Thực hành. sựchuyển động của các dòng biển trong đại dương

1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức:

-Xác định vịtrí địa lí, hướng chảy của các dòng biển nóng lạnh trên bản đồ.

-Rút ra nhận xét vềhướng chảy của các dòng biểnnóng, lạnh trên đaị

dương thếgiới.

b. Kỹnăng:

-Nêu mối quan hệgiữdòng biển nóng, lạnh với khí hậu của nơi chúng chảy

qua, kểtên những dòng biển chính.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộmôn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Bản đồTN thếgiới.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bịbài theo câu hỏi sgk.

pdf6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 14/11/2013 | Lượt xem: 805 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thực hành. sựchuyển động của các dòng biển trong đại dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 25: THỰC HÀNH. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Xác định vị trí địa lí, hướng chảy của các dòng biển nóng lạnh trên bản đồ. - Rút ra nhận xét về hướng chảy của các dòng biển nóng, lạnh trên đaị dương thế giới. b. Kỹ năng: - Nêu mối quan hệ giữ dòng biển nóng, lạnh với khí hậu của nơi chúng chảy qua, kể tên những dòng biển chính. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, Bản đồ TN thế giới. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng bản đồ khai thác kiến thức. - Hoạt động nhóm. – Phương pháp đàm thoại. - Sử dụng lược đồ khai thác kiến thức. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Độ muối của nước biển và đại dương như thế nào? (7đ). - Độ muối trung bình của nước biển là 35%. - Muối do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra + Chọn ý đúng nhất: Các dòng biển có vai trò gì? (3đ). a. Khí hậu giúp điều hòa khí hậu. b. Giao thông; đánh bắt thủy hải sản… @. Tất cả đều đúng 4. 3. Bài mới: 33’. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động. ** Hoạt động nhóm. ** Sử dụng bản đồ khai thác kiến thức. - Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Cho biết vị trí và hướng chảy của Bài tập 1: các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc trong ĐTD và TBD? TL: # Giáo viên: - Gơn xtrim ( ven bắc Mĩ ), Cưrôxivô ( ven đông bắc Á )… hướng từ xích đạo lên cực. - Califooclia ( ven tây bắc Mĩ ), …từ cực – xích đạo. * Nhóm 2: Vị trí và hướng chảy của các dòng biển ở nửa cầu Nam? TL: # Giáo viên: - Braxin, Đông Uc… - Ben ghê la, Pêru,.. + So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và Nam từ đó rút ra nhận xét chung về các hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới? TL: - Hầu hết các dòng biển nóng ở hai bán cầu đều xuất phát từ vĩ độ thấp ( khí hậu nhiệt - Dòng nóng có hướng chảy từ xích đạo lên cực. - Dòng lạnh hướng chảy từ cực về xích đạo. đới ), chảy lên vùng vĩ độ cao ( khí hậu ôn đới ). - Các dòng biển lạnh ở hai bán cầu xuất phát từ vùng có vĩ độ cao ( vùng cực ) chảy về vùng có vĩ độ thấp ( khí hậu ôn đới và khí hậu nhiệt đới ). Chuyển ý. Hoạt động 2. ** Sử dụng lược đồ khai thác kiến thức. ** Phương pháp đàm thoại. - Dựa vào hình 56 sgk. + So sánh nhiệt độ của các địa điểm A,B,C,D cùng nằm trên vĩ độ 600B. - Giáo viên đánh số tương ứng 1,2,3,4 với A,B,C,D. + Địa điểm 1,2 nằm gần dòng nóng có nhiệt độ là bao nhiêu? TL: - 1 = +30c ; 2 = +20c. + Địa điểm 3,4 nằm gần dòng lạnh có nhiệt độ là bao nhiêu? Bài tập 2: - Dòng nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao TL: - 3 = -80c; 4 = -190c. + Dòng biển nóng có ảnh hưởng đến khí hậu ven bờ như thế nào? TL: Làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn. + Dòng biển lạnh tác động tới khí hậu nơi nó chảy qua như thế nào? TL: Làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ. hơn. - Dòng lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ. 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’ - Đánh giá tiết thực hành. - Học sinh lên bảng xác định các dòng biển trên bản đồ. + Học sinh xác định. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Đất các nhân tố hình thành đất. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdia_6_53_5096.pdf