Thủ tục hải quan - Trần Quang Vũ

Khái niệm, cơ cấu tổ chức hải quan Việt Nam

o Các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam

o Phân biệt hải quan với các lực lượng khác

pdf285 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Ngày: 23/09/2020 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Thủ tục hải quan - Trần Quang Vũ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hời gian 365 ngày: + Không bị xử lý về hành vi buôn lậu. + Không bị xử lý về hành vi trốn thuế. + Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan. o Không còn nợ thuế quá hạn quá 90 ngày. Th.S Trần Quang Vũ 1. Phân luồng tờ khai 199 Tiêu chí đánh giá làm cơ sở phân luồng tờ khai: o Kết quả phân tích thông tin, đánh giá mức độ rủi ro trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; o Thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan; o Lựa chọn ngẫu nhiên để đánh giá mức độ tuân thủ của đối tượng quản lý hải quan. Th.S Trần Quang Vũ Phân luồng tờ khai 200 Th.S Trần Quang Vũ Bước 2: Kiểm tra hồ sơ hải quan 201 Th.S Trần Quang Vũ Kiểm tra hồ sơ hải quan là việc kiểm tra chi tiết, toàn bộ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. - Kiểm tra xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế. - Kiểm tra tham vấn, xác định trị giá hải quan. - Kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa. - Kiểm tra về thuế và chính sách thuế. Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa 202 Th.S Trần Quang Vũ Chi cục trưởng Hải quan quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa: - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra qua máy soi, cân, thiết bị khác hoặc kiểm tra thủ công. - Mức độ kiểm tra: Kiểm tra tỷ lệ hàng hóa hoặc toàn bộ. Bước 4: Nộp thuế, lệ phí và thông quan 203 Th.S Trần Quang Vũ Bước 5: Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ 204 Th.S Trần Quang Vũ Công chức được giao nhiệm vụ quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ theo dõi hồ sơ đã được thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản mà còn nợ các chứng từ bản gốc được phép chậm nộp, bao gồm cả kết quả kiểm tra chuyên ngành thuộc bồ hồ sơ hải quan hoặc còn vướng mắc chưa hoàn tất thủ tục hải quan. Thủ tục hải quan hàng XNK thương mại 205 Th.S Trần Quang Vũ Bộ hồ sơ hải quan 206 Bộ hồ sơ hải quan đối với hàng nhập khẩu: a) Tờ khai hải quan. b) Hợp đồng mua bán hàng hoá. c) Hóa đơn thương mại. d) Vận đơn. e) Các giấy tờ khác: - Bản kê chi tiết hàng hoá đối; - Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch: nộp 01 bản chính; - Chứng thư giám định: nộp 01 bản chính; Th.S Trần Quang Vũ Thời gian làm thủ tục 207 - Thời hạn giải quyết: 8 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ - Cơ quan có thẩm quyền: Chi cục Hải quan - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan - Lệ phí (nếu có): 20.000 đồng - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Tờ khai hàng hóa nhập khẩu HQ/2002-NK; + Mẫu Biên bản bàn giao hồ sơ Th.S Trần Quang Vũ 2. Thủ tục hải quan hàng gia công 208 o Gia công là hành vi thương mại, theo đó bên nhận gia công thực hiện việc gia công hàng hoá theo yêu cầu, bằng nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để hưởng tiền gia công. o Nội dung gia công gồm: - Sản xuất, chế biến, chế tác, sửa chữa, tái chế, - Lắp rắp, phân loại, đóng gói hàng hoá theo yêu cầu và bằng nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công. Th.S Trần Quang Vũ Gia công hàng gia hóa xuất nhập khẩu 209 Th.S Trần Quang Vũ Gia công hàng gia hóa xuất nhập khẩu 210 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan hàng gia công 211 Th.S Trần Quang Vũ Bước 1: Thông báo hợp đồng gia công 212 Th.S Trần Quang Vũ Bước 2: Thông báo định mức 213 Th.S Trần Quang Vũ Bước 3 & 4: Nhập khẩu nguyên liệu 214 Th.S Trần Quang Vũ Bước 5: Thanh khoản hợp đồng gia công 215 Th.S Trần Quang Vũ Xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa 216 Sau khi thanh khoản hợp đồng gia công, nguyên liệu, vật tư dư thừa sẽ được xử lý như sau: o Bán tại thị trường Việt Nam. o Xuất khẩu trả ra nước ngoài. o Chuyển sang hợp đồng gia công khác. o Biếu, tặng tại Việt Nam. o Tiêu hủy tại Việt Nam. Th.S Trần Quang Vũ 3. TTHQ đối với hàng nhập SXXK 217 o Hàng nhập để sản xuất xuất khẩu là hàng hóa được doanh nghiệp XNK làm thủ tục hải quan nhập (nguyên liệu, vật tư) để chế biến thành phẩm, sau đó xuất khẩu ra ra nước ngoài. Th.S Trần Quang Vũ Hàng nhập để sản xuất hàng xuất khẩu 218 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan hàng nhập SXXK 219 Th.S Trần Quang Vũ Bước 1: Đăng ký nguyện liệu, định mức 220 • Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập sản xuất xuất khẩu và định mức nguyên vật liệu cho cơ quan hải quan (tương tự loại hình gia công). Th.S Trần Quang Vũ Bước 2: Nhập khẩu nguyên vật liệu SXXK 221 • Thủ tục hải quan tương tự loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu.Doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu. Th.S Trần Quang Vũ Bước 3: Xuất khẩu thành phẩm 222 • Thủ tục hải quan tương tự loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp được miễn thuế xuất khẩu. Th.S Trần Quang Vũ Bước 4: Thanh khoản tờ khai nhập SXXK 223 Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản đầy đủ, đúng quy định, gồm: - Đơn đề nghị thanh khoản. - Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. - Bảng tổng hợp thành phẩm xuất khẩu. Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định thanh khoản tờ khai. Th.S Trần Quang Vũ 4. TTHQ đối với hàng tạm nhập – tái xuất 224 o Tạm nhập để tái xuất là việc mua hàng của một nước để bán cho một nước khác trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam, rồi làm thủ tục xuất khẩu mà không qua gia công chế biến. Th.S Trần Quang Vũ Tạm nhập – tái xuất 225 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan hàng tạm nhập – tái xuất 226 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan hàng tạm nhập – tái xuất 227 o Bước 1: Nhập khẩu hàng hóa theo loại hình tạm nhập – tái xuất. Thủ tục tương tự như hàng kinh doanh XNK. Thời hạn tạm nhập: 60 ngày. o Bước 2: Xuất khẩu hàng hóa theo loại hình tạm nhập – tái xuất. Thủ tục tương tự như hàng kinh doanh XNK. o Bước 3: Thanh khoản tờ khai tạm nhập – tái xuất. Th.S Trần Quang Vũ Một số lưu ý khi làm thủ tục hải quan 228 o Doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu ở cửa khẩu nào thì xuất khẩu ở cửa khẩu đó. o Hàng hoá tạm nhập có thể được chia thành nhiều lô hàng để tái xuất. o Hàng hóa tạm nhập phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan o Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập hàng hoá chịu trách nhiệm thanh khoản tờ khai tạm nhập. Th.S Trần Quang Vũ 5. TTHQ hàng xuất nhập khẩu tại chỗ 229 Th.S Trần Quang Vũ 5. TTHQ hàng xuất nhập khẩu tại chỗ 230 Th.S Trần Quang Vũ 5. TTHQ hàng xuất nhập khẩu tại chỗ 231 Th.S Trần Quang Vũ Chuyên đề 5: Thủ tục Hải quan điện tử 232 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục Hải quan điện tử 233 Th.S Trần Quang Vũ Giới thiệu hệ thống VNACCS/VCIS 234 Th.S Trần Quang Vũ Khai báo Hải quan điện tử 235 1. Cài đặt phần mềm khai báo hải quan điện tử; 2. Đăng ký sử dụng chữ ký số 3. Đăng ký khai báo hải quan 4. Thực hiện khai báo hải quan điện tử. Th.S Trần Quang Vũ Phần mềm khai báo Hải quan điện tử 236 Th.S Trần Quang Vũ Đăng ký chữ ký số o Chữ ký số là dạng thông tin dựa trên công nghệ mã hóa đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu. o Chữ ký số mã hóa bằng hàm băm để mã hóa và giải mã văn bản. 237 Th.S Trần Quang Vũ Đăng ký chữ ký số 238 Th.S Trần Quang Vũ Ưu điểm của chữ ký số o Khả năng xác định nguồn gốc: Chữ ký số cho phép mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ của khóa biết. o Tính toàn vẹn: Văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền. o Tính không thể phủ nhận: Chữ ký số là bằng chứng để xác nhận việc gửi, nhận văn bản. 239 Th.S Trần Quang Vũ Ứng dụng chữ ký số trong khai báo hải quan 240 Th.S Trần Quang Vũ Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS 241 www.customs.gov.vn Th.S Trần Quang Vũ Đăng ký sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS o Bước 1: Đăng ký tài khoản quản trị o Bước 2: Đăng ký thông tin người sử dụng hệ thống VNACCS o Bước 3: Sửa thông tin đăng ký (nếu có) o Bước 4: Hệ thống hải quan phê duyệt o Bước 5: Kiểm tra và xác nhận o Bước 6: Tra cứu kết quả đăng ký sau khi được hệ thống hải quan chấp nhận việc đăng ký. 242 Th.S Trần Quang Vũ Khai báo trên hệ thống VNACCS 243 Th.S Trần Quang Vũ Quy trình thủ tục hải quan cơ bản 244 Th.S Trần Quang Vũ 1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA – Pre- registration of Import Declaration) 2. Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC – Import Declaration) 3. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai 4. Phân luồng, kiểm tra, thông quan 5. Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan 1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA) 245 Th.S Trần Quang Vũ - Khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. - Sau khi khai xong màn hình IDA: 133 chỉ tiêu, người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, tự động xuất ra các chỉ tiêu liên quan đến thuế suất, tên tương ứng với các mã nhập vào. - Khi hệ thống cấp số thì bản khai thông tin nhập khẩu IDA được lưu trên hệ thống VNACCS. 1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA) 246 Th.S Trần Quang Vũ 2. Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC) 247 Th.S Trần Quang Vũ - Khi nhận được màn hình đăng ký tờ khai (IDC) do hệ thống phản hồi, người khai hải quan kiểm tra các thông tin đã khai báo, các thông tin do hệ thống tự động xuất ra, tính toán. - Nếu khẳng định các thông tin là chính xác thì gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai. 3. Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai 248 Th.S Trần Quang Vũ o Hệ thống tự động kiểm tra Danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai: doanh nghiệp có nợ quá hạn quá 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản o Nếu doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên thì không được đăng ký tờ khai và hệ thống sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết. 4. Phân luồng, kiểm tra, thông quan 249 Th.S Trần Quang Vũ 5. Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan 250 Th.S Trần Quang Vũ Hệ thống cho phép khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hoá. Sử dụng nghiệp vụ IDD gọi ra màn hình khai thông tin sửa đổi bổ sung. Khi sửa đổi, bổ sung, người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ cấp số cho tờ khai sửa đổi và phản hồi lại các thông tin tờ khai sửa đổi tại màn hình IDE. Ưu điểm của thủ tục hải quan điện tử 251 o Quy trình thủ tục hải quan đơn giản, giảm bớt nguồn lực quản lý cho cơ quan hải quan; o Giảm chi phí cho doanh nghiệp nhờ thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu; o Giảm tiếp xúc giữa hải quan và doanh nghiệp, hạn chế tiêu cực trong hoạt động hải quan; o Đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan. Th.S Trần Quang Vũ Nhược điểm của thủ tục hải quan điện tử 252 o Khai báo hải quan điện tử đòi hỏi phải đào tạo mới cho nhân viên khai báo hải quan và công chức hải quan. o Khai báo hải quan điện tử đòi hỏi hệ thống cơ sở hạ tầng mạng phải ổn định. o Việt Nam triển khai thủ tục hải quan điện tử trong điều kiện chưa có Chính phủ điện tử và các văn bản pháp lý liên quan. o Sự xung đột lợi ích ngay trong nội bộ của cơ quan hải quan. Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 253 1. Buôn lậu: Buôn lậu là hành vi buôn bán vận chuyển hàng hóa, vật phẩm, hàng cấm, tiền tệ qua biên giới trái với quy định của luật pháp. 2. Gian lận thương mại: Gian lận thương mại là những hành vi dối trá lừa lọc trong lĩnh vực thương mại nhằm mục đích thu lợi bất chính mà khoản lợi bất chính này lẽ ra người thực hiện hành vi gian lận không được hưởng. Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 254 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 255 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 256 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 257 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 258 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 259 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 260 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 261 Th.S Trần Quang Vũ Buôn lậu, gian lận thương mại hải quan 262 Th.S Trần Quang Vũ Giả mạo hàng hóa xuất nhập khẩu 263 Th.S Trần Quang Vũ Gian lận thông số kỹ thuật hàng hóa 264 Th.S Trần Quang Vũ Gian lận xuất xứ hàng hóa 265 Th.S Trần Quang Vũ Ôn tập môn học: 1. Giới thiệu về hải quan 266 Đường biển Đường sắt liên vận Hàng không Đường bộ Th.S Trần Quang Vũ Cơ cấu tổ chức Hải quan Việt Nam 267 Th.S Trần Quang Vũ Các cửa khẩu XNK chính của Việt Nam 268 Th.S Trần Quang Vũ Phân biệt Hải quan với các lực lượng 269 Th.S Trần Quang Vũ Trị giá hải quan 270 Th.S Trần Quang Vũ Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu o Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Công ước HS (Harmonize Systems: Hệ thống mô tả hài hòa và mã hóa hàng hóa). 271 Th.S Trần Quang Vũ Xuất xứ hàng hóa 272 Th.S Trần Quang Vũ FOB – Free on Board: Giao hàng lên tàu 273 Th.S Trần Quang Vũ CIF – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 274 Th.S Trần Quang Vũ Thuế xuất nhập khẩu 275 Th.S Trần Quang Vũ Thuế xuất nhập khẩu 276 Th.S Trần Quang Vũ Thuế xuất nhập khẩu 277 Th.S Trần Quang Vũ Bộ hồ sơ hải quan 278 Th.S Trần Quang Vũ Quy trình thủ tục hải quan hàng nhập khẩu 279 Th.S Trần Quang Vũ Quy trình thủ tục hải quan hàng gia công 280 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan hàng nhập SXXK 281 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan hàng tạm nhập – tái xuất 282 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan hàng XNK tại chỗ 283 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan điện tử 284 Th.S Trần Quang Vũ Thủ tục hải quan 285 Th.S Trần Quang Vũ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3_slide_bai_giang_thu_tuc_hai_quan_5506.pdf
Tài liệu liên quan