Thương mại điện tử - Mua hàng trực tuyến

Mô tả được các hoạt động của mua hàng

trực tuyến

• Giải thích được các mô hình mua hàng trực

tuyến

• Trình bày được hoạt động của hệ thống

mua hàng điện tử

• Phân tích một số vấn đề liên quan đến mua

hàng điện tử

pdf15 trang | Chia sẻ: hongha80 | Ngày: 08/10/2019 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thương mại điện tử - Mua hàng trực tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5/18/2016 1 MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MỤC TIÊU • Mô tả được các hoạt động của mua hàng trực tuyến • Giải thích được các mô hình mua hàng trực tuyến • Trình bày được hoạt động của hệ thống mua hàng điện tử • Phân tích một số vấn đề liên quan đến mua hàng điện tử K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn • Tổng quan về mua hàng trực tuyến • Thông tin hỗ trợ quyết định mua hàng • Các mô hình mua hàng trực tuyến • Quản lý danh mục • Hệ thống mua hàng trực tuyến NỘI DUNG 5/18/2016 2 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Thông tin hỗ trợ quyết định MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Các mô hình Quản lý catalog Tổng quan Hệ thống mua hàng K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN • Mua hàng trực tuyến (e-Procurement) – Sự tích hợp và quản lý điện tử tất cả các hoạt động thu mua bao gồm yêu cầu mua hàng, xác nhận, đặt hàng, giao hàng và thanh toán giữa người mua và nhà cung cấp – Tất cả các quá trình liên kết giữa doanh nghiệp với các NCC có được nhờ mạng lưới truyền thông điện tử • Cấp chiến lược • Cấp chiến thuật • Cấp tác nghiệp K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN • Mua sắm điện tử (e-Purchasing) – Giao dịch mang tính chất kỹ thuật của hoạt động mua hàng, là một bộ phận của mua hàng điện tử • Hệ thống mua hàng trực tuyến – Thực hiện tự động thu mua bằng cách quét (scanning), lưu trữ và trích xuất các hóa đơn và các tài liệu khác; quản lý phê duyệt; điều tiết các yêu cầu cần xác nhận; giao tiếp với hệ thống tài chính; và so khớp các tài liệu để xác minh các giao dịch 5/18/2016 3 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Tiêu chuẩn 5R Đúng giá Đúng thời gian Đúng chất lượng Đúng số lượng Đúng nguồn gốc K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUY TRÌNH MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Xác định tiêu chuẩn Lựa chọn Ký hợp đồng Đặt hàng Giám sát Dịch vụ Thông tin Thỏa thuận Triển khai & Giám sát Mua hàng ở bậc chiến lược Mua hàng ở bậc chiến thuật Mua hàng ở bậc tác nghiệp K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TỔNG QUAN VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Hàng hóa Vật tư trực tiếp Vật tư gián tiếp (*) Vật tư gián tiếp còn được gọi là vật tư MRO (bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành) 5/18/2016 4 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Tổng quan MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Các mô hình Quản lý catalog Thông tin hỗ trợ quyết định Hệ thống mua hàng K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THÔNG TIN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG • Hệ thống ERP – Quản lý sản xuất – Kế toán tài chính – Mua hàng – Bán hàng – Quản lý quan hệ khách hàng – K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THÔNG TIN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG ERP Mua vật tư trực tiếp Mua vật tư gián tiếp Hỗ trợ hoàn toàn Hỗ trợ một phần 5/18/2016 5 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THÔNG TIN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG Mua vật tư trực tiếp Mua vật tư gián tiếp Có kế hoạch & thời gian xác định Không có thời gian biểu xác định Vật tư xác định Nhiều loại vật tư tác nghiệp Vật tư sản xuất đặc thù Vật tư thông dụng & tài sản hữu hình Yêu cầu mua từ chuyên gia Tất cả nhân viên là khách hàng Không cần phê duyệt Cần phê duyệt một phần Loại bỏ danh sách Mua sắm theo catalog K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn PHƯƠNG THỨC MUA VẬT TƯ TRỰC TIẾP • Mua hàng đúng thời điểm – Khả năng lập kế hoạch chính xác nhu cầu – Độ tin cậy trong giao hàng – Sự linh hoạt của nhà cung cấp K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn KHÓ KHĂN KHI MUA VẬT TƯ MRO • Chi phí xử lý quá trình mua sắm vật tư MRO là khá cao • Không tuân thủ quy định, quy trình • Vướng mắc với catalog in sẵn và xử lý đơn hàng thủ công 5/18/2016 6 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MUA VẬT TƯ MRO Mua vật tư MRO Tối ưu hóa quy trình Ứng dụng CNTT&TT K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Tổng quan MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Thông tin hỗ trợ quyết định Quản lý catalog Các mô hình Hệ thống mua hàng K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CÁC MÔ HÌNH MUA HÀNG TRỰC TUYẾN M u a h à n g t rự c t u y ế n Bên bán làm trung tâm Bên mua làm trung tâm Sàn giao dịch 5/18/2016 7 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH BÊN BÁN LÀM TRUNG TÂM K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH BÊN BÁN LÀM TRUNG TÂM Người mua Người bán Giao dịch kinh doanh Quy định sử dụng hệ thống Báo cáo Phần mềm dịch vụ Phần mềm dịch vụ Quản lý người sử dụng Quản lý nội dung Quản lý danh mục Hỗ trợ quá trình đặt hàng Dịch vụ truyền dẫn thông tin Dịch vụ truyền dẫn thông tin Báo cáo K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH BÊN BÁN LÀM TRUNG TÂM • Giải pháp – Cửa hàng trực tuyến (eShop) • Trường hợp điển hình – Amazon – Dell – BestBuy • Các tính năng chủ yếu – 5/18/2016 8 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THẢO LUẬN 2.1 Với công ty bán sản phẩm là dịch vụ bảo hiểm thì trang web bán hàng của họ là gì? K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH BÊN MUA LÀM TRUNG TÂM K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH BÊN MUA LÀM TRUNG TÂM Người mua Người bán Giao dịch kinh doanh Quản lý nội dung Phần mềm dịch vụ Phần mềm dịch vụ Quản lý người sử dụng Quản lý nội dung Thiết kế catalog mua hàng Hỗ trợ quá trình đặt hàng Dịch vụ truyền dẫn thông tin Dịch vụ truyền dẫn thông tin Báo cáo 5/18/2016 9 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH BÊN MUA LÀM TRUNG TÂM • Giải pháp – Hệ thống mua sắm tại bàn (DPS) • Trường hợp điển hình – Ariba – CommerceOne K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THẢO LUẬN 2.2 Phân tích hiệu quả áp dụng mô hình buy-side tại công ty Fahasa. K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH SÀN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 5/18/2016 10 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn Trung gian thông tin MÔ HÌNH SÀN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN Người mua Người bán Giao dịch kinh doanh Quản lý nội dung Phần mềm dịch vụ Phần mềm dịch vụ Phần mềm dịch vụ So sánh chào hàng Quản lý người sử dụng Quản lý nội dung Thiết kế catalog mua hàng Hỗ trợ quá trình đặt hàng Dịch vụ truyền dẫn Dịch vụ truyền dẫn thông tin Dịch vụ truyền dẫn Báo cáo Báo cáo Giao dịch kinh doanh Báo cáo Quản lý NSD K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH SÀN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN • Giải pháp – Sàn giao dịch trực tuyến • Trường hợp điển hình – Sàn Giao dịch hàng hóa globalsources.com – Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam vnex.com K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Tổng quan MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Thông tin hỗ trợ quyết định Các mô hình Quản lý catalog Hệ thống mua hàng 5/18/2016 11 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUẢN LÝ CATALOG • Catalog – Mục đích: giới thiệu sản phẩm – Hình thức: offline, online – Nội dung: • Doanh nghiệp • Sản phẩm/dịch vụ – Ví dụ: • FPT Trading ( • Thế giới di động ( K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUẢN LÝ CATALOG • Một số quan điểm về Catalog – Catalog với tất cả thông tin về sản phẩm – Catalog định hướng phong cách sống của từng nhóm khách hàng mục tiêu – Catalog thể hiện sự chuyên nghiệp K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUẢN LÝ CATALOG • Yêu cầu đối với thiết kế catalog – Bố cục đơn giản, dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn – Đầy đủ thông tin về cấu tạo, chất lượng, giá cả – Được thiết kế riêng theo yêu cầu 5/18/2016 12 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUẢN LÝ CATALOG • Catalog đa nguồn (MSPC) – Áp dụng ở mô hình bên bán làm trung tâm và mô hình sàn giao dịch điện tử – Bao gồm thông tin về sản phẩm từ tất cả NCC và tất cả khách hàng K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUẢN LÝ CATALOG • Một số vấn đề đối với Catalog đa nguồn – Không cùng ý tưởng trình bày catalog – Không cùng tiêu chuẩn phân loại, đánh giá – Không cùng mức mô tả sản phẩm/dịch vụ – Dữ liệu khác nhau cho từng nhóm khách hàng – Giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịch • Sự ra đời “Bộ mã chuẩn cho sản phẩm và dịch vụ (SPSC)” K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUẢN LÝ CATALOG • Tiêu chuẩn chuyển giao dữ liệu sản phẩm – BMEcat • Hình thức trình bày – XML/cXML/xCML • Phần mềm thiết kế – Inktomi 5/18/2016 13 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Tổng quan MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Thông tin hỗ trợ quyết định Các mô hình Hệ thống mua hàng Catalog điện tử K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn HỆ THỐNG MUA HÀNG TRỰC TUYẾN • Chức năng – Thực hiện quá trình mua hàng – Điều tiết mối quan hệ với các nhà cung cấp • Tổ chức – Dịch vụ đặt hàng – Dịch vụ catalog – Quản trị hệ thống K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn HỆ THỐNG MUA HÀNG TRỰC TUYẾN 5/18/2016 14 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn LỢI ÍCH CỦA MUA HÀNG TRỰC TUYẾN • Giảm thời gian và chi phí mua sắm • Nâng cao hiệu quả kiểm soát ngân sách • Loại bỏ lỗi của người quản lí • Nâng cao hiệu quả sản xuất cho người mua • Giá mua thấp hơn cho • Nâng cao việc quản lí thông tin • Nâng cao qui trình thanh toán K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn RỦI RO CỦA MUA HÀNG TRỰC TUYẾN • Rủi ro về tổ chức • Không thật sự giảm chi phí • Rủi ro về công nghệ K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THẢO LUẬN 2.3 Phân tích rào cản phát triển mua hàng trực tuyến. Liên hệ thực tế tại Việt Nam. 5/18/2016 15 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn • Tổng quan về mua hàng trực tuyến • Thông tin hỗ trợ quyết định mua hàng • Các mô hình mua hàng trực tuyến • Quản lý danh mục • Hệ thống mua hàng trực tuyến TÓM TẮT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfeb_chapter02_procurement_9024.pdf