Sinh học - Thương phẩn học hàng thực phẩm

Sinh viên hiểu được đối tượng và nội dung nghiên

cứu của môn học.

„ Hiểu được các nhóm hàng thực phẩm dùng làm

nguyên liệu chính trong quá trình chếbiến thức ăn,

đồuống.

„ Nắm được kết cấu nội dung của môn học.

pdf6 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 01/09/2016 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Sinh học - Thương phẩn học hàng thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/19/2009 1 Trình bày: TS. Đàm Sao Mai 10/19/2009 2 MỤC TIÊU MÔN HỌC „ Sinh viên hiểu được đối tượng và nội dung nghiên cứu của môn học. „ Hiểu được các nhóm hàng thực phẩm dùng làm nguyên liệu chính trong quá trình chế biến thức ăn, đồ uống. „ Nắm được kết cấu nội dung của môn học. 10/19/2009 3 NỘI DUNG „ Đối tượng nghiên cứu: ™ Nghiên cứu giá trị sử dụng của hàng thực phẩm. ™ Giá trị sử dụng của hàng thực phẩm là tổng hợp những tính chất của hàng thực phẩm, thỏa mãn một số nhu cầu của cơ thể con người. ™ Những tính chất của hàng thực phẩm được hình thành từ tự nhiên, chế biến và bảo quản. ™ Giá trị sử dụng là công cụ của vật phẩm và được xác định dần theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 10/19/2009 4 NỘI DUNG „ Nội dung nghiên cứu: „ Nghiên cứu những tính chất và thành phần cấu tạo của hàng thực phẩm. „ Vai trò ý nghĩa của các loại thực phẩm đối với cơ thể con người. „ Đề cập đến những phương pháp kiểm tra chất lượng thực phẩm, bao gói, phương thức vật chuyển và chế độ bảo quản thực phẩm. „ Nghiên cứu đặc điểm công nghệ của quá trình sản xuất, phân tích những nguyên nhân gây biến đổi, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm trong quá trình lưu thông. 10/19/2009 5 KẾT CẤU NỘI DUNG MÔN HỌC Nội dung Thời gian ( tiết) LT BT KT Phần một: Đại cương về hàng thực phẩm 3 Phần hai: Các nhóm hàng thực phẩm 25 2 Chương 1: Thịt gia súc, gia cầm 6 Chương 2: Cá và thủy hải sản 6 1 Chương 3: Lương thực –rau quả 6 Chương 4: Trứng gia cầm 3 Chương 5: Sữa và các chất béo thực phẩm 4 1 Tổng 28 2 10/19/2009 6 Nhiệm vụ của sinh viên „ Dự giờ trên lớp :> 75%. „ Bài tập: trên lớp và ở nhà „ Thực hiện đầy đủ các bài kiểm tra thường kỳ: „ Loại hình 15’: không báo trước. „ Loại hình 1 tiết : sau 15 tiết học thực hiện 1 bài kiểm tra, được thông báo trước. „ Thi kết thúc học phần:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01_modau_4722.pdf
Tài liệu liên quan