Thực trạng việc nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư ở nước ta hiện nay

Kinh tế chính trị Mac - lennin có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay yêu cầu học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị Mac - lê nin càng được đặt ra một cách bức thiết, nhằm khăc phục lạc hậu về lý luận kinh tế

pdf30 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 20/12/2013 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thực trạng việc nghiên cứu và vận dụng giá trị thặng dư ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftl2_4285.pdf