Sinh học - Chương 4: Một số thành tựu về nấm men bia

Hướng xử lý đểcải thiện đặc tính công nghệ

của nấm men bia

4.2. Phương pháp tạo giống mới

4.3. Công nghiệp sản xuất men giống

pdf7 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 01/09/2016 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Sinh học - Chương 4: Một số thành tựu về nấm men bia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.1. Hướng xử lý để cải thiện đặc tính công nghệ của nấm men bia 4.2. Phương pháp tạo giống mới 4.3. Công nghiệp sản xuất men giống CHƯƠNG 4 MỘT SỐ THÀNH TỰU VỀ NẤM MEN BIA 2Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.1. Cải thiện đặc tính công nghệ nấm men bia Giống nấm men bia Phân lập từ thiên nhiên Tạo chủng mới Hướng nghiên cứu tạo chủng mới Cải thiện Bổ sung 23Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) Các lĩnh vực nghiên cứu Enzyme Cải thiện quá trình lên men bia Kiểm tra Sản phẩm mới 4.1. Cải thiện đặc tính công nghệ nấm men bia 4Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) Enzyme Amylase Protease β-glucanase Enzyme của quá trình dị hóa các nguồn glucid khác như pentose, cellobiose, cellulose, lactose α-acetolactate decarboxylase 4.1. Cải thiện đặc tính công nghệ nấm men bia 35Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) Cải thiện quá trình lên men bia Khả năng chịu ethanol, áp lực thẩm thấu Khả năng kết lắng Tốc độ dị hóa glucid Hiệu suất tổng hợp sinh khối Tỉ lệ các sản phẩm phụ Sinh tổng hợp valine Độ bền bọt Yếu tố killer Ổn định hoạt tính Nhiệt độ lên men cao 4.1. Cải thiện đặc tính công nghệ nấm men bia 6Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) Kiểm tra Marker Sản phẩm mới Hiệu suất sinh tổng hợp ethanol Thay đổi mùi và vị 4.1. Cải thiện đặc tính công nghệ nấm men bia 47Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.1. Hướng xử lý để cải thiện đặc tính công nghệ của nấm men bia 4.2. Phương pháp tạo giống mới 4.3. Công nghiệp sản xuất men giống CHƯƠNG 4 MỘT SỐ THÀNH TỰU VỀ NẤM MEN BIA 8Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.2. Phương pháp tạo giống mới 2 nhóm phương pháp Đột biến (mutation) Vật lý Hóa học → Nhận xét Tái tổ hợp gene (gene recombination) 59Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.2. Phương pháp tạo giống mới Tái tổ hợp gene Tách gene từ donor cell Chuẩn bị open plasmid Chuẩn bị recombinant plasmid Chuyển gene vào tế bào → Ví dụ: phương pháp spheroplasting Kết quả Plasmid Chromosome 10Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 611Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.1. Hướng xử lý để cải thiện đặc tính công nghệ của nấm men bia 4.2. Phương pháp tạo giống mới 4.3. Công nghiệp sản xuất men giống CHƯƠNG 4 MỘT SỐ THÀNH TỰU VỀ NẤM MEN BIA 12Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.3. Công nghiệp sản xuất men giống Vai trò của giống nấm men (inoculum) trong sản xuất bia Sự phát triển của kỹ thuật gen Thương mại hóa nấm men 713Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.3. Công nghiệp sản xuất men giống Công nghiệp sản xuất giống vi sinh vật Sự hình thành và phát triển Các sản phẩm trao đổi chất Thực phẩm 14Lê Văn Việt Mẫn (3/2009) 4.3. Công nghiệp sản xuất men giống Một số công ty Lallemand Proenol Một số sản phẩm Nấm men bánh mì Nấm men cồn Nấm men vang Nấm men bia Vi khuẩn lactic Nấm sợi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdflec_4_8525.pdf
Tài liệu liên quan