NN đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật- Ban hành văn bản đi kèmII. Bố cục nội dung và thể thức của QĐCB Thể thứcQuốc hiệu và tiêu ngữCơ quan ban hành VBSố và ký hiệuĐịa danh, ngày tháng nămTên loại và trích yếuNội dungChức vụ người ký, chữ kýCon dấuNơi nhậnCác yếu tố khác(Thông tư 01/2011/TT-BNV)Phụ lục IV-TT 01: Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức VB 2. Nội dung2.1. Bố cục Viện dẫn pháp lý Căn cứ Căn cứ Căn cứ Căn cứĐiều khoản thi hành Điều 1. Điều 2. Điều 3.2. Nội dungMối quan hệ giữa viện dẫn pháp lý và điều khoản thi hànhĐiỀU KHOẢN THI HÀNHVIỆN DẪN PHÁP LÝ2. Nội dung2.2. Viện dẫn pháp lýCăn cứ pháp lýCăn cứ xác định thẩm quyềnCăn cứ xác định nội dungCăn cứ thực tiễnCăn cứ thực tếCăn cứ thủ tục2. Nội dung2.3. Điều khoản thi hành Điều 1. Nội dung chính Điều 2. Quyền lợi, nghĩa vụ Điều 3. Trách nhiệm thi hành Điều 1. Nội dung chính Điều 2. Trách nhiệm thi hànhIII. Một số mẫu quyết định cá biệt Mẫu chungQUYẾT ĐỊNHVề việcTHẨM QUYỀN BAN HÀNHCăn cứ..........................................................;Căn cứ................................................................................;Xét đề nghị của................................................,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.........................................................................Điều 2. .............................................................Điều 3. .................................................................../.TÊN CƠ QUANSố: /QĐ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc, ngày tháng năm Nơi nhận:..;..; Lưu: VT, QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tênIII. Một số mẫu quyết định cá biệt 2. Mẫu quyết định ban hành, phê duyệt một văn bản khácQUYẾT ĐỊNHBan hành (Phê duyệt)THẨM QUYỀN BAN HÀNHCăn cứ..........................................................;Xét đề nghị của................................................,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này (Phê duyệt).........................Điều . ...................................................../.TÊN CƠ QUANSố: /QĐ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc, ngày tháng năm Nơi nhận:..;..; Lưu: VT, QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ(Chữ ký, dấu)Họ và tênIII. Một số mẫu quyết định cá biệt 3. Mẫu quyết định tuyển dụngQUYẾT ĐỊNHVề việc tuyển dụng và phân công công tácTHẨM QUYỀN BAN HÀNHCăn cứ Quyết định sốngàyvề việc thành lập;Căn cứ Quyết định củasốvề việc điều động Ông (Bà) về công tác tại;Xét đơn xin vào làm việc tại của ông (bà);Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tuyển dụng ông (bà) sinh ngày, quê quánvề công tác tạikể từ ngàyĐiều 2. Ông (Bà)phải trải qua thời gian tập sự làtháng. Trong thời gian tập sự ông (bà)được hưởng% mức lương khởi điểm của ngạchmã sốhệ sốvà các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc liên quan và ông (bà)chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Thảo luậnSự khác nhau giữa Quyết định cá biệt với các văn bản hành chính thông thường khác?VD: Quyết định cá biệt – Công vănTên loại VB  Mục đích ban hành  Yêu cầu  Nội dung  Diễn đạt nội dung đóXin cảm ơn đã chú ý theo dõi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptquyet_dinh_ca_biet_5638.ppt
Tài liệu liên quan