Tài liệu tổ chức thi công đường – Chương 2: Các phương pháp tổ chức thi công đường ôtô

1- Phân loại các phương pháp tổ chức thi công:

Tất cả các phương pháp tổ chức thi công đường ôtô được phân ra làm 3 nhóm như sau:

+ Nhóm các phương pháp tổ chức thi công phi dây chuyền, bao gồm các phương pháp sau:

- Phương pháp tổ chức thi công theo kiểu tuần tự.

- Phương pháp tổ chức thi công theo kiểu song song.

+ Nhóm các phương pháp tổ chức thi công dây chuyền, bao gồm:

- Phương pháp tổ chức thi công theo dây chuyền.

+ Nhóm các phương pháp tổ chức thi công hỗn hợp: phối hợp giữa các phương pháp tổ chức thi công phi dây chuyền với phương pháp tổ chức thi công theo dây chuyền ta được phương pháp tổ chức thi công hỗn hợp.

+ Mặc dù được chia thành các nhóm như trên, nhưng thực ra chỉ có 3 phương pháp tổ chức thi công cơ bản, đó là:

- Phương pháp tổ chức thi công tuần tự.

- Phương pháp tổ chức thi công song song.

- Phương pháp tổ chức thi công dây chuyền.

 

doc26 trang | Chia sẻ: hungpv | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 3070 | Lượt tải: 16download
Nội dung tài liệu Tài liệu tổ chức thi công đường – Chương 2: Các phương pháp tổ chức thi công đường ôtô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docC2 tctcdoto.doc
Tài liệu liên quan