Thiết kế số - Công nghệ thực hiện mạch: Transistor NOMOS và PMOS, cổng logic CMOS

Mạch logic được hình thành từ các transistor, và được

điều khiển bởi tín hiệu logic x

Loại thường được dùng để thực hiện chuyển mạch là

metal oxide semiconductor field effect transistor

(MOSFET)

Có 2 loại MOSFET là: N-channel (NMOS) và P-channel (PMOS)

Trước kia mạch dùng hoặc NMOS hoặc PMOS

transistors, hiện nay dùng cả hai và được gọi

Complementary MOS - CMOS

pdf19 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 26/08/2016 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thiết kế số - Công nghệ thực hiện mạch: Transistor NOMOS và PMOS, cổng logic CMOS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người trình bày: TS. Hoàng Mạnh Thắng Giá trị logic và mức điện áp Vss =0v, Vdd là điện áp nguồn cấp, VDD=+5V/+3.3V Mức V0,max và V1, min phụ thuộc vào công nghệ Chương 4 2 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Các chuyển mạch transistor  Mạch logic được hình thành từ các transistor, và được điều khiển bởi tín hiệu logic x  Loại thường được dùng để thực hiện chuyển mạch là metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET)  Có 2 loại MOSFET là: N-channel (NMOS) và P- channel (PMOS)  Trước kia mạch dùng hoặc NMOS hoặc PMOS transistors, hiện nay dùng cả hai và được gọi Complementary MOS - CMOS Chương 4 3 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Chuyển mạch dùng NMOS transistor Chương 4 4 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Chuyển mạch dùng NMOS transistor  Transistor hoạt động bằng cách điều khiển điện áp VG ở cổng G  Nếu VG ở mức thấp thì không có kết nối giữa cực G và D  transistor ở trạng thái OFF  Nếu VG ở mức cao thì transistor ON và làm việc giống chuyển mạch được đóng giữa cực G và D Chương 4 5 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng PMOS transistor làm việc như chuyển mạch Chương 4 6 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Chuyển mạch dùng PMOS transistor  Transistor hoạt động bằng cách điều khiển điện áp VG ở cổng G  Nếu VG ở mức CAO thì không có kết nối giữa cực G và D  transistor ở trạng thái OFF  Nếu VG ở mức THẤP thì transitor ON và làm việc giống chuyển mạch được đóng giữa cực G và D Chương 4 7 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng NMOS và PMOS trong mạch logic Chương 4 8 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng NMOS và PMOS trong mạch logic (cont.) Khi NMOS được ON thì cực D nối xuống GND. Khi PMOS được ON thì cực D nối VDD, Lý do là: NMOS ko thể dùng để nối cực D hoàn toàn lên VDD và PMOS ko thể dùng để nối cực D hoàn toàn xuống GND. Do vậy, cả PMOS và NMOS được dùng theo cặp trong mạch CMOS Chương 4 9 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng logic dùng CMOS  Cổng này liên quan đến NMOS khi pull-down network (PDN) và PMOS trong pull-up network (PUN)  Các chức năng được thực hiện bởi PDN và PUN là nghich đảo của nhau  PDN và PUN sử dụng số transistor như nhau và được đặt sao cho đối lập nhau: PDN có các transistor nối nối tiếp thì PUN có các PMOS nối song song và ngược lại. Chương 4 10 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng logic CMOS Chương 4 11 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng NOT dùng CMOS Chương 4 12 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng NAND dùng CMOS Chương 4 13 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng NOR dùng CMOS Chương 4 14 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng AND dùng CMOS Chương 4 15 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng OR dùng CMOS Chương 4 16 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Buffer không đảo dùng CMOS Chương 4 17 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Cổng truyền dùng CMOS Chương 4 18 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng Buffer 3 trạng thái dùng CMOS Chương 4 19 Khoa ĐT-VT, Đại học Bách Khoa Hà nội Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftks_13_4687.pdf
Tài liệu liên quan