Sơ đồ hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn

Sơ đồ 1: Hạch toán tiền mặt.

Sơ đồ 2: Hạch toán tiền gửi ngân hàng.

Sơ đồ 3: Hạch toán tiền đang chuyển.

Sơ đồ 4: Hạch toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

Sơ đồ 5: Hạch toán đầu tư ngắn hạn khác.

doc92 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 6download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSo_do_hach_toan[1].doc