Sinh học - Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường

Hàng ngày môi trường cung cấp cho

cơ thể những chất nào? Đồng thời

cơ thể thải và bài tiết ra môi trường

ngoài những sản phẩm chủ yếu nào?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 01/09/2016 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Sinh học - Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể và môi trườngCơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ tiêu hóaHệ bài tiếtO2CO2TĂ, nước, MKphânHàng ngày môi trường cung cấp cho cơ thể những chất nào? Đồng thời cơ thể thải và bài tiết ra môi trường ngoài những sản phẩm chủ yếu nào?nước tiểuSơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể và môi trườngCơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ tiêu hóaHệ bài tiếtO2CO2TĂ, nước, MKphânNhững sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?nước tiểuDAMỒ HÔICơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ bài tiếtCO2nước tiểuDAMỒ HÔISƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT Vậy thực chất của hoạt động bài tiết là gì?Cơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ bài tiếtCO2nước tiểuDAMỒ HÔISƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾTHãy rút khái niệm bài tiết?Cơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ bài tiếtCO2nước tiểuDAMỒ HÔISƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT Hoạt động bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?Cơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ bài tiếtCO2Các sản phẩm: khí cacbonic, nước tiểu,mồ hôi đượcbài tiết ra khỏi cơ thể nhờ cơ quan nào?nước tiểuDAMỒ HÔISƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾTCơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ bài tiếtCO2Trong các hoạt động bài tiết, hoạt động nào đóng vai trò quan trọng nhất?nước tiểuDAMỒ HÔISƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾTCơ thể Môi trường ngoàiMôi trường ngoàiHệ hô hấpHệ bài tiếtCO2Vì một lí do nào đó: VD: + Bị bệnh bí tiểu → không tiểu đượcthì cơ thể sẽ có những biểu hiện như thế nào? Vì sao?nước tiểuDAMỒ HÔISƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptba_i_tie_t_va_co_quan_ba_i_tie_t_nuo_c_tie_u_4687.ppt
Tài liệu liên quan